مسلمانان جهان اين روزها سخت‌ترين تألمات روحي را تحمل مي‌كنند.آمريكا و صهيونيسم براي مقابله با قهر انقلابي مسلمانان سخيف‌ترين روش‌ها را به‌كار برده‌اند. چرا كه براي توهين به ساحت مقدس پيامبران الهي نمي‌توان هيچ تفسير وتعبيري پيدا نمود. مگر اينكه به خواست الهي جهان در آستانه تغيير و تحول وعده داده شده باشد. استكبار با نهاد ضد بشري خود، در تقابل و رويارويي با اسلام عزيز به‌عنوان برترين دين الهي برآمده است.

اسلامي كه نجات بشريت را در جوهره خود دارد. مگر نه اين است كه خداوند پيامبران را مبعوث فرمود تا انسان را از گمراهي نجات داده و به راه مستقيم هدايت نمايند و آخرين آنها پيامبر عظيم الشان اسلام است كه قرآن كلام وحي معجزه بر حق آن حضرت است. ظرفيت هر يك از پيامبران الهي و آخرين آنها معادل ظرفيت تمام هستي است. قرآن كريم درحقيقت معني تصوير جهان هستي است و تنها و آخرين نقشه راهي است كه انسان‌ها را به سعادت دنيوي واخروي مي‌رساند. آيا اقدام موهن انجام گرفته جز اين است كه بخواهد قداست اين نقشه راه را مخدوش سازد وجامعه بشري را به راه مذلتي فرو نشاند كه امروز خود به ذلت آن گرفتار آمده‌اند؟
 مسلمانان جهان هرگز  و حتي يك لحظه فراموش نمي‌كنند كه براي گسترش و فراگير شدن اسلام چه مصيبت‌ها كه بر پيامبر اسلام(ص) وارد نشد.  درتاريخ اديان الهي بيشترين سختي و مصيبت، توهين و شكنجه از طرف مشركين و همه آنهايي كه از نور وحشت داشتند و مي‌هراسيدند بر نبي مكرم اسلام(ص) واصحاب او وارد نمودند.  آمريكا، صهيونيسم و غرب همان اقدامي را انجام داده‌اند كه در چهارده قرن پيش، به پيامبران الهي توهين روا مي‌داشتند و يا در آتش مي‌افكندند و يا به صليب مي‌كشيدند، آيا رفتاري كه آمريكا و غرب در اسلام ستيزي و قرآن ستيزي و توهين به رسول خدا(ص) در پيش گرفته‌اند چيز ديگري است؟ اينها همان‌هايي هستند كه حضرت مسيح(ع) فرستاده خداوند را تحمل نكردند و او را به صليب كشيدند. آمريكا و غرب را چه شده است كه چنين شتابان و به ‌دور از علم و منطق و استدلال كه داعيه آن را دارند اين‌گونه به نور و رحمت مي‌تازند و شب را براي بشريت آرزو مي‌كنند و بيداري و آگاهي را آفت وجودي خود مي‌پندارند.  قداست پيامبر عظيم الشان اسلام و همه اولياي الهي جوهري و ذاتي است و از جنس نور ومعنويت و خدشه ناپذير است و تا ابد اين قداست و معنويت محفوظ خواهد ماند. حتي اگر استكبار در فضاي مجازي و رسانه‌اي خود شبانه روز قداست زدايي را پيشه خود سازد. توهين به پيامبر اسلام(ص)، توهين به همه پيامبران الهي است، توهين به مسيحيت و ساير اديان توحيدي است، توهين به همه انسان‌هايي است كه با تعاليم پيامبران الهي در مسير هدايت وكمال قرار گرفته والگو بر سايرين هستند. اهانت به پيامبر رحمت و رستگاري را چگونه مي‌توان برتافت در شرايطي كه جهان بشريت از ظلم و ستم قدرت‌هاي مسلط به تنگ آمده است. امروز در سرتاسر جهان شاهد عصيان و خروش مردم عليه سياست‌هاي غلط حاكمان بلامنازع و زورگو و فاسد هستيم. حاكماني كه به نام آزادي وحقوق بشر، همه هستي و عزت انسان‌ها را به تاراج مي‌برند. اهانت به پيامبر اسلام(ص) اهانت به همه انساني‌هايي است كه آگاهي و آزادي را طلب مي‌كنند.  آمريكا و غرب بايد بدانند كه اگر ميليون‌ها دلار براي ساخت چنين فيلم توهين آميزي هزينه كرده‌اند از اين به بعد هزينه‌هاي بسيار سنگين‌تري بايد پرداخت كنند وحاصلي جز خفت و شكست در اين عرصه برداشت نخواهند كرد بلكه صرفا آتش خشم مسلمانان را درو خواهند كرد.  اين فيلم توهين آميز باعث شده است تا مسلمانان جهان يكپارچه و متحد و همصدا عليه آمريكا ،صهيونيسم و غرب به پا خيزند و اعتراض خود را اعلام نمايند و چهره وماهيت آمريكا و غرب بيش از گذشته براي مسلمانان نمايان شود و نه تنها مسلمانان بلكه همه پيروان اديان توحيدي نيز با مسلمانان همپيمان شوند.  اميد است اين اقدام موهن كه ناشي از نهايت ضعف و زبوني دشمنان اسلام است عاملي براي فروريختن پايه‌هاي سست و لرزان حاكميت‌هاي سلطه بر جهان شده و جهان از بند آنها رهايي يابد و با فراگير شدن بيداري اسلامي در سرتاسر جهان، شاهد فرا رسيدن دوران پيروزي و عزت مسلمين باشيم. امروز سخن حضرت امام(ره) در حال محقق شدن است كه اگر آمريكا و غرب بخواهند در مقابل دين ما بايستند ما با همه قدرت وتوان در مقابل دنياي آنها خواهيم ايستاد.

تاريخ نگارش مطلب : 05/07/1391