«ملت هاي اروپا بر ضد زمامداران خود كه تسليم محض آمريكا هستند به پا خواهند خاست. حركت بيداري كنوني در غرب آسيا و شمال آفريقا، امتداد حركت عظيم ملت ايران است. اين حركت بيداري تا قلب اروپا پيش خواهد رفت و ملت هاي اروپا بر ضد سياستمداران و زمامداران خود كه آنها را تسليم محض سياست هاي فرهنگي و اقتصادي آمريكا و صهيونيست ها كرده اند، به پا خواهند خاست. بيداري كنوني، عمق حركت عظيم ملت ايران است و اگر بخواهيم اين حركت با همين شتاب و قدرت ادامه پيدا كند بايد ضمن شكوفا كردن استعدادها و تربيت انسان هاي مقاوم، با ايمان و با بصيرت آگاهي و دانش را تقويت و اتحاد و انسجام را مستحكم تر كنيم.»

عبارات فوق برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با معلمان سراسر كشور مي باشد. چنين ادبيات سياسي مي تواند براي تحولات جهاني الهام بخش باشد. تحولاتي كه نقطه آغازين آن پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. انقلابي كه با اتكا به اسلام، امام راحل و مردم به غرب و شرق «نه» گفت و راهي جديد پيش روي ملت ها گشود تا به عزت، آزادي و كرامت برسند. تعريف جديدي از انسان آگاه و آزاد ارائه نمود. معنويت را به متن جامعه بازگرداند و تعالي انسان را تضمين كرد. هر چند قدرت هاي مسلط بر جهان از غرب تا شرق عالم، از آمريكا و اروپا گرفته تا صهيونيسم بين المللي از همه توان سخت افزاري و جنگ افروزي و همه توان نرم افزاري خود استفاده كردند تا اين انقلاب را كه منجر به بيداري ملت هاي مسلمان و ملت هاي مستضعف شده است، مهار و منكوب نمايند. وليكن نه تنها قادر به مهار آن نشدند بلكه هر روز مقتدرتر و بالنده تر از گذشته در عرصه داخلي و جهاني ظاهر گشته است. بيداري اسلامي كه امروز در خاورميانه و شمال آفريقا پديدار گشته است يك امر اتفاقي نيست. همان طور كه پيروزي انقلاب اسلامي اتفاقي نبود. پشتوانه پيروزي انقلاب اسلامي، مجاهدت ها و مبارزات و فداكاري ها و پايمردي بزرگان اسلام شناس و مردمي بود كه قبل از خرداد 1342 و پس از آن لحظه اي درنگ نكردند و خستگي به خود راه ندادند و از جان و مال خود در راه خدا گذشتند. ابتدا استبداد را كه ريشه دو هزار و پانصد ساله داشت از جاي كندند و پس از آن به رويارويي با استكبار جهاني برخاستند، چون براي مقابله با استكبار جهاني راهي جز همراهي ديگر ملت ها و كشورهاي تحت سلطه وجود نداشت. نظام جمهوري اسلامي ايران كه برآمده از آرمان هاي انقلابي بود با همه توان و ظرفيت خود براي شناساندن حقانيت و آرمان هاي خود در سه ده گذشته مجاهدت نمود. با متفكرين اسلامي و انقلابيون در سرتاسر جهان ارتباط برقرار كرد. گردهمايي متفكرين اسلامي وعلاقه مندان به انقلاب اسلامي و راه تابناك امام راحل(ره) در سالگردهاي پيروزي انقلاب و ده ها گردهمايي آگاهي بخش، مي توان گفت كه نقشي عميق و سازنده در بيداري اسلامي در جهان كنوني داشت. امروز اگر شكل و محتواي حركت هاي رهايي بخش در غرب آسيا و شمال آفريقا همانند حركت ملت بزرگ ايران در دوران مبارزاتي عليه استبداد و استكبار مي باشد موضوع تازه اي نيست چرا كه در امتداد حركت عظيم ملت ايران است. عمق اين حركت عظيم به حدي است كه اگر ديروز كشورها و ملت هاي نزديك و همسايه را متاثر ساخت و امروز كشورهاي دور دست متاثر مي شوند و موج اين حركت بيداري از كشوري به كشور ديگر در مي نوردد و آنچنان پر خروش و توفنده است كه هيچ قدرتي توان مقابله و مقاومت در برابر آن را ندارد، قطعا و به طور يقين امواج خروشان آن در فردايي به ساير كشورها و ملت ها خواهد رسيد. چرا كه در آرمان ها و شعارهاي انقلاب اسلامي آزادي، آگاهي، عدالت و كرامت انسان ها را طلب مي كند. بنابراين دير يا زود جرقه بيداري ملت ها در اروپا نيز زده خواهد شد. به خود خواهند آمد كه چرا تسليم زياده طلبي و خودخواهي هاي سران خود و سران آمريكا و صهيونيسم شده اند و به طور قطع و يقين جوهره اين بيداري، بيداري اسلامي خواهد بود چرا كه: امروز جمعيت مسلمانان جهان بالغ بر 5/1 ميليارد شده است. يعني از هر چهار نفر يك نفر از اسلام پيروي مي كند و اگر در 14 قرن پيش فقط در مدينه منوره صداي اذان به گوش مي رسيد، امروز در هيچ نقطه اي از جهان نيست كه صداي اذان به گوش نرسد.
امروز موج اسلام گرايي سرتاسر اروپا و حتي آمريكا را فرا گرفته است. در يك دهه گذشته جمعيت مسلمانان كشورهاي اروپايي دو برابر دهه قبل بوده است. تعداد مساجدي كه در كشورهاي اروپايي در دهه هاي اخير بنا شده است بي سابقه است. دولت هاي مستكبر غربي براي مقابله با گسترش اسلام، در پروژه اسلام هراسي كه توفيق چنداني به دست نياوردند، به قرآن سوزي روي آوردند و اگر نتوانستند جلوي ساخت مساجد را بگيرند موافقت نمودند تا اگر مسجدي ساخته مي شود بدون مناره باشد (در سوئيس) به حول و قوه الهي اين موج اسلام خواهي روز به روز گسترش بيشتري پيدا كرده و آينده اي را نويد مي دهد كه بيداري ملت ها در اروپا، آمريكا و ساير كشورها فراگير شود. بيداري كه با نگرش اسلامي همراه خواهد بود و برگرفته از عمق حركت عظيم ملت ايران در سه دهه گذشته مي باشد و اما اگر خواسته شود اين حركت با همين شتاب و قدرت ادامه پيدا كند، مقام معظم رهبري مشروط بر آن دانستند كه لازمه اش شكوفا كردن استعدادها و تربيت انسان هاي مقاوم، با ايمان و با بصيرت مي باشد كه دائما آگاهي و دانش او ارتقا يافته و اتحاد و انسجامش روز به روز مستحكم تر شود.

تاريخ نگارش : 19/02/90