رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه نماز عيد سعيد فطر امسال به نكاتي در ارتباط با مسائل داخلي و خارجي اشاره فرمودند كه مناسب است صاحب نظران و مسئولين بيش از پيش در آن تامل نموده و هر يك به سهم خود بدان بپردازند. ايشان با استناد به سخنان رئيس جمهور آمريكا كه «7 تريليون دلار در منطقه هزينه كرديم و نتيجه اي نگرفتيم» اشاره فرمودند كه «دشمن از ايستادگي، اقتدار ، استقلال و فكر بلند ايران اسلامي در هراس است» و به همين جهت از درون و برون بسيار پرهزينه وارد مي شود تا انقلاب اسلامي را به محاصره درآورده و از پيشروي آن در اقصي نقاط جهان جلوگيري نموده و از درون سركوب كند و آنچه كه امروز دشمن را تا حدي اميدوار كرده است «ناهنجاري ها و مسائل داخلي است و در راس آن اوضاع اقتصادي و حواشي پيرامون آن مي باشد» كه رهبر انقلاب به خوبي فرازهاي آن را به اختصار يادآور شدند:
1- اگر حجم نقدينگي مديريت نشود، مي تواند بسيار مخرب و ويرانگر باشد. در اين روزها شاهد بوديم كه حركت بخشي از آن، چه تلاطمي در بازار ارز، سكه و مسكن ايجاد نمود. تنها راه هدايت و مديريت نقدينگي به سمت توليد و اقتصاد مولد، اصلاح فضاي كسب و كار است. بايد اولويت قرارگاه اقتصادي كه با حضور روساي سه قوه تشكيل گرديده است مي تواند اين موضوع باشد و همت دستگاه هاي اداري و اقتصادي ذي ربط را نيز مي طلبد. در صورتي كه اين مهم اتفاق بيفتد، مردم نيز نقدينگي خود را به سمت توليد خواهند برد و باعث رونق اقتصاد مولد مي شوند.
2- اسراف و تبذير در يك اقتصاد ناسالم، طبقاتي و رانتي، عاملي مخرب و زائل كننده منابع است، چرا كه درآمدهاي بادآورده و حاصل از رانت و اقتصاد غير مولد و ناسالم براي تشريفات، خريد خودروهاي لوكس، داشتن و ساخت ويلا، واردات كالاهاي غير ضرور، سفرهاي تفريحي و بي حاصل هزينه مي شود و منابع كشور توسط اقليتي از جامعه به هدر مي رود و تبعات سوء اجتماعي، سياسي و فرهنگي هم به دنبال خواهد داشت.
قرارگاه اقتصادي كه در صدد است نسخه اقتصاد مقاومتي را اجرايي كند براي مقابله با اسراف و تبذير چه سياست و مكانيزمي را در دستور كار خود قرار مي دهد؟ به نظر مي رسد براي كارآمدي اين نوع سياست ها، مسئولين مي بايست از خود شروع كنند و تشريفات زائد اداري را به نوعي حرام دانسته و براي زندگي فردي و شخصي نيز به شدت پرهيز نمايند.
3- «فساد» عامل ديگري است كه طومار اقتصاد سالم يك كشور را در هم مي پيچد. فساد باعث باتلاقي شدن اقتصاد مي شود. اسراف و تبذير روزنه اي است كه از آن روزنه، فساد اتفاق مي افتد. اگر قناعت پيشگي زمينه ساز يك اقتصاد مولد و كارآمد است، اسراف و تبذير زمينه ساز اقتصاد فسادآلود و ناكارآمد مي باشد. براي مقابله با فساد نياز به مبارزه اي بي امان مي باشد، به ويژه اينكه فساد گسترده كه تبديل به زخمي عميق و به استخوان رسيده باشد. بايد ديد قرارگاه اقتصادي براي مبارزه با فساد ارائه خواهند نمود؟
4- وحدت ملي حول محور گفتمان رهبري، مي تواند همه توطئه هاي دشمن از درون و بيرون را خنثي كند. بهانه هاي زيادي بخصوص در عرصه سياسي و رقابت هاي انتخاباتي وجود دارد كه باعث انشقاق و خدشه به وحدت ملي شود. برخي ناكارآمدي ها در قواي سه گانه نيز به تفرقه و اختلافات در سطح ملي و محلي دامن مي زند. با توجه به اينكه امروز دشمن مشتركي وجود دارد كه نه تنها دشمن ملت بزرگ ايران بلكه خصم همه ملت هاي مظلوم و تحت ستم جهان است، اتحاد و همبستگي ملي امري عقلاني و حياتي است. حضور رهبري فرزانه و هوشمند در اين ميدان رويارويي كه در ابعاد جهاني تصوير مي شود، فرصتي بي نظير و خدادادي است كه در صورت عدول از آن و حتي كوچكترين خدشه، مي تواند باعث شكست تاريخي يك ملت بزرگ و انقلابي را رقم بزند. دشمن براي اينكه شيرازه وحدت و همگرايي ملي حول محور رهبر فرزانه انقلاب اسلامي را از بين ببرد، از بدو پيروزي انقلاب هزينه هاي سنگيني متحمل شده و امروز نيز آن را هدف گذاري كرده است. تجربه تاريخي نشان داده است دشمن نتيجه اي از اقدامات خود در برابر وحدت جامعه و اقتدار ملي ايرانيان نخواهد گرفت.