مقام معظم رهبري ، در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري نكات مهمي را در جهت ترسيم مسير آينده يادآور شدند. ايشان نقشه راهي را تائيد فرمودند كه مرزهاي آن با نقشه راه دشمنان نظام اسلامي و انقلاب كاملاروشن باشد. عدم شفاف بودن مرزبندي ها ، باعث مخدوش شدن چارچوب هاي حركتي و استراتژيك نظام مي شود تا جايي كه افراد بعضا ممكن است بدون اينكه خود بخواهند و يا بدانند در ميدان دشمن بازي كنند و براساس نقشه او حركت نمايند.

حوادث پس از انتخابات گوياي چنين موضوعي بود. حضور مخالفين و معاندين داخلي و خارجي در عرصه هاي درگيري و عدم مرزبندي برخي از چهره هاي شاخص سياسي كشور با آنها، لطمه هاي سنگيني را به نظام وارد ساخت و در واقع وفق نقشه آنها حركت كردند و متاسفانه علي رغم اينكه در نهم دي ماه و22 بهمن ماه ، پرده هاي غفلت و عدم بصيرت به كنار زده شد، هنوز هم اين چهره ها به صورتي شفاف و همراه با مردم، مرزهاي شناختي خود را مجزا نساخته اند و در اشتباه بزرگ خود باقي مانده اند به طوري كه زمينه خروجشان از كشتي نجات نظام اسلامي دير يا زود رقم خورده و يا رقم خواهد خورد. فرازهاي بلند و راهبردي سخنان مقام معظم رهبري در اين ديدار در واقع تبيين جهت اصلي اهداف اين نقشه راه است با اين فرازها كه :
    - اطاعت از پروردگار و پيامبر (ص) سعادتمندي ملت بزرگ ايران را تاكنون تضمين كرده است و مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زمينه اطاعت پذيري را براي همه فراهم آورده است .
    اين اطاعت باعث خواهد شد تا هيچ گاه و هيچ كس منافع و مصالح ملي را برمنافع شخصي و حزبي ترجيح ندهد. در نظام اسلامي استقرار عدالت، تامين كرامت انسان و تمكين آراي مردم از جمله الزامات چنين اطاعتي مي باشد و «جمهوري اسلامي ايران» نتيجه و تبلور اطاعت از راه و هندسه الهي معني مي شود.
    - مشاركت دادن مردم در عرصه هاي مختلف حكومتي يك اصل تغيير ناپذير است چرا كه برگرفته از جوهره ديني نظام مي باشد و اين مشاركت همواره باعث شده است تا پايه هاي نظام مستحكم شود و در مقابل سخت ترين تهاجمات داخلي و خارجي نلرزد و اميد دشمنان را به ياس مبدل سازد . بركات حضور مردم كه تبلور آن در انتخابات و آراي آنها مي باشد آن قدر زياد است كه حتي اگر در مواردي و به تصوري اشتباه هم باشد بايد در مقابل آن تسليم بود.
    - در نظام اسلامي، رضايت عامه برخواست خواص ترجيح دارد و همين جهت گيري است كه مردم به عنوان سرمايه اجتماعي، پشتوانه عظيم معنوي باقي مانده اند . اعتماد في ما بين مردم و نظام روز به روز افزون يافته و بهترين شاهد مثال آن مشاركت چهل ميليوني مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بود و دشمن كه نظاره گر چنين پيروزي و دستاورد بزرگي براي انقلاب اسلامي بود، آن را برنتابيد و با همه توان رسانه اي و شبكه اجتماعي و منابع مالي و تجربه سياسي براندازي نظامهاي ملي و مستقل در جهان وارد كارزار با ملت بزرگ ايران شد و در اين كارزار سياسي نه تنها شكستي سنگين متحمل شد بلكه باعث شد بار ديگر انقلاب اسلامي و ميراث گرانسنگ امام راحل (ره) يعني نظام اسلامي در بوته آزمون قرار گرفته، سرافراز و مقاومتر از گذشته پيروزي خود را در
    22 بهمن با شكوهتر از هر سال جشن بگيرد.
    و آنچه كه امروز نابخشودني است ، بيان ، رفتار و عمل آنهايي است كه همه تلاش خود را به كار بسته اند تا همساز با دشمن دستاوردهاي بي بديل نظام اسلامي در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي كه هر يك فرصتي براي پيشرفت هاي بعدي مي باشد تبديل به تهديد و نقطه ضعف نمايند. اين چهره ها ، صلاحيت حضور خود را در چارچوب نظام اسلامي از دست مي دهند كه بعضا نيز تاكنون از دست داده اند.

تاريخ نگارش مطلب : 08/12/88