بيداري اسلامي، هر روز موجي جديد و فراگير را مي آفريند. موجي كه پرده هاي جهل و ظلمت را كنار مي زند و چهره كريه قدرت هاي وابسته و مستبد و قدرت هاي مسلط بر جهان را بر ملامي سازد. از يك طرف نويد بخش فروپاشي نظام هاي كهنه و ديكتاتوري است و از طرف ديگر اضمحلال قدرت هاي مستكبر جهان را مژده مي دهد.
    شعله هاي خشم و تنفر نسبت به نظام هاي برآمده از ستم و استبداد و استكبار در جهان به آساني خاموش شدني نيست، چرا كه هر روز شعله ورتر مي شود و دامنه هاي ظلم و جنايت را بيش از پيش فرا مي گيرد تا به خاكستر مبدل سازد.

    حركت پر شتاب اسلامي كه در تونس آغاز شد، امروز پس از مصر به ليبي، بحرين و يمن رسيده است و فردا به اردن و عربستان و ساير كشورهاي اسلامي خواهد رسيد. به هر ميزان خون پاك مسلمانان، سنگفرش خيابان ها را در اين كشورها رنگين سازد اهداف و آرمان هاي اين نهضت منطقه اي و جهاني را تعميق و ريشه هاي آن را مستحكم تر خواهد ساخت. به يقين بايد گفت؛ تقدير الهي اين چنين رقم خورده است كه عزت مسلمانان جهان كه توسط قدرت هاي مسلط منكوب شده بود بار ديگر تجديد شده و در عوض ذلت و نابودي را براي آنها مسجل سازد. چرا كه اين وعده بزرگ الهي است كه مستضعفين بر مستكبرين پيروز شوند.
    نهضت و قيام اسلامي پديدار شده در جهان معاصر يك گام بلند به جلو مي باشد. اما چگونگي تداوم چنين حركت خودجوش و پرخروش الهي همه نگاه ها را به خود معطوف ساخته است. 5/1 ميليارد مردم مسلمان، حذف سلطه نامشروع آمريكا بر جهان و حذف وجود اسرائيل در منطقه و نابودي صهيونيسم جهاني از جمله حداقل انتظاراتي است كه بدان چشم دوخته اند. اما چشم انداز آينده را تحقق حاكميت و ارزش هاي الهي مي بينند.
    امروز، نه تنها مسلمانان جهان از حاكميت هاي مادي و سراسر فريب به تنگ آمده اند بلكه ساير مردم جهان نيز از بي عدالتي ها و ستم نظام هاي موجود جهاني خسته شده اند. نماد چنين ستمي را مي توان رفتار اسرائيل غاصب با مردم بي دفاع و محصور و مظلوم غزه و واكنش دولت ها و نظام هاي موجود در جهان مثال زد.
    قيام يكپارچه مسلمانان، پيام ها ي جديدي براي جهان معاصر در بر دارد. امروز اسلام فرياد بلند ملت ها عليه حاكمان مستبد و وابسته شده است. اسلامي كه امام(ره) در سه دهه پيش از اين با تبيين اسلام ناب محمدي(ص) مطرح ساخت و بر رد اسلام آمريكايي مجاهدت نمود. اسلام آمريكايي كه آن روز در ايران و امروز بر كشورهايي كه قيام نموده اند شكل گرفته است.
    امام راحل(ره) بيداري مسلمانان را آرزو مي كرد و تنها راه مقابله با فساد قدرت هاي مسلط و مستكبر جهان را روي آوردن به اسلام ناب و انقلابي مي دانست. همان اتفاق مباركي كه امروز شاهد آن هستيم.
    امام(ره) در زمان حيات پر بركتش و امروز مقام معظم رهبري در كليه پيام هاي حج ابراهيمي، مستمرا بر موضوع بيداري و وحدت مسلمانان تاكيد داشته اند. سخن امام راحل(ره) همواره اين بود كه اگر روزي مسلمين با وحدت كلمه به مقابله با زور و استكبار برخيزند، هيچ قدرتي ياراي مقابله با آنها را نخواهد داشت، آمريكا و اسرائيل مجبور مي شوند تا دست از منافع و رويارويي برداشته و سرنوشت جهان اسلام را به خودش محول سازند.
    بدون كمترين ترديد، حركت هاي آغاز شده در كشورهاي اسلامي، ريشه در افكار بلند امام راحل(ره) و انقلاب اسلامي ايران دارد. حتي ظاهر و شكل انقلاب اسلامي در اين كشورها، شبيه به شكل انقلاب اسلامي ايران است و شعارهاي اوليه و مرحله اي آنها نيز مشابه شعارهاي اوليه مردم ايران در مبارزه با رژيم ديكتاتور شاه مي باشد و همچنين نوع فرار بن علي، مبارك و اين روزها قذافي همانند فرار شاه شده است.
    اما روش هاي پس از گام اول پيروزي بسيار پر اهميت است. تشكيل دولت موقت و ملي، تدوين قانون اساسي متكي بر اصول اسلامي، برگزاري انتخابات آزاد و مقابله با خطوط و اهداف انحرافي، شرايط را براي پيروزي نهايي فراهم مي سازد.
    نهضت بيداري و قيام اسلامي حادث شده در جهان معاصر، يكي از بديع ترين و شگفت انگيز ترين پديده هاي قرن است. در صورتي كه اين حركت بزرگ اسلامي خالصانه و به صورت صحيح رهبري و هدايت شود و اهداف و آرمان هايش با اهداف و آرمان هاي بلند اسلام و انسان خود ساخته گره بخورد، به طور قطع و يقين، مي تواند نقطه آغازي براي نهضت جهاني به رهبري امام عصر(عج) باشد.

 تاريخ نگارش مطلب : 08/12/89