رهبر معظم انقلاب اسلامي در سالروز بعثت پيامبر عظيم الشان اسلام در ديدار با مسئولان نظام فرمودند؛ «هر جا حركتي عليه آمريكا و صهيونيسم روي دهد و هر ملتي كه بر ضد ديكتاتوري بين المللي آمريكا و ديكتاتورهاي داخلي قيام كند با حمايت ملت فهيم ايران روبه رو خواهد شد.»

    
    مقام معظم رهبري تمدن اسلامي شكل گرفته پس از بعثت پيامبر اعظم را پايه و اساس تمدنهاي بشري امروز دانستند. تمدني كه بر پايه هاي ايمان، عقلانيت، مجاهدت و عزت نباشد و فرصت براي ايجاد و معرفي و الگو سازي آن فقط 10 سال بود و اما اگر ملت هاي اسلامي عقب مانده اند و معضلات عديده اي پيش روي خود دارند و با آهنگ پيشرفت و عدالت فاصله دارند ناشي از ناسپاسي نعمت عظيم بعثت است و فرمودند؛ اگر ملت هاي مسلمان، ايمان را در دل و عمل تقويت كنند، از عقلانيت و خرد انساني به عنوان هديه بزرگ الهي بهره گيرند، جهاد في سبيل الله را در ميدانهاي نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دنبال كنند و احساس عزت و كرامت انساني را مغتنم بشمارند، يقيناً به جايگاه شايسته خود دست مي يابند.
    
    آيت الله العظمي خامنه اي در خصوص نظام سياسي حاكم بر جهان، براي اولين بار تعبير ديكتاتوري بين المللي آمريكا را به كار گرفتند. تعبيري كه دقيقا بيان كننده جوهره و ماهيت عملكرد آمريكا در عرصه جهاني است.
    
    امروز، آمريكا در ساختار نظام سياسي جهان، هر اقدامي را براي خود جايز مي داند و هر تصميمي را كه به نفع خود پيش بيني نكند، آن را وتو مي كند. حضور آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حضوري بلامنازع است. چنين حضوري در اكثريت قريب به اتفاق سازمان هاي بين المللي تكرار مي شود. بخش زيادي از هزينه هاي سازمان هاي بين المللي كه مقر آنها اكثرا در ژنو مي باشد توسط آمريكا تامين مي شود. با اين ترفند، نمايندگي آمريكا در شوراي اين سازمانها دائمي شده است و مجامع آنها با محوريت آمريكا برگزار مي شود. در صورتي كه تصميمات مجامع سازمان هاي بين المللي رصد شود، به طور قطع و يقين جاي پاي آمريكا را در هر تصميم شاهد خواهيد بود.
    
    سازمان هاي بين المللي مستقر در ژنو و وين امروزه نقش بارزي در اداره جهان ايفا مي كنند. اين سازمانها در كليه ساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، علمي و فني نقش تعيين كننده دارند. دولت ها و حكومت ها خواسته يا ناخواسته در راستاي سياست هاي اتخاذ شده توسط اين سازمانهاي بين المللي حركت مي كنند. در صورتي كه بخواهند برخلاف تصميمات و سياستهاي ديكته شده گام بردارند با موانع زيادي مواجه مي شوند و يا اساساً مواجه با تحريم مي شوند و نمي توانند به سادگي از تسهيلات بين المللي كه مي بايستي عادلانه در اختيار همه كشورها قرار گيرد، استفاده كنند. فقط يك مثال ساده در رابطه با اين موضوع، تعيين ضوابط فني براي توليد و صادرات كالادر بازار جهاني است كه اين ضوابط تحت عنوان استانداردهاي بين المللي توسط سازمان بين المللي استاندارد تدوين ومنتشر مي شود. ضوابط فني تدوين و ترسيم شده توسط اين سازمان كه اعضاي دائمي شوراي آن آمريكا و چند كشور اروپايي و ژاپن مي باشند، به گونه اي است كه بازار جهاني همواره در اختيار و تصرف آمريكا و اروپا باقي بماند. به همين آهنگ در عرصه سياسي با تعريف و تعيين ضوابط دموكراسي و در عرصه اجتماعي با شاخصه هاي حقوق بشر و در عرصه فرهنگي با در اختيار گرفتن بنيه هاي فني رسانه اي و در عرصه اقتصادي با در اختيار گرفتن ساختارهاي پولي و مالي يكه تازي مي كند وهر دولت و ملتي كه بخواهد در مقابل آن بايستد و نگاه ديگري به مسائل و آينده جهان داشته باشد به شدت با آن برخورد مي كند تا او را تسليم ساخته و يا نابود كند و حتي از نسل كشي هم رويگردان نيست. مثال واضح آن ايران اسلامي و انقلاب اسلامي است كه بالغ بر 30 سال، آمريكا با سياه ترين روش هاي ديكتاتوري آن هم در عرصه بين المللي به مقابله با آن برخاسته است و با سركوب مردم فلسطين، عراق، افغانستان و پاكستان، هر روز شاهد فجايع سهمگيني در اين كشورها هستيم. ديكتاتوري بين المللي آمريكا باعث شده است تا مشاركت ملتها و دولتها در اداره خردمندانه جهان به حداقل برسد و حتي ملتهاي خودشان نيز كمترين نقش در تصميم گيري در عرصه جهاني داشته باشند. در نتيجه امكان استفاده از ظرفيت هاي انساني و بهره مندي از منابع و ذخاير زمين به حداقل ممكن رسيده و امروز شاهد نارضايتي ملتها عليه حاكميت هاي سياسي در جهان معاصر هستيم و هر روز دامنه آن وسيع تر مي شود. تعبير حكيمانه رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي نسبت به فضاي سياسي حاكم بر جهان با عبارت ديكتاتوري بين المللي آمريكا شايسته است و ايجاب مي كند به ابعاد ساختاري، وجودي و كاركرد و نتايج منفي به بارآمده از آن در گستره عميقي پرداخته شود و براي مبارزه و فائق آمدن بر عليه چنين ديكتاتوري در عرصه جهاني، راهبردهاي سنجيده وتاكتيك هاي مناسب به كار گرفته شود.

 تاريخ نگارش مطالب : 13/04/90