اقيانوس مواج حضور مردم در راهپيمايي عظيم22 بهمن براي همه جهانيان پيام هاي گرانسنگي در بر داشت. مردم هوشمند ايران، همه و همه آمده بودند تا بگويند انقلاب اسلامي، زنده، پويا و جاودانه است. آمده بودند تا به پيروي از امام راحل(ره)، بارديگر عليه مستكبران زمان، با هم فرياد كنند. آمده بودند تا وحدت و يكپارچگي خود را عليه وحدت شكنان به نمايش بگذارند.

    مردم با بصيرت و انقلابي ايران، در راهپيمايي شكوهمند 22 بهمن حضوري آگاهانه پيدا كردند تا به دشمنان اسلام و انقلاب بگويند؛ در مقابل تهديدات و دنائت ها و نظام پوشالي آنها ايستاده اند و هرگز حتي يك گام هم به عقب نخواهند نشست چرا كه مسير عزت و سربلندي خود را يافته اند و از رهبر فرزانه اي برخوردار هستند كه دين و درايت، اخلاص و صداقت در كلامش موج مي زند وهمه وجودش چراغ، بصيرت و صبر و شجاعت مشي او است.
    مردم مومن و شيفته اسلام و انقلاب به صحنه آمدند تا يكبار ديگر گذشته را مرور كنند و امروز و فرداي درخشان خود را رقم بزنند.
    1- گذشته قبل از پيروزي انقلاب، آن قدر سياه و ذلت بار بود كه هرگز از يادها نخواهد رفت. در عرصه سياسي، استبداد آنچنان حكمفرما بود كه زندان ها پر بود از آزاديخواهان؛ در عرصه سياست خارجي، رژيم مفلوك شاه، دست نشانده تمام عيار آمريكا و اسرائيل در منطقه بود. در سازمان ها و محافل بين الملل زبوني و ذلت ارزاني حضورش بود.
    در عرصه اجتماعي، بي اعتمادي بين آحاد جامعه و بين آحاد مردم و رژيم سفاك شاه به نهايت خود رسيده بود به ترتيبي كه سرمايه اجتماعي منفي و كاهنده بود.
    در عرصه فرهنگي، خودباختگي و روي آوردن به فرهنگ مبتذل و مغشوش و رذالت آور غرب بيش از هر زماني نمايانگر شده بود و در عرصه اقتصادي، وابستگي به اقتصاد بيگانه به حد اعلاي خود رسيده بود. به طوري كه ساده ترين نيازهاي معيشتي از كشاورزي و صنعت در قبال فروش ذخائر نفت تامين مي شد. چنين گذشته اي بزرگترين عامل خروش مردم عليه رژيم ستم پيشه شاه و درباريان شد و شرايطي پيش آورد كه ملت بزرگ ايران با استفاده از تجربه مبارزات ضد استبدادي دوران مشروطيت و مبارزات ضد استعماري دوران ملي شدن صنعت نفت، اين بار خواهان نفي كامل رژيم هاي ستم شاهي در ايران شده و حكومتي مبتني بر اسلام خواستند. عزم شهادت طلبانه، ايمان و استواري و وحدت مردم از يك طرف و از طرف ديگر رهبري پيامبر گونه امام راحل(ره)، انقلاب اسلامي را به سرانجام پيروزي رساند.
    2- امروز كه31 سال از پيروزي چنين انقلاب بي نظيري در جهان مي گذرد، ملت ايران دست آوردهاي بي نظيري داشته است؛
    در عرصه سياسي، امروز آزادترين نظام هاي مردم سالار را تجربه مي كنيم، بارزترين مصداق آن، حضور بالاي80درصد مردم در پاي صندوق هاي راي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است حضوري كه دشمنان انقلاب آن را بر نتابيدند و باعث شد پس از انتخابات دشمنان داخلي و خارجي سهمگين ترين تهاجمات را به كيان انقلاب وارد سازند و اما در عرصه سياست خارجي، امروز ايران در عرصه هاي بين المللي حضوري ارزشمند، مقتدر، اثر گذار و عزتمند دارد. تصميمات قدرت هاي غاصب و حاكم جهاني بويژه در منطقه خاورميانه بدون در نظر گرفتن ايران، بي اثر است.
    در عرصه اجتماعي، اعتماد بين مردم و حاكميت مثال زدني است. به طوري كه سرمايه اجتماعي حاصل از اين اعتماد، بر هم زننده همه معادلات دشمنان داخلي و خارجي شده است و همه فتنه ها و فريب ها را نقش بر آب مي كند كه نمونه آن حضور نقش آفرين مردم در روز نهم دي ماه بود.
    در عرصه فرهنگي، خودباوري به جاي خودباختگي نشسته است. امروز مردم پر صلابت ايران، متكي بر باورهاي ديني و فرهنگ بومي دست آوردهاي شگرفي را در عرصه هاي علمي و فني تجربه مي كند، دست يافتن به فضا، دستيابي به انرژي هسته اي، كشت سلول هاي بنيادي و تسلط بر دانش و فناوري ليزر، نمونه هايي از چنين خودباوري علمي است كه نه تنها عقب افتادگي گذشته را جبران كرده است بلكه گام در راه دست يافتن و استفاده از جديدترين دستاوردهاي علمي معاصر گذاشته است
    دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي اقتصادي نيز كم نظير و مثال زدني است. اقتصاد ايران علي رغم همه تنگناها و تحريم ها، آنچنان بنيان هاي مستحكمي يافته است كه هر چه سلاح تحريم بيشتر به كار مي رود، تنومندتر مي شود و عرصه هاي خودكفايي و خود اتكايي را در مي نوردد. صنعت ايران ديگر صنعت مونتاژ نيست و محصولات كشاورزي صادر مي شود و صادرات خدمات فني و مهندسي ايران جايگاه مناسبي پيدا كرده است و ايران رشد اقتصادي6-8 درصدي را تجربه مي كند كه بالاترين رشد در بين كشورهاي منطقه است. چنين دستاوردهاي شگرفي كه به اجمال اشاره شد، عاملي براي حضور ميليوني مردم در22 بهمن شد، پيام اين حضور، اين بود كه دستاوردهاي انقلاب اسلامي، باعث شده است، انقلاب تا اعماق وجودي جامعه ريشه زده. ريشه هاي ستبري كه درخت تنومند انقلاب را در مقابل سخت ترين توفان ها محافظت مي كند. پيام22 بهمن امسال اين بود كه مردم هر زمان براي كيان انقلاب اسلامي و اسلام، احساس خطر كنند با همه وجود به صحنه خواهند آمد و دشمنان داخلي و خارجي را مايوس وسرخورده خواهند ساخت.
    پيام22 بهمن امسال، پيامي مبارك براي همه دوستداران انقلاب اسلامي در سر تا سر جهان بود كه عمر نظام هاي استكباري رو به سرآمدن است؛ امروز ملت هايي پيروز هستند كه در مقابل ددمنشي اين گونه نظام ها مقاومت كنند و حسرت يك لحظه سازش را بر دل آنها بگذارند همچنان كه حزب الله لبنان در مقاومت33 روز و مردم غزه در مقاومت22 روزه عليه همه جهان مستكبر و تا دندان مسلح از خود نشان دادند.

تاريخ نگارش مطلب : 26/11/88