مديران عالي، ارشد و جزء هر يك جايگاه و نقشي مهم در اداره كشور دارند. تعيين چشم‌انداز، ماموريت، اهداف كلان و راهبرد‌هاي تحقق اهداف بر عهده مديران عالي و ارشد نظام، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف مي‌باشد و مديران جزء نقش اجرايي را عهده‌دار هستند. مديران در كشف و بهره جستن از ظرفيت‌ها و منابع و ذخاير مشهود و نامشهود نقشي بي‌بديل دارند. به‌طوري‌كه هر سازماني اگر در تحقق اهداف آن با مشكل مواجه است و از ظرفيت‌هاي آن به صورت حداكثري استفاده نمي‌شود، بدون ترديد از ضعف مديريت رنج مي‌برد.

مديريت در ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مورد ارزيابي و شناخت قرار مي‌گيرد هرچند آن مديريت در هر يك از عرصه‌هاي مزبور شكل گرفته باشد. مقام معظم رهبري در مراسم سالگشت رحلت امام راحل با استفاده از مكتب امام(ره) گوشه‌اي از ابعاد سياسي مديريت جهادي با مديراني كه در چنين مكتبي پرورش يافته‌اند را برشمردند و بازگو كردند. با بضاعت اندك و فهمي كه از سخنان پرعمق و همه‌جانبه ايشان ميسر گرديد، به اجمال به اين نكات اشاره مي‌شود:
1- مديران جهادي سياست را عين ديانت خود دانسته و مرزي تفكيك‌ناشدني قائل هستند. آخرت را در امتداد دنيا مي‌شناسند و رعايت احكام نوراني اسلام را در فراز و فرودهاي مديريتي واجب مي‌دانند. آخرت را چشم‌انداز نهايي و دوردست‌ترين افق زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي و اداري خود ترسيم مي‌كنند و با هدايت پيامبران الهي و ائمه معصومين و مصلحان به سوي آن حركت مي‌كنند و گام برمي‌دارند.
2- مديران عالي و ارشد و جزء علاوه بر پايبندي به شريعت اسلامي، مردم‌سالاري را نيز يكي از پايه‌هاي اصلي مديريت در مكتب امام خميني(ره) مي‌دانند.
3- مديريت جهادي كه آموزه‌هايش را از خط امام(ره) گرفته است، به دنبال بناي عظيم يك نظم مدني - سياسي براساس عقلانيت اسلامي مي‌باشد كه همان نقشه راه و نقشه اصلي است كه معمار كبير انقلاب اسلامي ترسيم نمودند. اين نظم مدني- سياسي با نظم برآمده از حاكميت‌هاي سوسياليستي و ليبرال‌دموكراسي غرب و نظم نوين جهاني برآمده از تفكر بوش پدر و تئوريسين‌‌هاي آمريكايي كاملا متفاوت است و دنياي امروز به دنبال چنين گمشده‌اي مي‌باشد.
4- مديريت جهادي روحيه و احساس ضداستكباري دارد و حيات طيبه را در استقلال‌طلبي، آزادي، عدالت و معنويت مي‌داند . ايستادگي در مقابل ظالم و شكستن ابهت ظالمان را جزئي از وظايف ذاتي خود مي‌شناسد و در مقابل فرهنگ خانمانسوز غرب ايستادگي مي‌كند.
5- با توجه به اينكه قدرت در نظام به نوعي مستقيم يا غيرمستقيم برآمده از راي مردم است، مديريت جهادي اين قدرت را محترم مي‌شمارد و هيچ‌گاه قهر نمي‌كند و مهم‌تر اينكه اهل فتنه و توطئه نيست تا از اين طريق به جايگاه مديريتي دست يابد و كسب قدرت كند.
6- مديريت جهادي ، اصل "ما مي‌توانيم" را جوهره وجودي‌اش ساخته  است و همواره بر اين منوال حركت مي‌‌كند و با تكيه بر اين اصل بنيادين عزم عمومي به وجود مي‌آورد.
7- مديران جهادي هرگز راه امام(ره) را گم نمي‌كنند و قادر هستند با درك نقشه امام(ره) كه راه اصلي است، همه گره‌ها را باز و مشكلات پيش‌رو را حل كنند و با ايجاد روحيه‌اي پر از اميد و نشاط، آينده‌اي تابناك و روشن براي ايران عزيز رقم بزنند.

تاريخ نگارش مطلب : 16/03/1393