مجلس نهم در مقطعي از تاريخ انقلاب اسلامي شكل مي‌گيرد كه شاهد تحولات بزرگي در جهان پيراموني هستيم. از يك طرف نسيم بيداري اسلامي در كشورهاي مسلمان وزيدن گرفته است و هر روز شاهد پيروزي ملت‌هاي مسلمان عليه دولت‌هاي دست نشانده آنها هستيم و از طرف ديگر نظام سرمايه‌داري در سراشيبي سقوط قرار گرفته است و بحران اقتصادي، قدرت‌هاي مسلط بر جهان را فرا گرفته است.

تئوري‌هاي نظام سرمايه‌داري رنگ باخته و بار ديگر معنويت و عدالتخواهي و ظلم ستيزي بين مردم در عصر  كنوني در حال فرهنگ شدن است. تظاهرات اعتراضي ميليوني از نژادها و فرهنگ‌هاي مختلف در غرب بيانگر چنين موضوعي مي‌باشد. اسلام ستيزي كه در غرب آغاز شده بود، شكست خورده و رويكرد گرايش به اسلام جايگزين شده است و انقلاب اسلامي به عنوان يك پديده شگرف و نوظهور مورد توجه ملت‌ها بويژه ملت‌هاي مسلمان در جهان قرار گرفته است. به هر ميزان فشارهاي جهاني عليه انقلاب اسلامي بيشتر مي‌شود،‌توجهات بيشتر شده و نقش ايران در معادلات سياسي  جهان پررنگ‌تر و تعيين‌كننده‌تر مي‌شود. در چنين شرايطي، كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران و هر يك از اركان آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. عملكرد مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري، دستگاه قضائي و دولت وهماهنگي‌ في مابين آنها همواره توسط نگاه‌هاي تيزبين در عرصه داخلي و جهاني رصد مي‌شود و مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
 امروز موفقيت و يا عدم موفقيت هر يك از اركان نظام، موفقيت ابعاد حكومت‌مداري اسلام را رقم مي‌زند و بازگو كننده تجربه حكومت ديني در جهان است.
بنابراين، شكل‌گيري مجلس نهم، ابعاد جديدي به خود مي‌گيرد. موفقيت مجلس نهم در گرو تحليل درست شرايط دروني و محيط پيراموني است.
امروز ايران اسلامي‌، در حال برداشتن گام‌هاي بزرگ پيشرفت، علي‌رغم همه دسيسه‌ها و توطئه‌ها است. پيشرفت‌هاي علمي و عمراني و توسعه‌اي ايران براي هيچ‌كس پوشيده نيست.
اين پيشرفت‌ها كمك مي‌كند تا انقلاب اسلامي و نظام بتواند بر بحران‌هاي پيچيده به راحتي فائق آيد و تاكنون موتور توسعه كشور لحظه‌اي متوقف نمانده است.
 براي پيشبرد هرچه بهتر برنامه‌هاي توسعه‌اي و راهبردي كشور و تداوم گذشته پرافتخار انقلاب اسلامي "وحدت ملي" مبرم‌ترين نياز است.
"وحدت ملي" در سايه مقام معظم رهبري، تضمين كننده گام‌هاي تعالي بخش نظام مي‌باشد. "وحدت ملي" عاملي است تا از همه ظرفيت‌هاي ملي استفاده شود. هماهنگي‌ بين اركان نظام تامين‌كننده آهنگ وحدت در جامعه است. هماهنگي بين نيروهاي عمل‌كننده در دستگاه‌هاي مختلف باعث هم افزايي و قدرت مي‌شود.
اختلاف، تقابل و ناهماهنگي باعث اضمحلال قدرت و توان ملي مي‌گردد. اثبات اين ادعا، موضع‌گيري‌هاي دشمن در برابر اختلافات داخلي است به طوري كه هيچ ابزاري موثرتر از آن را براي خودش متصور نمي‌باشد.
اختلاف بين اركان نظام اگر با نگاه خوشبينانه باعث خدشه به وحدت ملي نشود، قطعا عاملي براي ياس و دلسردي در بين آحاد جامعه ‌و افت كارايي اقشار مختلف اجتماعي خواهد شد. نمايندگان محترم در صورتي كه اين راهبرد را مورد توجه قرار دهند و چالش بين اركان نظام را برنتابند با ارزيابي عملكرد و رفتار مجلس هشتم، لازم است رفتاري متمايز در پيش گيرند.
 رفتاري كه ايجاد همگرايي در سه قوه نموده و با پرهيز از جدل و اختلاف سطحي، مسائل و مشكلات اصلي كشور را هدف قرار دهند.
مشكلات و موانعي كه جز با همكاري، همراهي و همدلي برطرف نمي‌شود. عبور از تحريم اقتصادي، پروژه هسته‌اي شدن ايران، اجراي طرح تحول اقتصادي، هدفمندسازي يارانه‌ها، اصلاح سيستم‌هاي بانكي، گمركي و مالياتي، مبارزه با فساد و فقر، اجراي عدالت، حمايت از توليد ملي و تكميل ده‌ها وصدها پروژه عمراني در سطح ملي، اينها مواردي است كه با  استفاده از ظرفيت ملي قابل انجام و توام با موفقيت مي‌باشد و در عرصه بين‌المللي، ارائه الگوي مناسب از حكومت ديني و چهره‌اي زيبا از اسلام و همراه شدن با بيداري اسلامي در منطقه و ساير كشورهاي جهان و حمايت از مردم مظلوم فلسطين وغزه، موضوع‌هايي راهبردي است كه اجماع ملي مي‌طلبد. بنابراين شكل‌گيري فراكسيون اصولگرا و اكثريت مجلس حول محورهاي راهبردي مورد اشاره،‌متحد و همنظر شدن بسيار پر اهميت است. انتظار مي‌رود مجلس نهم، نماد وحدت و همگرايي بين اركان نظام و كارآمدي در دهه پيشرفت و عدالت باشد.

تاريخ نگارش مطلب : 07/03/1391