مقام معظم رهبري، در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، با توجه به گشوده شدن فصل جديدي در سياست خارجي جمهوري اسلامي، بار ديگر ضمن ترسيم افق بلندمدت نظام، راهبردهاي علمي و دقيقي را اعلام نمودند. راهبردهايي كه عدم اجراي آن مي‌تواند مخاطرات سهمگيني براي آينده انقلاب اسلامي و حركت‌هاي آزادي‌بخش و مقاومت در منطقه و جهان اسلام و جهان معاصر دربرداشته باشد.

ايشان همواره تاكيد نمودند كه در فضاي سياسي جديد، طرح و برنامه دشمن مورد شناسايي قرار گيرد. به عبارتي، بسيار ساده‌انگاري است كه تصور شود دشمن در پي مذاكرات در دهه گذشته و سال‌هاي اخير به دنبال اين است كه امتيازاتي بدهد و امتيازاتي بگيرد و پس از آن با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي كنار بيايد. او به دنبال آن است كه دريچه‌اي گشوده و از طريق نفوذ درصدد منكوب نمودن اين آرمان‌هاي مقدس برآيد. چرا كه اگر ملتي آرمان نداشته باشد، مرده است. امروز ملت بزرگ و حيات‌آفرين ايران اسلامي با روحيه استكبارستيزي و قيام عليه سلطه جهاني زنده است و با حمايت از نيروهاي مقاومت در منطقه و ملت‌هاي تحت ظلم و ستم و سلطه در جهان نقش تاريخي خود را نشان مي‌دهد. اگر آمريكا و كارتل‌هاي بزرگ صهيونيستي با همه توان و ترفند مي‌خواهند كه ايران را خلع سلاح كنند و تصور دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح هسته‌اي و يا موشك‌هاي دوربرد كابوس وحشتناكي براي آنها شده است صرفاً به جهت چنين روحيه و نگاه آرماني آنهاست. چرا كه بسياري از كشورها، داراي سلاح هسته‌اي هستند وليكن هيچ‌گونه جاي نگراني براي آنها ندارند. بنابراين نيروهاي مومن از علما و روشنفكران و صاحب‌نظران كه داراي تفكر استراتژيك هستند بايد نقشه راه دشمن در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي را بشناسند و مقابله با آن را طراحي كنند.
مقام معظم رهبري مهم‌ترين راه مقابله با نقشه راه دشمن را داشتن «منظومه فكري اسلامي» بيان كردند. منظومه فكري كه داراي دو بعد سلبي و ايجابي است. بعد سلبي اينكه به هيچ قيمتي با ادبيات نظام سلطه در منطقه و جهان همراهي صورت نگيرد. امروز نظام استكبار براي پيشبرد مقاصد خود، واژه‌ها و عبارت‌هايي مانند مبارزه با تروريسم و يا اعمال حقوق بشر به استخدام گرفته است در حالي‌كه خود عامل واقعي نقض حقوق بشر را و اشاعه تروريسم مي‌باشد. سكوت و تسليم شدن در مقابل اين ادبيات به معناي گرفتار شدن در چنبره نظام فكري و عملياتي دشمن است و اما بعد ايجابي آن، برخورداري از منظومه فكري اسلامي است. به بركت پيروزي انقلاب اسلامي و فداكاري شهيدان و انسان‌هاي بزرگ و تاريخ‌ساز، ساختار و اجزاي اين منظومه فكري براي انقلابيون و دلسوزان نظام ناشناخته نيست. چرا كه عبور از موانع كوچك و بزرگ و گردنه‌هاي سخت با اتكا به ساختار و اجزاي چنين نظام فكري صورت گرفته است. مهم‌ترين اجزاي آن نفي ظلم، استكبار و استبداد، عزت ملي و اسلامي، استقلال فكري، سياسي و اقتصادي مي‌باشد كه تجلي آن در شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» است.
بنابراين مي‌بايستي نهايت هوشياري را داشت تا مذاكرات و رويدادهاي پس از مذاكرات نتواند خدشه‌اي به اين منظومه فكري وارد سازد و مسئولين ارشد نظام در قواي سه‌گانه و همچنين جريان‌هاي مختلف سياسي و گروه‌هاي مرجع بايد بدانند ساخت تمدن پيشرفته اسلامي در گرو حفاظت و نهادينه نمودن و عمق بخشيدن و ريشه‌دار كردن اين نظام فكري و نظري است. تمدني كه تنها گزينه جايگزين براي تمدن غرب مي‌باشد و دشمن نيز آن را به خوبي فهميده است و به همين جهت با همه توان و ظرفيت در رويارويي با آن قد علم كرده و براي صرف هر گونه هزينه‌اي رويگردان نيست.
تاريخ نگارش مطلب : 1394/06/17