آنچه كه امروز بر غزه مي‌گذرد درد جانكاهي است كه بر جامعه بشري مي‌رود. فرو ريختن چند هزار تن بمب بر سر مردم مظلوم و بي‌گناه ظرف سي و چند روز گذشته اوج ددمنشي و گرگ صفتي رژيم سفاك صهيونيستي است. رژيمي كه پس از بيرون راندن فلسطينيان از خانه و سرزمينشان براي حفظ موجوديت ننگين خود اين چنين بي‌رحمانه عمل مي‌كند و از هيچ جنايتي رويگردان نيست. در چنين وضعيتي چه بايد كرد؟ و تكليف جهان و جامعه بشري كه نظاره‌گر درنده خويي اين رژيم غاصب هستند كدام است؟ آيا جز اين است كه جامعه جهاني اعم از ملت‌ها و دولت‌ها با يك امتحان بزرگ الهي مواجه مي‌باشند؟

اگر مردم مظلوم غزه در اين رويارويي نابرابر تنها بمانند و در زير آتش بمب و گلوله‌ رها شوند، آيا آه كودكان، زنان و مردان بي‌پناه و در محاصره، وجدان‌هاي فروخفته در غفلت را گرفتار نخواهد كرد؟هر چند شاهد بيداري و اعتراض ملت‌هاي بسياري در سرتاسر جهان هستيم آيا همين ميزان حمايت كافي است؟انتظار مي‌رود جمهوري اسلامي ايران كه همواره طلايه‌داري حمايت از مظلوم و مردم بي‌دفاع فلسطين را در كارنامه درخشان خود داشته و هنوز فريادهاي بلند امام (ره) بر سر آمريكا و اسرائيل در گوشمان طنين‌انداز است و مقام معظم رهبري هم بر همين مسير گام مي‌فشرند، اركان نظام، قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي رسالت تاريخي خود را در اين مقطع حساس كه چشم بيدار جهانيان برآن نظاره مي‌كند، ايفا نمايد:

1- چاره‌اي جز اين نيست كه از ظرفيت كشورهاي غيرمتعهد حداكثر بهره‌مندي حاصل شود. خوشبختانه دبيرخانه اين كشورها در ايران است. برگزاري اجلاس در هر سطحي كه ممكن است در سطح سران، وزراي امورخارجه و... مي‌تواند بسيار پراهميت باشد. كشورهاي غيرمتعهد در ساختار خود موضوع حمايت از مردم فلسطين را پيش‌بيني كرده‌اند. اگر در اين روزهاي سخت و جانكاه، مردم مظلوم و بي‌پناه غزه در زير بمباران‌هاي وحشيانه رژيم صهيونيستي حمايت نشوند، پس چه زماني مي‌خواهد اهداف آرماني و مقطعي اين كشورها تحقق بپذيرد. به نظر مي‌رسد كه دستگاه ديپلماسي ايران مي‌بايستي فعال‌تر برخورد نمايد و با همان شدت مذاكرات هسته‌اي در اين زمينه تحرك داشته باشد.

2- چرا از ظرفيت سازمان كنفرانس اسلامي استفاده نمي‌شود؟ اين سازمان كه پنجاه و چند كشور عضو دارد نبايد ساكت بماند، اگر مردم غزه مسلمان هم نباشند اين سكوت قابل توجيه نيست. اعضاي اين سازمان كه موثر هستند، لازم است ضمن فعال نمودن دبيرخانه آن به رايزني با ساير اعضا پرداخته و شرايط را براي تشكيل اجلاس در هر سطحي فراهم سازند. تصميمات اين اجلاس مي‌تواند پشتگرمي و راهگشا و حمايت‌آميز براي غزه باشد. باز هم انتظار مي‌رود جمهوري اسلامي ايران و دستگاه ديپلماسي نقش تاريخي خود را ايفا نمايند.

3- امروزه متاسفانه كشورهاي مسلط بر دنيا بويژه كشورهاي استكباري از طرفيت سازمان ملل متحد و شوراي امنيت براي تحقق مقاصد خود استفاده مي‌كنند و اين ضايعه جبران‌ناپذيري براي صلح و امنيت جهاني است علي‌رغم وجود چنين ساختاري نبايد مايوس شد. با توجه به فضاي جهاني و جنايات غيرقابل تصور رژيم صهيونيستي امكان استفاده از ظرفيت شوراي امنيت و سازمان ملل وجود دارد و اين موضوع بستگي به ميزان تلاش و هشدار دادن اعضا دارد. نماينده ايران در سازمان ملل نبايد لحظه‌اي توقف نمايد. رايزني براي محكوميت رژيم صهيونيستي با نمايندگان ساير كشورها بسيار پراهميت است. هر چند دير شده است نبايد حتي كوچك‌ترين فرصت در اين زمينه را از دست داد.

4- نمايندگان ايران در كشورهاي مختلف جهان و بويژه رايزن‌هاي فرهنگي با اتخاذ جهت‌گيري مناسب، همگام با ملت‌ها كه اين روزها به صحنه تظاهرات خياباني آمده‌اند مي‌توانند نقش خدا پسندانه‌اي ايفا نمايند. امروز جنگ غزه در راس مسائل بين‌المللي قرار گرفته است، مقاومت مردم غزه ستودني است. پيروزي نهايي مقاومت در گرو حمايت‌هاي سياسي و اجماع جهاني مي‌باشد. اميد است نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اقصي نقاط دنيا به وظيفه الهي خود آن‌طور كه بايد و شايد عمل كنند و سهم تاريخي خود را در همگرايي ملت‌ها عليه جنايات صهيونيست‌ها ايفا نموده تا پيروزي نهايي مردم مقاوم غزه رقم بخورد.

تاريخ نگارش مطلب : 05/06/1393