دهه فجر انقلاب شكوهمند اسلامي ، فرصتي است تا دستاوردهاي گران سنگ انقلاب اسلامي را يادآور شويم.
انقلاب اسلامي در شرايطي با رهبري امام راحل به پيروزي رسيد، كه رژيم سفاك شاه بر جان و مال و ناموس مردم سيطره اي جهنمي داشت و استبداد و خفقان بي داد مي كرد و استقلال ايران عزيز نيز در سيطره آمريكا بود.

 

پيروزي انقلاب اسلامي با عنوان معجزه قرن ياد شد و انفجار نور لقب گرفت. در صورتي كه بخواهيم به اجمال دستاوردهاي انقلاب را در عرصه هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي بازگو نماييم موارد ذيل در نگاه هر آدم منصفي خودنمايي مي كند.


1- احياء دين در متن زندگي فردي و اجتماعي و حكمراني از مهم ترين دستاوردهاست . امروز اسلام در جهان جان تازه اي گرفته و عامل بيداري و آگاهي ملل مستضعف و تحت ستم و سلطه قدرت هاي بلامنازع شده است و منادي حاكميت صالحان بر جهان و در راس حكومت ها مي باشد.

2 -تجربه مردم سالاري ديني و تعميق دموكراسي مهم ترين دستاورد انقلاب اسلامي در عرصه سياسي است. امروز مردم به صورتي گسترده با برگزاري انتخابات شوراها ، مجلس شوراي اسلامي ،

رياست جمهوري و خبرگان رهبري سرنوشت خويش را رقم مي زنند و در كليه امور حاكميتي مشاركت مي كنند. مردم سالاري ديني با دموكراسي غربي كه ظاهري بيش در بر ندارد، اساسا قابل قياس نيست.

3 - در عرصه سياست خارجي ، نه تنها ايران دنباله رو قدرت هاي مسلط بر جهان نيست بلكه نقشي تعيين كننده دارد. پيروزي هاي اخير در منطقه در مقابله با سياست هاي آمريكا و رژيم صهيونيسم جهاني شاهد مثال است و همواره اخبار ايران در صدر اخبار جهاني است.


4- هر چند در سال هاي اخير از طريق فضاسازي و هزينه هاي سرسام آور تبليغاتي و رسانه اي تلاش شده است تا با دستاويز قرار دادن يك سري ضعف ها و نارسايي هاي داخلي در زمينه هاي مختلف از جمله اقتصادي ، باعث سلب اعتماد عمومي شوند اما همچنان اعتماد بين مردم و نظام ، مردم و مردم بالاترين و با ارزش ترين دارايي جمهوري اسلامي مي باشد و سرمايه اجتماعي نظام را رقم مي زند كه تجلي آن در نهم دي ماه 1388 ، اغتشاشات اخير و سرازير شدن كمك هاي بي دريغ مردم در سراسر كشور به زلزله زدگان بعد از پيام رهبر معظم انقلاب را شاهد بوديم.


5- فرهنگ خودباوري از ديگر دستاوردهاي گران سنگ انقلاب اسلامي است. امروز اگر در زمينه دستيابي به انرژي هسته اي ، ورود به دانش هوا و فضا ، ساخت تسليحات و موشك هاي دوربُرد ، سلول هاي بنيادين ، توليد دارو ، محصولات كشاورزي و صنعتي مورد نياز ، موفقيت هاي زبانزد و شگفت داشته ايم، ناشي از خودباوري و شعار «ما مي توانيم» است و لازم است خداوند بزرگ را شكرگزار باشيم.
6- در عرصه اقتصادي هر چند دچار ضعف و نقصان هايي بوده ايم و با توجه به ظرفيت هاي گسترده و بي بديل منابع و ذخاير مادي و معنوي مي توانستيم بهتر از اين عمل كنيم وليكن نبايد دور از نظر داشت كه علي رغم دشمني هاي آمريكاي غدار از بدو پيروزي انقلاب اسلامي كه به عنوان قدرت اول اقتصادي ، ايران را تحريم اقتصادي نمود و امروز به بهانه هاي مختلف اين تحريم ها را گسترده و ظالمانه نموده است ، اما ملت بزرگ و عزتمند ، خم به ابرو نياورده و روي پاي خود ايستاده است و مقاومتي مثال زدني و درس آموز از خود به جا گذاشته است . به نحوي كه اين تهديد را به فرصت تبديل نموده بطوري كه تكيه بر اقتصاد مقاومتي و دانش بنيان را نقشه پيشرفت اقتصادي خود نقشه راه خود قرار داده است.