سال آينده، فصل جديدي از سرنوشت كشور و حيات انقلاب اسلامي رقم مي‌خورد . مردم تصميم مي‌گيرندكه چه كسي رئيس جمهور بشود واعضاي شوراهاي اسلامي در سراسر كشور چه كساني باشند . هر چند دوره رياست جمهوري چهال سال مي‌باشد  وليكن تجربه نشان داده است كه به هشت سال مي‌انجامد. در شرايط حساس كنوني براي كشور بسيار پر اهميت است كه چه كسي مقدرات آينده نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را عهده دار شود .

در شرايطي كه كشور در عرصه هاي مختلف سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در شيب مناسب پيشرفت و تحول قرار گرفته است و از طرف ديگر دشمنان پيشرفت و اقتدار ايران اسلامي ، با تهديد نظامي و تحريم‌هاي گسترده در صدد محاصره و مخدوش نمودن اين پيشرفت هستند‌،‌ مقام معظم رهبري در ديدار با اقشار مختلف اجتماعي  مردم شريف استان خراسان شمالي به اين دغدغه اشاره اي كوتاه داشتند وبحث تفصيلي آن را به آينده وعده فرمودند . نكات مطرح شده هر چند به اجمال بيان گرديد وليكن راهبردهاي بسيار تعيين كننده‌اي است كه جهت گيري ، فرايند و نتيجه را ترسيم مي‌كند . زمان ورود به عرصه انتخابات ، مشاركت حداكثري مردم ، تصميم گيري و انتخاب خداپسندانه  و پشت سرگذاشتن فرايند آبرومند و با عزت انتخابات اينها راهبردهايي است كه هر كدام نيازمند تدوين سياست ها ، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي قابل پيش بيني آن است .
زمان ورود به عرصه انتخابات " به صورت زودهنگام " مي تواند تاثيرات نامطلوبي در برداشته باشد . رقابت هاي سياسي وانتخاباتي همواره و در ذات خود تنش آفرين است . التهابات انتخاباتي معمولا تا چند ماه پس از انتخابات نيز وجود دارد بنابراين به هر ميزان بتوان زمان شروع و كليد خوردن رقابت هاي انتخاباتي و خاتمه آن را مناسب ساخت هزينه هاي مترتب بسيار كمتر و معقول خواهد شد . چرا كه شروع رقابت‌هاي انتخاباتي كه معمولا با نقد وضع موجود همراه است ، ثبات سياسي كشور را متزلزل نموده و به نوعي بي ثباتي در اداره كشور به دنبال خواهد داشت كه اين
بي‌ثباتي هزينه اي بسيار سنگين به دوش نظام بارخواهد ساخت .
از طرفي آنها كه زود هنگام و بدون اعلام داور وارد عرصه شوند فرصت‌هاي رقابت را از ساير رقبا خواهند گرفت و اين عادلانه نيست وممكن است كه مردم در انتخاب  و شناخت گزينه اصلح دچار مشكل شوند . از طرفي فردي كه زود شروع مي‌كند متحمل هزينه‌هاي غير متعارف خواهد شد كه ممكن است براي تامين آن راه‌هاي ناصواب اتخاذ گردد و تاثيرات سوئي را به جاي گذارد.
شركت حداكثري از ابعاد مختلف قابل تحليل است . زماني كه مردم همه و يكپارچه به صحنه مي‌آيند و اتفاق نظر مي كنند و با هم تصميم مي‌گيرند قطعا عاملي براي استحكام پايه هاي نظام و انقلاب اسلامي خواهد بود . مكانيسم حضور حداكثري مردم بايد تدبير شود . تجربه دوره‌هاي گذشته و بررسي  نقاط ضعف و قوت آن مي‌تواند راهبرد پيش روي را مشخص كند .
از طرفي اين تجربه نيز در كشورهاي ديگر وجود داردكه راي دادن  را تكليف قانوني هر شهروند دانسته و باصدور برگه تعرفه راي و مشخص نمودن صندوق اخذ راي براي خود ، او را ملزم به دادن راي مي سازند . اين طور نيست كه برخي در يك تصميم گيري و انتخاب مهم و سرنوشت ساز شركت كنند و برخي در اين وادي ورود پيدا نكرده و نينديشند.
انتخاب خداپسندانه و انتخابي كه مصلحت انقلاب اسلامي و كشور در آن متبلور باشد راهبرد نتيجه نگري است كه مقام معظم رهبري به آن توجه دادند .
براي تحقق اين مهم نياز به شناخت و تحليل شرايط است . شناخت دوستان و دشمنان انقلاب اسلامي ، شناخت چالش هاي پيش روي نظام در عرصه‌هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي و برنامه هاي برون‌رفت از اين چالش‌ها ، داشتن تحليل متقن از تحولات جهاني و منطقه و بيداري اسلامي و نحوه برون رفت ازتحريم و تهديد دشمن ، اينها موضوعاتي است كه باعث باز شدن چشمان شده و كمك مي‌كند تا در انتخاب چهره اصلح كمتر اشتباه صورت پذيرد. در اين خصوص فرصتي است تا زمان فرا رسيدن كليد خوردن و شروع فضاي انتخابات و رقابت ، انديشمندان ،
خبرگان نظام ، احزاب و تشكل هاي سياسي ، تشكل هاي مردم نهاد و شخصيت هاي اجتماعي و فرهنگي و كارشناسان اقتصادي تلاش نمايند تا وضعيت موجود كشور و جهان و منطقه را ترسيم كنند تا مردم بتوانند چهره‌اي برگزينند كه رافع مشكلات و موانع پيشرفت باشد در صورتي كه دراختيار مردم معيارهاي تشخيص وجود داشته باشد گام اوليه ومهم براي ورود آگاهانه به عرصه انتخابات خواهد بود.
در عرصه انتخابات به هر ميزان رقابت تنگاتنگ و از عمق بيشتري برخوردار باشد ، نتايج انتخاب بهتر خواهد بود . البته اگر تدابير درستي اتخاذ نشود آسيب و آفت نيز بيشتر مي گردد . آنچه كه باعث آسيب به پيكره نظام و انقلاب مي شود ، عدم رعايت اخلاق سياسي  انتخابات است . تاختن به سليقه و طرز فكر ديگران و نگاه برد و باخت به موضوع انتخابات به جاي نگاه برد برد همواره التهاب آفرين و زايل كننده جلوه‌هاي باشكوه و افتخار آفرين يك انتخابات سالم ونتيجه بخش است . همانطور كه ملموس ترين تجربه و بروز وظهور آن را در انتخابات دهم داشتيم تا جايي كه عنوان فتنه به خود گرفت و آتش بر خرمن ظرفيت هاي سياسي كشور زد و هنوز پس از چند سال آثار و تبعات سوء آن بردامن نظام وانقلاب باقي است .
در اين وادي نيز بر عهده انديشمندان و مصلحين جامعه و تشكل ها واحزاب سياسي است كه ضمن تدوين  اخلاق سياسي انتخابات همچون منشوري بدان پايبند باشند . چه استدلالي وجود دارد كه اگر يك طيف سياسي برنده انتخابات شد از ظرفيت رقيب خود براي پيشبرد اهدافش استفاده نكند . اگر همراه ساختن طيف سياسي و راي دهندگان به او را تدبير كند بهتر از آن است كه او را مانع و عاملي براي تقابل بسازد . به نظر مي رسد اخلاق سياسي بر گرفته از آموزه‌هاي اسلامي اين چنين ايجاب كند . آنها كه در صف حق براي رويارويي باطل قرار مي‌گيرند  همواره در هر صحنه‌اي متحد و همدل هستند و اگر بخواهيم از هم اكنون آسيب ها و آفت هاي انتخابات يازدهم را به حداقل برسانيم بايد اخلاق سياسي منبعث از اسلام را پيشه خود ساخته و تمرين كنيم .
در صورت رعايت زمان ورود به عرصه انتخابات ، رعايت اخلاق سياسي در به كاربردن مكانيسم‌هاي رقابتي ، شناخت و تحليل وضعيت
سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي ايران وجهان و وجود معيارهاي متقن و واقعي ، سالم سازي محيط و هزينه كرد انتخابات ، شرايطي به وجود مي آيد تا كساني كه خود را صالح و داراي اهليت مي‌دانند در موقع لازم وارد عرصه شوند و مردم نيز آن موقع با در دست داشتن معيارهاي اسلامي و انقلابي ، براي انتخاب چهره مورد نظر خود تلاش ‌كنند.

تاريخ نگارش مطلب : 25/07/1391