مقام معظم رهبري، در ديدار با كارگزاران نظام تحليلي بسيار عميق از وضعيت ايران و جهان، چالش‌هاي پيش روي، بايدها و نبايدها ارائه نمودند و با اعلام راهبردهاي برون رفت از چالش‌ها، آينده‌اي تابناك براي ملت بزرگ و سرافراز ايران ترسيم فرمودند و با تشبيهي بسيار زيبا، مشكلات غرب را كه هر روز دامنه آن گسترده‌تر مي‌شود به اتوبوسي كه در زير بهمن مانده است و مشكلات نظام جمهوري اسلامي ايران را به ‌گروه كوهنوردي كه به سوي قله در حركت است به تصوير كشيدند.

مقام معظم رهبري در اين ديدار، وحدت،‌انسجام، همبستگي،‌ عزم و اراده خستگي‌‌ناپذير و ستودني ملت براي صيانت از كيان انقلاب اسلامي و عدم انحراف از اصول و آرمان‌ها را الهي و رمز و راز دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي برشمردند و شرط عبور از گردنه‌هاي سخت و پرپيچ و خم را،‌واقع‌بيني و آرمان‌گرايي دانستند و نظر آنهايي را كه واقعيت‌هاي ايران و جهان را در مغايرت با آرمان‌هاي بلند ملت فداكار تحليل مي‌كنند مردود دانسته بلكه واقعيت‌هاي موجود را راهگشاي تحليل آرمان‌هاي برآمده از نهاد و جوهره انقلاب تفسير كردند.
ايشان در اين ديدار با نگاهي تفصيلي به واقعيت‌هاي موجود اشاره داشتند مبني بر اينكه اگر بررسي آنها به صورت علمي و كارشناسي صورت پذيرد، كفه هر يك از واقعيت‌ها به سمت نظام جمهوري اسلامي ايران سنگيني مي‌كند، هرچند مقابله چند دولت مستكبر كه داراي ناتواني‌هاي سياسي، اقتصادي و رسانه‌اي هستند و در هر مقطع و دوره‌اي با بهانه و شيوه‌اي جديد، نظام و انقلاب اسلامي را به چالش كشيده‌اند واقعيتي است كه نبايد از نظر دور داشت. چرا كه آنها از انقلاب اسلامي ضربه و صدمه ديده‌اند واين ضربات و صدمات با موج بيداري اسلامي در كشورهاي مسلمان شدت مي‌يابد و جمهوري اسلامي ايران الگويي براي آنها شده است اما پيشرفت‌هاي مستمر و شگرف نظام اسلامي در عرصه‌هاي مختلف سياسي، علمي،اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي،‌ وجود ذخاير عظيم انرژي و معدني،‌ جمعيت متحد و منسجم 75 ميليوني وبا استعداد و با روحيه فداكاري و مقاومت از يك طرف، وجود بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي در غرب و آمريكا، در محاصره قرار گرفتن رژيم صهيونيستي،‌تحولات شمال آفريقا و منطقه از طرف ديگر بيانگر معادله‌اي است كه در صورت تدبير درست و هوشمندانه، پيروزي از آن جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و بازنده اصلي آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي مي باشد.
تدابير هوشمندانه‌اي كه رهبر فرزانه براي فائق آمدن بر چالش‌هاي پيش رو كه دشمن طراحي و به اجرا گذاشته است به اجمال چنين اشاره مي‌شود؛
- عدم انعطاف و خودباختگي و عقب‌نشيني در مقابل ترفندهاي دشمن
- مقاومت مدبرانه بويژه در رابطه با تحريم‌هاي اقتصادي،‌تحمل فشارهاي وارده و پيدا كردن راه‌هاي برون رفت از چالش‌ها با رويكرد خطرپذيري
- استفاده از ظرفيت‌هاي كم نظير در عرصه‌هاي مختلف با رويكرد حداكثر تلاش و پرهيز از رخوت و سستي و كاهلي
- تمركز و توجه ويژه به اقتصاد،‌چرا كه هدف دشمن در شرايط كنوني، ايجاد فشارهاي اقتصادي براي لطمه‌زدن به رشد و رفاه ملي و ايجاد مشكل براي مردم به منظور دلسرد و جدا كردن آنان از نظام اسلامي است. راهبردهاي اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، و طرح‌ريزي اقتصاد مقاومتي، كشور را در مقابل آسيب‌هاي اقتصادي بيمه خواهد كرد. الزاماتي كه براي طرح‌ريزي اقتصاد مقاومتي لازم است مدنظر قرار گيرد عبارتند از؛ مردمي كردن اقتصاد، اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل 44، توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت،‌مديريت مصرف‌، استفاده حداكثري از زمان و منابع و حركت براساس برنامه
- درس گرفتن وحدت و همبستگي مسئولان نظام از ملت بزرگ و فهيم و پرهيز از فضاي وهم‌آلود اتهام و تخريب همديگر در بين قواي سه گانه.
اميد است مسئولان ،‌ مديران و كارشناسان نظام با اجرايي نمودن اين راهبردهاي اساسي با توكل به خداوند متعال و اتكا به اقتدار ملي،‌علي‌رغم همه دسيسه‌هاي دشمن كه بعضا پر هزينه است، گام‌هاي بلند پيشرفت را مستحكم برداشته و دشمن را در رسيدن به اهدافش ناكام گذارند و تعالي نظام و انقلاب اسلامي را بيش از گذشته نمايان سازند .

تاريخ نگارش مطلب : 04/05/1391