حادثه اي كه در «منا» روي داد و جهان اسلام را سوگوار نمود، ابعادي فراتر از يك حادثه دربر دارد كه در آن چند هزار انسان بي گناه و در لباس احرام جان باختند و تعداد كثيري مصدوم و مفقود شدند. امروز استكبار براي رويارويي با اسلام اين امكان را دارد كه به هر اقدامي دست بزند. اگر براي تخريب چهره تابناك و رحمانيت اسلام، جريان هاي مسلح تكفيري مورد حمايت همه جانبه دولت عربستان به نيابت از آمريكا و صهيونيسم قرار مي گيرند تا منطقه خاورميانه را ناآمن و به آتش بكشند و موجي از خشم و نفرت ايجاد كنند، حوادث امسال در مكه معظمه و در حرم امن الهي و در صحراي منا نيز مي تواند در اين امتداد باشد و توطئه اي سعودي - صهيونيستي قلمداد گردد، چراكه اين فاجعه در اذهان جهانيان ابهامات و سئوالات زيادي ايجاد خواهد كرد. سئوال بدون پاسخي كه چگونه است مسلمانان در يك مراسم مذهبي بالغ بر چندهزار نفر در يك ازدحام جان خود را از دست مي دهند، و از سوي ديگر، دولت اسلامي كه برگزاركننده مراسم بوده است، پاسخگو نمي باشد و حاضر نيست مسئوليت چنين فاجعه بزرگي كه در كشورش اتفاق افتاده را بپذيرد و به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل كند. به نظر مي رسد براي اسلام ستيزي برنامه اي بهتر از چنين اقداماتي نتوان تدارك ديد.

امروز جهان اسلام با سهمگين ترين مخاطرات مواجه است. آنچه در سوريه، عراق، لبنان، فلسطين، بحرين، يمن، افغانستان، مصر، پاكستان، ميانمار، ليبي و ساير كشورهاي اسلامي مي گذرد، نبايد ساده از كنار آن گذشت و نگاه جهاني بدان نداشت. آنچه بر كشورهاي اسلامي مي گذرد، حاكي از توطئه هاي آشكار و پنهاني است كه طرح ريزي و به اجرا گذاشته مي شود. اگر يازده سپتامبري خلق مي شود تا انگشت اتهام به سوي مسلمانان مظلوم دنيا نشانه رود و آنان را متهم سازد تا مجوز هر گونه جنايت انساني دريافت شود، آيا مي تواند بدون طرح ريزي بلندمدت از سوي چهره هاي استراتژيست و اسلام ستيز باشد؟
يادآوري اين نكات براي آن بود كه صهيونيسم جهاني و آمريكا براي رويارويي با اسلام ناب كه در جوهره آن استكبارستيزي نهفته است، برنامه دارد و تا زماني كه احساس خطر و تهديد كند، دست از توطئه و آتش افروزي به بهانه هاي مختلف برنمي دارد تا پازل هاي خود را كامل كند و طراحي بلند خود را اجرا سازد و بنابراين حوادث اخير مراسم عظيم حج امسال، خواسته يا ناخواسته در نقشه راه صهيونيسم بين المللي اتفاق افتاد.
اتفاقاتي كه اين روزها در كشورهاي اسلامي در حال رخ دادن است، به نحوي جهان و ملتها را متاثر نموده و مي تواند تهديدي بزرگ عليه اسلام ناب باشد، اما با توجه به وعده خداوندي كه «حق هميشه در برابر باطل پيروز است»، بايد اراده اي در جهان اسلام به وجود آيد كه اين تهديدات را به فرصت تبديل سازد و آن نياز به جريان سازي فكري - سياسي در اقصي نقاط جهان است. امروز دهها و صدها نهاد سياسي و مذهبي در كشورهاي مختلف جهان از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايجاد شده است. فعال شدن آنها و سامان دادن به تلاشهاي فرهنگي و سياسي آنها نياز به هزينه دارد. امروز اين هزينه را بايد پرداخت چراكه كيان اسلام و عزت مسلمانان و موجوديت آنها مورد هدف و آماج حمله دشمنان قرار گرفته است.

 

تاريخ نگارش مطلب : 09/07/1394