انتخابات يازدهم و شوراها پيش‌روي است، يكي از موضوعاتي كه همواره نگران كننده مي‌باشد شيوه رقابت‌هاي انتخاباتي و بروز التهابات سياسي است. اگر در نوع رقابت‌هاي انتخاباتي تدبير شود نه تنها التهاب سياسي به وجود نمي‌آيد و خدشه به ظرفيت‌هاي سياسي كشور وارد نمي‌شود بلكه ظرفيت‌سازي هم مي‌شود.

ظرفيت‌ سياسي در كشور پتانسيل بالقوه‌اي است كه پشتوانه برنامه‌هاي توسعه‌اي و پيشرفت در بلند مدت قرار مي‌گيرد. ظرفيت سياسي در يك كشور  منبع معنوي است كه ارزش آن از هر منبع مادي بيشتر است، چرا كه منابع مادي هر چقدر هم سرشار باشد بدون برخورداري از ظرفيت سياسي بالا و اتخاذ روش‌هاي تجربه شده و بهينه حاكميتي نمي‌توان از آنها بهره جست و از آن وسيله‌اي براي پيشرفت وتعالي انسان وملت‌ها ساخت.كشورهاي زيادي هستند كه از لحاظ منابع طبيعي و ذخاير زيرزميني بسيار غني مي‌باشند وليكن دچار فقر وفساد و غارت هستند. عزت و استقلال آنها پايمال ديگران است. گام‌هاي توسعه و پيشرفت در اين كشورها بسيار كند و بطئي برداشته مي‌شود. با كمترين بررسي ومطالعه، معلوم مي‌شود كه اين‌گونه كشورها فاقد نظام حاكميتي مبتني بر ايدئولوژي ، رهبران دلسوز ومديران سياسي با تدبير هستند. براي اينكه بتوان گام‌هاي توسعه و پيشرفت را بلند و سريع برداشت، حفظ وحراست از ظرفيت‌هاي سياسي، در سطح ملي ومحلي و ارتقاي آن اجتناب‌ناپذير و يكي از اصلي‌ترين ومهمترين برنامه‌هاي راهبردي است. ظرفيت سياسي عموما در شرايط سخت و پيچيده ساخته و پرورش مي‌يابد وهر چقدر شرايط سخت‌تر باشد پايداري وعمق آن بيشتر خواهد بود. به‌عنوان مثال به نيروهاي سياسي كه در دوران انقلاب اسلامي ومبارزات و يا در دوران دفاع مقدس ساخته شدند مي‌توان اشاره نمود. عناصر ورهبران سياسي در دوران سخت مبارزاتي و جهاد رعايت تقوي واخلاق را رمز پيروزي خود مي‌دانستند. هر چند در اين دوران‌ها  هم شاهد آفت و از بين رفتن ظرفيت‌هاي سياسي و چهره‌هاي سياسي شناخته شده بوديم. عرصه رقابت‌هاي سياسي و انتخابات شرايط سخت و پيچيده‌اي را فراهم مي‌سازد كه از يك طرف مي‌تواند سازنده وحيات‌بخش براي نظام وتعالي آن باشد از طرف دير در صورت عدم مواظبت و تدبير مي‌تواند مخرب و تهديد كننده باشد و يا به تعبير مقام معظم رهبري به‌جاي اينكه مايه آبروي نظام شود و پشتوانه براي حركت‌هاي روبه جلو بسازد. مايه بي‌آبرويي و سر افكندگي بشود.مهمترين عاملي كه در اين عرصه كارآمدي دارد و ظرفيت سياسي مي‌سازد و ارتقا مي‌بخشد اخلاق سياسي است.اخلاقي كه جوهره آن از فطرت مي‌باشد و برگرفته از آموزه‌هاي ديني و سنت‌هاي الهي است.
اخلاق سياسي در عرصه انتخابات، نظريه بُرد- بُرد را  مورد توجه قرار مي‌دهد. چراغي است كه محيط را اعم از محيط درون و محيط پيرامون روشن مي‌كند بين دوست و دشمن مرزبندي به‌وجود مي‌آورد و اگر بخواهد در رقابت بُرد- باخت باشد بين دوست و دشمن مي‌تواند اتفاق بيفتد در حالي كه رقابت بين دوستداران نظام وانقلاب است. متاسفانه بعضا رقابت‌هاي سياسي آن‌قدر به انحراف كشانده مي‌شود واز اخلاق به‌دور مي‌گردد كه برخي آمادگي پيدا مي‌كنند با دشمن خود براي فائق آمدن و پيروزي بر رقيب پيمان ببندند و سازش كنند بدون اينكه بفهمند كه دشمن هر دو را از صحنه به در خواهد كرد و به هيچ‌كدام رحم نخواهد نمود.
مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي ، اخلاق اسلامي است و مهمترين كاركرد آن در فضاي سياسي مي‌باشد. هر چند اخلاق در عرصه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كاركرد خودش را دارد . چرا كه اخلاق سياسي بروز و ظهور آن از ابتدا در ميان خواص جامعه، رهبران ومديران سياسي مي‌باشد ونتيجه آن به اصل و اساس نظام برمي‌گردد و در بين آحاد جامعه فراگير مي‌شود. به‌عبارت ديگر اگر اخلاق سياسي منبعث از اخلاق اسلامي باشد وجوهره آن ريشه در صداقت ، امانتداري و از خود گذشتگي داشته باشد ساير عرصه‌ها و اركان نظام را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد وعامل هم‌افزايي، رشد وكمال جامعه و نظام خواهد شد.
 اخلاق سياسي باعث جذب حداكثري و گستره دايره دوستي‌ها مي‌شود. مراعات حقوق ديگران ، پايبندي به  عقايد، رعايت نظم وقانون، ادب و احترام ديگران عامل ذاتي در جامعه و فرايندهاي آن مي‌شود.
 در رقابت‌هاي سياسي، اخلاق مداري باعث مي‌شود تا از خودخواهي و خودشيفتگي پرهيز شود وخردمندي و وسعت نظر وكسب رضايت الهي مورد توجه قرار گيرد وساز وكارهاي رقابت بر محور عدالت ، مقبوليت و حقانيت شكل پذيرد و قابليت و شايستگي‌هاي افراد سطوح خودش را نشان دهد.
اگر درعرصه و فضاي سياسي كشور، اخلاق سياسي حاكم باشد، در قدرت فساد ايجاد نمي‌شود و قدرت عامل پيشرفت و رسيدن به كمال و تعالي خواهد شد. قدرت واقتدار  جامعه وحاكميت از درون زايل نمي‌گردد و در نتيجه عزت آفرين مي‌شود و براي دشمن ذلت آور مي‌باشد.
 رقابت‌هاي سياسي زماني براي نظام وانقلاب فرصت و براي جامعه سازنده است كه ظرفيت براي كشور ساخته شود. از بدو پيروزي انقلاب اسلامي شاهد فراز و نشيب‌هاي زيادي درعرصه سياسي كشور بوده‌ايم. در اين فراز و نشيب‌ها تخريب نيروهاي سياسي و يكديگر قابل تامل است. تخريب چهره همديگر و به‌وجود آوردن فضاي عدم اعتماد واطمينان به سود هيچ‌يك از طرفين نبوده و آهنگ پيشرفت و تعالي نظام وتكامل انقلاب اسلامي را نيز كند كرده است. نيرو‌هاي سياسي با هر گرايش و سليقه كه در چارچوب قانون اساسي و ارزش‌هاي اسلامي - انقلابي حركت مي‌كنند، اينها توان ملي را مي‌سازند و اين توان ملي است كه آرمان‌هاي ملي را محقق مي‌سازد و از توان رويارويي با چالش‌هاي دروني و دشمنان نظام و انقلاب برخوردار است.

تاريخ نگارش مطلب : 23/08/1391