رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، در مقاطع مختلف زماني با تشخيص شرايط خاص دروني و محيطي كه پيش روي نظام مي‌باشد به رهنمود‌هايي از عمق نگاه به مسائل اشاره مي‌نمايند. اما متاسفانه به جهت نوعي عمل زدگي و روز مره‌گي در فرايندهاي سياستگذاري و اجرايي در كشور، عزمي براي هدف گذاري و تدوين برنامه راهبردي در راستاي آن رهنمود وجود ندارد.

يكي از اين رهنمودها طرح موضوع اقتصاد مقاومتي در يكي از ديدارهاي سال 1389مي‌باشد. انتظار مي‌رفت با گذشت دوسال از طرح چنين موضوعي پراهميت ، حداقل نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتي ترسيم مي‌شد. امروز با توجه به تهديدات دشمن و تحريم‌هاي اقتصادي و اثراتي كه بعضا بروز آن را شاهد هستيم، بيش از گذشته به ادبيات نهفته در اقتصاد مقاومتي پي مي‌بريم و چاره‌اي جز آن ديده نمي‌شود كه با تكبر بر چنين رهنمودي، راههاي برون رفت از بن‌بست‌هايي را كه ممكن است امروز و فردا با آن مواجه باشيم، تجربه كنيم.
برداشتي كه همواره از اين رهنمود مي‌شود اين است كه ؛ نظام با تكيه بر اقتصاد مقاومتي در پيشبرد مقاصدش در عرصه جهاني قادر به مقاومت و ايستادگي باشد. لازمه تهيه نقشه راه براي تحقق اقتصاد مقاومتي اين است كه آن را تنيده در نظامهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور ديد. براي اجراي اقتصاد مقاومتي ، حضور و مشاركت حداكثري در عرصه سياسي نياز است. حفظ و گسترش اعتماد بين مردم و مسئولين نظام كه سرمايه اجتماعي را تشكيل مي‌دهند از ديگر الزامات است و از اينها مهم‌تر وحدت و همگرايي ملي و جوهره خود باوري در مردم است. مهمترين فرازهايي كه لازم است در بسته اجرايي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:
* باور به اينكه مي‌توان بدون فروش نفت خام ، اقتصاد و دولت را اداره كرد
* تبديل نفت و گاز به فرآورده و تامين نيازهاي بازار منطقه
* رسيدن به ظرفيت كامل واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي
* توليد رقابتي محصولات صنعتي، كشاورزي و خدمات از طريق رعايت كامل استانداردهاي بين المللي و تامين نيازهاي داخلي و بازار منطقه
* استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي مادي و معنوي كشور
* مبارزه قاطع و بدون گذشت با فساد بويژه فساد گسترده
* محقق ساختن شعارهاي همت مضاعف و كار مضاعف ، اصلاح الگوي مصرف و توليد ملي، حمايت از كارو سرمايه ايراني
با تدوين و اجراي برنامه راهبردي و با اتخاذساز و كارهاي علمي و خلاقانه به طور قطع و يقين مي‌توان با تاكتيك‌هاي دشمن در زمينه تحريم به مقابله برخاست از جمله: فروش نفت، مبادله پول از طريق سيستم بانكي، انتقال سرمايه به داخل شبكه حمل و نقل بين‌المللي و خريد محصولات با فناوري بالا.
بدون شك ، استراتژي دشمن در رابطه با دامن زدن به گسترش تحريم، ايجاد اختلاف و نارضايتي در داخل است. نتيجه اين است كه برنامه راهبردي براي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در ظرفي تدوين شود كه ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور آن را در برگيرد. با توجه به اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامي كه دشمن تنها از اين طريق ( اقتصادي) مي‌تواند وارد شود و با عنايت به نقاط ضعف و آسيب‌هايي كه در اقتصاد ملي بدان واقف هستيم، بنابراين مبرم‌ترين اقدام براي مقابله با ترفند و تهاجم دشمن در عرصه اقتصادي تدوين برنامه راهبردي اقتصاد مقاومتي است كه در سايه همگرايي، وحدت و عزم ملي، اعتماد عمومي و باور به توانمندي‌هاي عظيم مادي و معنوي كشور به اجرا گذاشته مي‌شود.

 تاريخ نگارش مطلب : 06/04/1391