در چند روز گذشته شاهد بودیم که بزرگ ترین پهپاد آمریکایی با بالاترین تکنولوژی در ارتفاع ۶۰ هزار پا توسط نیروی هوایی سپاه ساقط شد. این اقدام علاوه بر اینکه باعث شد، موج خبری در رسانه های مطرح جهان راه بیفتد، عامل شکستی مفتضح برای آمریکا بود و رئیس جمهور این کشور به صورت آشکار از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرد.

اگر امروز در زمینه تسلیحات نظامی و ساخت موشک های دوربرد نقطه زن پیشرفت های شگرفی داشته ایم یا نیم نگاهی به گذشته داشته باشیم و پیروزی های ۸ سال دفاع مقدس را به یاد آوریم همه و همه مدیون رهبری انقلابی هستیم. رهبری که وفق قانون اساسی در این زمینه می تواند مستقیم عمل کند و اقدام به عزل و نصب نماید. حتی در زمینه دستیابی به دانش هسته ای، تولید علم، راه یافتن به فضا، توسعه منابع انسانی و سلول های بنیادی مدیون توصیه ها و نگاه انقلابی رهبری هستیم. ایشان با نگاه راهبردی و با دوراندیشی همواره جوانان و جامعه  را به سمت تعالی سوق داده است و هیچ گاه مقهور قدرت های شرق و غرب و روبه زوال نشده است یا دستگاه های تحت رهبری مستقیم خود را در چنبره بوروکراسی گرفتار نساخته است. این شیوه رهبری با چنین دستاوردهایی با کمترین هزینه هم همراه بوده است و نه تنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داده بلکه درآمد ارزی هم به همراه داشته است.اما مدیریت غیرانقلابی که بر بخش هایی از نظام به ویژه در دستگاه های اجرایی و نظام اقتصادی سیطره داشته و دارد همواره با بالاترین هزینه و کمترین بازده ارزیابی است. سال هاست که مقام معظم رهبری شعار سال را در عرصه اقتصادی تعیین می کنند ولیکن به جهت وجود مشی لیبرالی و مدیریت غیرانقلابی در بدنه رسمی نظام اتفاقی نمی افتد. اگر اقتصاد مقاومتی اجرا نمی شود و کشور به سمت اشتغال کامل حرکت نمی کند و معضلات معیشتی روزبه روز بیشتر می شود و اگر فقر، فساد و تبعیض همواره نظام را تهدید می کند و از طرف دیگر رفاه زدگی و بی بندوباری در طیفی از جامعه وجود دارد و یا ترس از استکبار و استکبارستیزی باعث ذلت پذیری می شود همه وهمه ناشی از مدیریت غیرانقلابی است. این نوع مدیریت در عرصه سیاست داخلی و خارجی نیز متبلور است. به عنوان مثال همان روزی که پهپاد آمریکایی در آسمان ایران ساقط می شود و باعث غرور ملی شده و شوق و هیجان  همه ایران و همه ملت های تحت ستم آمریکا را دربرمی گیرد، جمعی از چهره های سیاسی اصلاح طلب در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد ملتمسانه درخواست می کنند که دولت آمریکا را بر سرعقل آورده تا به برجام برگردد و تحریم ها را بردارد و سایه جنگ را در منطقه محو سازد. آیا به غیر از این است که محتوای نامه برای سرپوش نهادن بر هزینه های سنگین برجام است که حاصلی جز خلع سلاح قدرت هسته ای ایران دربرنداشته  و یا تفسیر ذلت و زبونی می شود چرا که ساقط نمودن پهپادی با آن ویژگی هایی که در رسانه های دنیا آمد یک پیروزی بزرگ برای ایران و منطقه و شکست همه جانبه دشمن بود. این نوع رفتار عمق تفاوت بین عنصر انقلابی و غیرانقلابی در هر عرصه ای را نشان می دهد.