دولت نهم  و دهم آخرين فرصت‌هاي خدمت را پشت سر مي‌گذارد. مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران ارزيابي ارزشمندي ازخدمات گرانسنگ دولت در ظرف هفت سال گذشته داشتند واقدامات گسترده عمراني بويژه در مناطق محروم، برقراري ارتباط با مردم، جهت گيري در سياست خارجي، احياي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و پايبندي به راه امام (ره) را مورد ستايش قرار دادند.

اگر در فضاي سياسي منصفانه برخورد نماييم و فراز و نشيب‌هاي عرصه‌هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي را ناشي از پويايي و زنده بودن انقلاب بدانيم بايد اذعان داشت كه دولت احمدي نژاد، دولتي مردمي برآمده از مردم و براي مردم است. دغدغه ارزش‌هاي اسلامي وانقلابي دارد و قلبا درصدد احياي اين ارزش‌هاست. با تظاهر و رياكاري سازگاري نداشته به برداشتي كه از آموزه‌هاي ديني وانقلابي دارد عمل مي‌كند و با شخصيت‌هاي سياسي، اجتماعي كه شان و منزلت و احترام براي آنها به‌وجود آمده است ، احساس رودربايستي نمي‌كند. در دولت نهم براي دولتمردان و سران استكبار پشيزي ارزش قائل نبود ودر همه وجودش غرب ستيزي موج مي‌زد، آمريكا را شيطان بزرگ و صهيونيسم را دشمن بشريت مي‌دانست و مبارزه با آنها را مقدس مي‌شمرد . همين مبارزه و اعتقاد به ارزش‌ها باعث شد تا دولت نهم و دهم را پرتلاش و خستگي ناپذير بسازد و در مقابل دشمن خارجي و نارسايي‌هاي داخلي لحظه‌اي متوقف نماند.
 تاثيرگذاري ايران در منطقه و جهان اعم از عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همواره مورد توجه بوده است و زمينه را براي مقابله با اين تاثيرپذيري از سوي دشمن فراهم كرده است. آمار و ارقام حاصل از پيشرفت‌هاي ايران تبيين كننده تلاش و پركاري و از خود گذشتگي دولت نهم و دهم است. هرچند ممكن است برخي آمارهاي چند برابري در باور مسئولين دولت‌هاي گذشته نگنجد وليكن با كمي بررسي مي‌توان به واقعيت آنها پي برد.
 در فرصت‌هاي پاياني خدمت دولت، چالش‌هايي همچنان پيش‌روي دولت باقي است كه با تدبير وتوكل مي‌توان آنها را با نگاهي عميق‌تر از گذشته به دستاوردهاي ماندگار دولت نهم و دهم به ثبت رساند و در صورت غفلت و غرور عاملي براي آسيب و آفت دستاوردهاي كم نظير مبدل ساخت كه اشاره مي‌شود :
1- چگونگي حفظ و حراست از دستاوردها و پيشرفت‌هاي حاصل شده درعرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اولين چالش است . دشمنان خارجي و مخالفين دولت در داخل، هيچ‌يك از پيشرفت‌ها را بر نمي‌تابند. آنها با تبليغات رسانه‌اي سنگين تلاش مي‌كنند تا با زير سئوال بردن و مخدوش نمودن پيشرفت‌ها و دروغ جلوه دادن آمارها، دولت اسلامي و مردمي نهم ودهم را ناكارآمد نمايان سازند و در نگاه مردم بي‌اعتبار و پايگاه مردمي دولت كه بارزترين نقطه قوت اين دولت است  تضعيف و از بين ببرند. اخلاص، پرهيز از خودشيفتگي و شتاب بخشيدن به اجراي برنامه‌هاي تكميلي و پروژه‌هاي در دست اقدام مي‌تواند پيشرفت‌ها و دستاوردهاي دولت را در نگاه مردم از آفت و آسيب مصون بدارد.
2- چالش دوم، سرسختي دولت براي زنده نگه داشتن ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و  اعتقادات ديني است. دشمناني كه با اساس  انقلاب و اسلام سرستيز دارند و دستاوردهاي پايبندي به نظام وانقلاب توسط مسئولين را تحمل نمي‌كنند، به هرميزان دولت را پايبندتر به ارزش‌هاي ا نقلابي و اعتقادات ديني و استكبار ستيزي بشناسند به همان ميزان بر دشمني خود افزوده و همه امكانات و ترفند‌هاي خود را به‌كار خواهند گرفت تا دولتي ناموفق در ذهن مردم و ملت‌هاي تحت ستم استكبار به تصوير درآورند. در اين چالش به هر ميزان دولت از روحيه استكبار ستيزي خود دست بردارد، براي مشروعيت زدايي به او نزديك مي‌شوند.
3- چالش سوم، بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه و جهان اسلام است. آمريكا ، غرب و صهيونيسم به شدت از بيداري اسلامي در هراس و وحشت است و براي مهار و تسلط بر حركت اسلامي آغاز شده همه توان و تدبير خود را به كار گرفته است. دشمنان خارجي و داخلي انقلاب اسلامي، بيداري اسلامي را الگو گرفته از قيام مردم مسلمان ايران عليه نظام سلطه و استبداد با رهبري امام راحل(ره) مي‌دانند وجمهوري اسلامي ايران را حامي و پشتيبان حركت‌هاي آغاز شده مي‌شناسند. بنابراين هم داستاني دولت ايران با بيداري اسلامي برايشان غير قابل تحمل است. در نتيجه با توسل به انواع دسيسه‌هاي داخلي و خارجي مصمم‌اند. اين نقش را خنثي نموده و اساسا تحليل بيداري اسلامي از نگاه دولت و مسئولان جمهوري اسلامي ايران وملت‌هاي مسلمان و رهبران اسلامي آنها را مخدوش سازند و به ظاهر مسير ديگري نشان داده تا امكان راهزني برايشان فراهم شود و اهداف خود را محقق سازند.
4- تنش‌هاي سياسي داخلي ، برهم زدن وحدت واتحاد ملي، ايجاد تنگناهاي اقتصادي و معيشتي ، دامن زدن به فساد اقتصادي و ايجاد بدنامي و سلب اعتماد مردمي، دامن زدن به مسائل فرهنگي كه نشات گرفته از آموزه‌هاي فرهنگ غربي است از جمله چالش‌ ديگري است كه در پيش روي دولت وجود دارد . عبور از موضوع‌هاي اشاره شده صرفا با تدبير و مديريت، سعه صدر و پذيرش انتقاداتي كه از سر دلسوزي عنوان مي‌شود، انعطاف در برخورد با ساير قوا، توجه به نقطه نظرات دستگاه‌هاي نظارتي، اتخاذ روش‌هاي تعديل شده در شيوه‌هاي مواجهه با مخالفين دولت و از همه مهمتر تبعيت از رهنمودها و نصايح رهبري به‌عنوان اصلي‌ترين نقطه اقتدار نظام مقدس جمهوري اسلامي  و سمبل وحدت ملي ميسر خواهد بود. اميد است دولت دهم بتواند هوشمندانه از چالش‌هاي پيش روي مقتدرانه توام با اخلاص عبور نموده تا خدماتش در تاريخ انقلاب اسلامي ماندگار و به ياد ماندني بماند.

تاريخ نگارش مطلب : 04/06/1391