در سال‌هاي پاياني دبيرستان با او آشنا شدم. با اخوان ايشان كه آنها هم «منتظر قائم» بودند، در دبيرستان جامعه تعليمات اسلامي يزد هم‌دبيرستاني بودم. او كه با محافل ديني در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مرتبط بود، مرا نيز همراه خود كرد. هميشه در جاهاي مختلف بويژه بعد از نماز ظهر مسجد جامع يزد كه همديگر را مي‌ديديم كتاب يا جزوه‌اي كه در جلوي فرمان دوچرخه‌اش با كش بسته بود به من مي‌داد و از هم خداحافظي مي‌كرديم تا هفته بعد، اين كتاب و جزوه‌ها كه در سال‌هاي دهه 50 بين ايشان و ديگران از جمله من رد و بدل مي‌شد. خواندنش ممنوع بود و جرم تلقي مي‌شد. او از اين طريق جوانان مبارز شهر را از جنايات رژيم شاه و وابستگي آن به آمريكا آگاه مي‌ساخت. چهره‌اي محبوب داشت و خستگي‌ناپذير بود. به واقع كلمه «منتظر قائم» بود.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در مسير مقتدايش امام (ره) گام‌هايش را استوارتر برداشت. براي مبارزه با دشمنان داخلي و خارجي انقلاب اسلامي وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و فرماندهي آن را بر عهده گرفت. او براي پاسداري از نهال نوپاي انقلاب سر از تن نمي‌شناخت. درس فداكاري را از دوران دانش‌آموزي و در محافل ديني با همه وجودش آموخته بود و در عمل هم قضيه طبس كه پيش آمد، ثابت كرد.
پس از اطلاع از حمله نظامي آمريكا به ايران براي آزادي گروگان‌ها كه مقر و پايگاه نظامي و تدارك را صحراي وسيع طبس قرار داده بود، بدون هيچ‌گونه درنگي با حداقل امكانات و تسليحات و تجهيزات با عده‌اي كم عازم اين صحرا شد. كوچك‌ترين ترسي به خود راه نداد. شايد نتوان واژه ترس و در مقابلش شهامت را معني كرد. فقط تصويري از اتفاقي كه افتاده بود و تصميم و عزم اين سرباز كوچك اسلام مي‌تواند واژه شهامت و فداكاري او را معني كند و تنها و تنها اتكا به قدرت و نصرت الهي مي‌تواند خالق چنين عزم و تصميمي در فرد باشد.
هر چند «منتظر قائم» به شهادت رسيد وليكن آمريكا دچار شكست و هزيمت سختي شد. رئيس‌جمهور وقت آمريكا كه عمليات نظامي را مستقيما فرماندهي مي‌كرد، با اذعان به شكست در مواجهه با توفان شن و تلفات نظاميان و تجهيزات و ناوگان نظامي دستور عقب‌نشيني داد. حضرت  امام (ره) در سخنراني 5 ارديبهشت سال 1359 اين پيروزي بزرگ و حادثه عبرت‌انگيز را از آن قدرت دستان غيبي دانستند كه همواره ملت بزرگ ايران را از اقدامات و تهديدات دشمنان غدارش نجات بخشيده است و امروز كم نيستند «منتظر قائم»‌هايي كه در مقابل تهديد و تهاجم آمريكا و اذنابش هيچ‌گونه هراسي به خود راه نخواهند داد و مستظهر به قدرت الهي او هستند و در مقابل زياده‌خواهي‌هاي آنها مي‌ايستند و از عزت و شكوه ملت فداكار ايران اسلامي و آرمان‌هاي انقلاب هر زمان و هر كجا كه باشد، دفاع مي‌كنند و پيروزي را از آن خود مي‌دانند و بس.


تاريخ نگارش مطلب : 06/02/1393