مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام كه در هفته گذشته انجام شد راه برون رفت از فشارهاي اقتصادي دشمن را اقتصاد مقاومتي دانستند و اشاره فرمودند كه تمركز طراحي دشمن ظرف چند سال اخير بر اقتصاد كشور بوده و دشمن همه تلاش خود را براين موضوع معطوف داشته است تا با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي ودامن زدن به جو رواني، اقشار مختلف اجتماعي را نسبت به نظام بدبين و ناراضي نموده و با ايجاد فاصله، پايگاه اصيل و مردمي نظام را سست نمايد واتكاي نظام جمهوري اسلامي ايران به مردم را كه بزرگترين نقطه قوت و پايداري است از بين ببرد.

رهبر فرزانه انقلاب در جهت تقابل با نقشه راه دشمن، طرح‌ريزي اقتصاد مقاومتي را تدبير نمودند و راهبردهاي اجراي چنين اقتصادي را اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف، كار مضاعف ، جهاد اقتصادي ، توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني تعيين كردند . راهكارهايي كه براي تحقق اين راهبردها تبيين شده است عبارتند از: اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مردمي كردن اقتصاد، توانمندسازي بخش خصوصي ، كاهش وابستگي به نفت، استفاده از ظرفيت حداكثري توان ملي اعم از مادي، معنوي و انساني، مديريت زمان وامكانات، حركت بر اساس برنامه و ايجاد ثبات اقتصادي.

نكته‌اي كه در اينجا حائز اهميت است و بدان اشاره مي‌شود تعامل با اقتصاد جهاني است. دشمن براي پيشبرد اهدافش با دامن زدن به تحريم اقتصادي، استراتژي محاصره اقتصادي را دنبال مي‌كند. ابتدا آمريكا راسا پس از تسخير لانه جاسوسي وارد اقدام شد و در يكي دو سال اخير از طريق قطعنامه‌هاي سازمان ملل، به‌دنبال وارد نمودن اروپا به جرگه تحريم برآمده و ظاهرا هم موفق بوده است. اما در رابطه با چين، ژاپن ، روسيه و ساير كشورهاي جهان موفق نبوده و يا نتوانسته است به توفيق كامل دست يابد. از آنجا كه در فضاي اقتصاد جهاني، ناگزير به تعامل بوده و اقتصاد هيچ كشوري نمي‌تواند به‌صورت جزيره‌اي بماند و رشد و توسعه پيدا كند، لازم است محيط اقتصاد بين‌الملل و وزن كشورهاي تاثيرگذار در اين محيط مورد شناسايي قرار گيرد تا با تحليل نقاط ضعف و قوت محيط پيرامون و تهديد و فرصت‌هاي پيش‌روي، بهترين تصميمات را اتخاذ و نقشه راه دشمن را نقش برآب كرده و نقشه راه جديدي را براي نه تنها برون رفت از تحريم و تهديد دشمن بلكه براي پيشرفت و شكوفايي اقتصاد ترسيم نمايد. قطعا اين استراتژي مورد توجه مسئولين اقتصادي كشور مي‌باشد اما نياز به سرعت و تدبير بيشتر است. در اينجا به آمار و ارقامي كه بيانگر وضعيت و وزن اقتصاد جهاني است اشاره مي‌شود:

- آمريكا با جمعيت 315 ميليوني، درآمد ناخالص 14500 ميليارد دلار، درآمد مالياتي 2286 ميليارد دلار و هزينه دولت 2708 ميليارد دلار، سالانه به ميزان 600 ميليارد دلار كسري دارد و رقم بدهي دولت آمريكا به 15000 ميليارد دلار مي‌رسد. بودجه نظامي اين كشور 900 ميليارد دلار است و بالغ بر 45 ميليون نفر زير خط فقر با در آمد كمتر از 500 دلار در هر ماه زندگي مي‌كنند.

- اتحاديه اروپا متشكل از 27 كشور با جمعيت 493 ميليون نفر، درآمد ناخالص 15000 ميليارد دلار و بودجه نظامي 285 ميليارد دلار است كه در اين اتحاديه آلمان به‌عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي، فرانسه به‌عنوان بزرگترين قدرت اتمي و انگلستان در خارج از اتحاديه به‌عنوان بزرگترين قدرت نظامي نقش بازي مي‌كنند.

- ژاپن با جمعيت 128 ميليون نفر با درآمد ناخالص 4300 ميليارد دلار بعد از آمريكا و اروپا به عنوان سومين اقتصاد جهان مطرح است. بودجه نظامي اين كشور 50 ميليارد دلار مي‌باشد.

- روسيه با جمعيت 140 ميليون نفر و با در آمد ناخالص 2200 ميليارد دلار و بودجه نظامي 33 ميليارد دلار و با ذخيره ارزي 230 ميليارد دلار در اقتصاد جهان داراي نقش مي‌باشد.

- چين با جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليون نفر، درآمد ناخالص 10000 ميليارد دلار و بودجه نظامي 44 ميليارد دلار در رتبه چهارم اقتصاد جهان قرار دارد.

- ساير كشورهاي جهان با جمعيت دو سوم و در آمد ناخالص 28500 ميليارد دلار هستند.اين كشورها از جمله قاره آفريقا با جمعيت 900 ميليون نفر در صورتي‌كه از يوغ كشورهاي مسلط بر جهان از غرب و آمريكا رهايي يابند بدون ترديد جهش اقتصادي پيدا خواهند كرد چرا كه منابع و ذخاير عظيم مادي و معنوي آنها از چنگال سلطه آزاد خواهد شد.

اين بررسي اجمالي نشان مي‌دهد كه ايران با جمعيت 75 ميليون نفر و درآمد ناخالص ملي نزديك به 1000 ميليارد دلار به عنوان هفدهمين قدرت اقتصادي جهان مي‌تواند با پشت سر گذاشتن اروپا و آمريكا با ساير كشورهاي جهان به خوبي تعامل اقتصادي داشته باشد. همان‌طور كه ايران توانسته است در عرصه‌هاي سياسي، علمي، نظامي و فناوري‌هاي جديد دستاوردهاي عظيمي داشته باشد، در عرصه اقتصادي نيز مي‌تواند تدبير شايسته نموده و با تكيه بر راهبردهايي كه رهبر فرزانه انقلاب تعيين و تبيين فرمودند، دستاوردهاي اقتصادي ايران كمتر از دستاوردهاي هسته‌اي و دستاوردهاي عرصه‌هاي علمي نباشد. همان‌طور كه در عرصه هسته‌اي و جنگ تحميلي ملت بزرگ ايران مقاومت و پايداري نشان داد و امروز به پيشرفت‌هاي قابل تحسين دست يافته است، در عرصه اقتصادي نيز نياز به مقاومت، پايداري، ابتكار و مجاهدت مي‌باشد تا ضمن فرصت ساختن تهديدات دشمن، شاهد دستاوردهاي غير قابل انتظار وگرانسنگ باشيم.

تاريخ نگارش مطلب : 09/05/1391