بازيكنان تيم ملي، ديشب سربلند و سرافراز به كشور بازگشتند و مورد استقبال قرار گرفتند. مردم قدرشناس ايران پس از خاتمه بازي با پرتغال به خيابان‌ها آمدند و تا صبح شادي كردند.اين‌همه شكوه و تحسين، عزت و اقتدار، غيرت و شرف به غير از اين است كه در سايه تلاشي خارج از وصف در ميدان بازي به ثمر نشست؟ بازيكنان تيم با همه وجود و توان و تدبير و هماهنگي براي پيروز شدن در صحنه مي‌دويدند و چشم ميليون‌ها نفر به قدم‌ها و نفس‌زدن‌هاي آنها دوخته شده بود و عزت و غرور و پيروزي خودشان را در آن مي‌ديدند و از صميم قلب آنان را دعا مي‌كردند و با هر حركت پيروزمندانه فرياد شادي آنان به آسمان مي‌رفت.بازي تك‌تك بازيكنان تيم ملي مي‌تواند درس بزرگي براي تيم دولت باشد. اگر اعضاي تيم دولت همانند اعضاي تيم ملي با همه وجود و توان براي مشكلات كشور دوندگي كنند و شب و روز استراحت در ويلاهاي شمال را رها كرده و با تلاش و پشتكارشان چرخ‌هاي مملكت و سانتريفيوژها را به حركت درآورند، آن وقت است كه محبوب مردم مي‌شوند و ملت بزرگ ايران نيز در ميدان جهاني احساس غرور، عزت، سرافرازي و سربلندي مي‌كنند.بازيكنان تيم ملي دادند كه ايران و جوانان ايراني ظرفيت رويارويي با بازيكنان جهاني را دارند و از سوي بزرگترين گلزن جهان، حتي در شرايط پنالتي هم گل نمي‌خورند. اينك اعضاي تيم دولت بياموزند كه رخوت و سستي و تفريح را از خود دور كرده و دونده ميدان رفع مشكلات كشور شوند و بدانند كه خنثي كردن تحريم‌هاي دشمن با دوندگي، تلاش و تدبير ميسر است، نه مذاكره در هتل‌هاي مجلل.اگر تيم ملي در مقابل اسپانيا به ظاهر شكست خورد يا در رويارويي با پرتغال مساوي شد و به ظاهر پيروز نشد، اما ديشب سرافراز به كشور بازگشت. براي اينكه مردم و رهبري نظام حتي لحظه‌اي توقف در آنان نديدند، بلكه تك‌تك اعضاي تيم يكپارچه حركت و سرتاپا جوش و خروش بودند.