رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مردم انقلابي و متدين تبريز درخصوص اختلافات داخلي اشاره داشتند و فرمودند: «وقتي دشمن مشترك وجود دارد و توطئه‌ها از هر طرف شكل مي‌گيرد واقعاً‌ جز افزايش برادري‌ها و ايستادگي در مقابل دشمن بايد كاري كرد؟ مسئولان عظمت ملت را ببينند و رفتاري شايسته اين ملت انجام دهند و حالا كه دشمني‌هاي دشمن شدت يافته، آنها هم رفاقتهايشان را شدت دهند».

دامن زدن به اختلافات آن هم در سطح رؤساي قوا، خطري است كه مي‌تواند اركان يك نظام را تهديد و از كارآمدي دوركند. به همان ميزان كه اتفاق نظر و وحدت در ميان مسئولان نظام باعث هم افزايي و افزايش كارايي مي‌شود، اختلاف و واگرايي عاملي در جهت از بين رفتن ظرفيت‌ها و از دست دادن فرصت‌ها خواهد شد به ويژه در شرايط امروز كه دشمن، فشارهاي سياسي و اقتصادي خود را مضاعف و همه جانبه كرده است و مي‌طلبد براي مقابله و رويارويي با دشمن، وحدت و انسجام دوچندان شود.
اختلافات در اركان يك نظام، آتشي است كه شعله‌هاي آن هيمنه و اقتدار آن نظام را از بين خواهد برد و باعث سستي و زوال خواهد شد. چرا كه هر سيستم و نظامي قائم به اركان و پيوند ناگسستني بين آنهاست. همگرايي و وحدت در راستاي اهداف متعالي، جوهره هر حركت سنجيده و رو به پيشرفت است و معادله‌اي تعريف شده براي هر پديده‌اي در نظام خلقت و آفرينش مي‌باشد. رمزپيروزي انقلاب اسلامي و تعالي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز تاكنون در سايه وحدت و همدلي نيروهاي انقلابي و مومن بوده است. در هر فرآيندي كه گسست و شكاف در جبهه انقلاب ايجاد شده است، شكست و عقب نشيني در همان فرآيند قابل پيش بيني و حتمي بوده ا ست. امروز قدرت‌هاي مسلط و استكباري به دنبال آن هستند كه با عمليات پيچيده و آخرين ترفندهاي سياسي و جاسوسي با ايجاد اختلاف و واگرايي و برهم زدن انسجام دروني بتوانند اهداف خود را محقق سازند.
بديهي است به هر اندازه اختلاف بين مسئولان و اركان نظام سطحي تر و احساسي تر باشد،‌ رخنه دشمن آسان تر است. چرا كه دشمن موفق مي‌شود تا پيوندهاي عاطفي و رفاقت را از هم بگسلد و در اين شرايط ديگر قانون و قاعده كارساز نخواهد بود و به سختي فصل الخطاب قرار مي‌گيرد.
ايجاد و دامن زدن به  اختلافات باعث مي‌شود تا در اندام واره نظام، گسست به وجود آيد و وحدت ملي خدشه دار شود و بين مردم شكاف و چند دستگي ايجاد گردد. آن وقت عزم ملي از بين خواهد رفت و تصميمات بزرگ را نمي‌توان اجرا كرد و موجهاي پيشرفت و تعالي به ميرايي سير مي‌كند. ملت بزرگ ايران كه در سايه امام راحل (ره) و رهبري بزرگترين پديده قرن، يعني انقلاب اسلامي را خلق كرده و آن را تداوم بخشيده است تا به امروز به حول و قوه الهي توانسته است آگاهانه وحدت و انسجام دروني خود را حفظ نمايد و به اختلافات سطحي و بعضاً‌ نفساني برخي از مسئولان توجهي نكند و همين رفتار باعث عظمت اين ملت شده است و در نتيجه همواره پيشرو بوده است. در بحران‌ها و شرايط سخت سياسي، نظامي و اقتصادي خم به ابرو نياورده و با همه ظرفيت و توانش مقاومت كرده است و پيروز بوده است و در صورتي كه به غير از اين بود بارها و بارها در دفاع مقدس و در حوادث و توطئه‌هاي رنگارنگ دشمن از پا درآمده و امروز از اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي كمترين اثر باقيمانده بود.
رهبر معظم انقلاب كه دردمندانه ، مسئولان نظام را از اختلافات بر حذر مي‌دارند بدين جهت است كه نه تنها دست آوردهاي بزرگ انقلاب را در مخاطره مي‌بينند بلكه بزرگترين آفت مي‌دانند. بنابراين در صورتي كه بخواهيم امروز از نظام جمهوري اسلامي ايران الگويي بي بديل بسازيم و  دست آوردهاي آن را حفظ نماييم و مسير پيشرفت و تعالي را هموار نموده و آينده‌اي روشن و تابناك و افقي به مراتب بهتر و درخشان‌تر در انتظار ملت عزيز و فداكار ايران اسلامي ببينيم بايد با استعانت از خداوند و با اتصاف به صبر و حلم و سعه صدر و تقواپيشگي از اختلافات موجود به سرعت عبور كنيم و بار ديگر شاهد وحدت و همدلي در بين مسئولان و جامعه باشيم.

تاريخ نگارش مطلب : 29/11/1391