اين روزها، ملت بزرگ و قدرشناس ايران اسلامي در تدارك بزرگداشت ياد و عظمت امام راحل است. امامي كه ياد و خاطره او هرگز از يادها نخواهد رفت.
     نام او بيان يك حقيقت زنده در تاريخ بشريت است. راه او امتداد راه انبيا و اولياي الهي است. چشمه زلالي كه هرگز نخواهد خشكيد و همچون درخشش ستاره اي در شب ظلماني است كه هرگز افول نخواهد كرد.

    امام (ره) پرورش يافته مكتب اسلام بود. در روش و منش سرآمد بود. آموزه هاي دين در تار و پود وجودش متجلي بود. نگاهش آفتاب تابناك بود و قامتش به قامت همه معنويت بود. امام (ره) براي همه الگو بود. در زندگي فردي و اجتماعي، در مبارزه و مقاومت، در درس و تفسير، در خودسازي و تسلط بر نفس مانندي برايش نبود. امام (ره) توانست بنيانگذار انقلاب اسلامي در جهان معاصر شود. او با اتكا به قدرت الهي توانست نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي را از بنيان بركند. مبارزه با استبداد را از زماني كه شروع كرد لحظه اي عقب نشيني ننمود. مبارزه با استبداد سياه و ظالمانه شاه كار آساني نبود. قيامي كه به تعبير برخي از مبارزين آن زمان مشت بر سندان كوبيدن ناميده مي شد. استبدادي كه همه كشورهاي مسلط بر جهان آن را حمايت مي كردند تا بتوانند منافع حداكثري در ايران و منطقه داشته باشند.
    امام (ره) پس از پانزده سال مبارزه خستگي ناپذير با استبداد، انقلاب اسلامي را در 22 بهمن 1357 به پيروزي رساند. انقلابي كه بزرگترين پديده قرن ناميده شد و نقطه آغازي براي مبارزه با استكبار جهاني گشت، مبارزه با سيطره استكباري كه جز رنج و محنت و محروميت براي ملت ها حاصلي در بر نداشته است.
    امام (ره) براي رهايي كامل از استبداد و مبارزه بي امان با استكبار و استعمار جديد و تحقق آرمان هاي اسلامي و انساني، نظام جمهوري اسلامي ايران را تاسيس نمود. دشمنان داخلي و خارجي براي رويارويي و از پاي درآوردن اين نظام نوپا و نوين در جهان از همه ابزارها و توان خود استفاده نمودند. از ترور كور مردان و زنان و مجاهدان و شخصيت هاي تراز نظام گرفته تا آشوب هاي داخلي و قومي و حمله به مرزها و تحميل جنگ نابرابر، اما امام راحل با تكيه به ارزش ها و سنت هاي الهي و مردم، بر توطئه هاي گوناگون يكي بعد از ديگري فائق آمده و براي اينكه هيچ گاه و در هيچ شرايطي به بنيان هاي نظام آسيبي وارد نشود ولايت فقيه را محور جمهوري اسلامي قرار داد. ولايت فقيهي كه مشروعيت نظام نيز بدان وابسته است، موضوعي كه مهمترين وجه مميزه حاكميت اسلامي با ساير حكومت ها در جهان مي باشد. امام (ره) مجلس را در راس امور و عصاره فضايل ملت خواند و نمادي از عقلانيت جمعي و جمهوريت تبيين نمود وليكن براي حفظ اسلاميت در جوهره و پيكره نظام، شوراي نگهبان را براي انطباق قوانين مصوب با شرع نهادينه نمود.
    امام راحل با درايتي بي نظير و با افق نگاهي بلند، مباني و ساختار حكمراني خوب با رويكرد اسلامي را طرح ريزي و بنيان نهادند. مباني اي كه در تقابل با تفكر ذلت بار مادي حاكم بر فضاي جهان امروز مي باشد. هدف حكمراني در نگاه اسلام، تعالي انسان مي باشد. اين تعالي در ابعاد مادي و معنويت تعريف مي شود و مغاير با اهداف حكمراني هاي متعارف در جهان امروز مي باشد كه صرفا رشد و توسعه اقتصادي را هدف قرار داده هرچند اين رشد اقتصادي به قيمت تاراج منابع ساير ملت ها و يا ايجاد فاصله وگسل طبقاتي منجر شود و عدالت به عنوان جوهره نظام هستي ذبح شود.
    حكمراني خوب با نگرش اسلامي كه بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي به رهبري امام راحل مي باشد امروز در عرصه جهاني نقش آفرين شده است. قيام هاي مردمي و خيزش هاي اسلامي در منطقه و شاخ آفريقا با الهام از نظام جمهوري اسلامي ايران و آرمان هاي بلند امام و انقلاب اسلامي صورت مي گيرد. حركتي كه دير يا زود تا قلب اروپا پيش خواهد رفت و نويد بخش حيات طيبه براي انسان ها در عرصه كنوني است.

تاريخ نگارش مطلب : 11/03/90