فرصت تاريخي اي كه امروز پيش روي جهان بشريت قرار گرفته است بي نظير مي باشد. گرايش مردم از شرق تا غرب به «دين» و معنويت و الهام ازدستورات الهي در هيچ مقطع تاريخي تا اين حد گسترش يافته و عميق نبوده است. رويكرد ديني همراه با علم و آگاهي باعث كمرنگ شدن بسياري از مكاتب و نظريه پردازيهايي شده است كه تا به امروز نتوانسته اند معضلات پيش روي جوامع را مرتفع سازند. نگرش به «دين» در عرصه جديد تحت شرايطي در حال شكوفا شدن است كه ظاهر پر زرق و برق تمدن هاي غرب بنياد به كنار مي رود و باطن كريه آنها آشكار مي شود.

 نگرشي در حال شكل گيري است كه «اسلام و قرآن» را به عنوان مكتب نجات بخش مي شناسد. تا جايي كه مردم تونس با شعار«دين من اسلام است» بر عليه رژيم آمريكايي حاكم بر كشورشان قيام كرده و اين روزها نگاه جهان را به خود معطوف ساخته اند و باعث نگراني كليه رژيم هاي دست نشانده در منطقه خاورميانه و قدرت هاي مسلط و استعماري شده اند. تونس اولين و آخرين كشور نخواهد بود كه به پا خاسته است. اين حركت اسلام خواهي و غرب ستيزي مي رود تا هيمنه و هستي قدرت هاي خانمانسوز رادر هم پيچد. بدون شك مردم تونس با الهام از شعارهاي انقلاب اسلامي و ارزش هاي برگرفته از آن، حركت و مبارزه مردمي خود را شروع كرده اند و در صورتي كه بصيرت انقلابي خود را حفظ كنند تا پيروزي نهايي پيش خواهند رفت.
    پيروزي انقلاب اسلامي ايران مديون اسلام خواهي، وحدت ملي و رهبري امام راحل(ره) بود و امروز برقراري اين معادله مي تواند پيروزي انقلاب اسلامي در تونس را تضمين كند.
    تجربه ملت بزرگ ايران در فراز و نشيب هاي پيروزي انقلاب اسلامي هر يك درسي فرا روي ملت تونس مي باشد. درس هايي كه رمز ماندگاري و تداوم و بالندگي انقلاب اسلامي شده است. پافشاري روي اصول اسلامي، آزادي و استقلال بوده و هست. اين پافشاري ها و استقامت باعث شده است تا انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران در مقابل سخت ترين حملات و تهاجمات ذره اي عقب نشيني نكند و همچنان در مسير تعيين شده به سوي اهداف متعالي خود گام بر دارد. بديهي است قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عمل بدان شالوده اين انقلاب بنيادين را مستحكم ساخته است.
    پيوند خوردن انقلاب اسلامي در تونس با انقلاب اسلامي در ايران و اسلام گرايي در كشورهاي تركيه، عراق و افغانستان و پيروزي
    حزب الله در لبنان و مقاومت در غزه اقدام مباركي براي تداوم پيروزي و گسترش اسلام در عصر كنوني خواهد بود. قطعا اين جريان پر تلاطم اسلامي با جريان هاي اسلامي و معترض در اروپا، آمريكا و بلوك شرق پيوند خواهد خورد و نويد بخش آينده اي است كه پرچم اسلام ناب محمدي(ص) برافراشته شود و مردم طعم آزادي، عدالت، حقوق انساني و معنويت را احساس كنند. براي ايجاد و گسترش چنين فضايي رهگيري دو موضوع اجتناب ناپذير است:
    1- ايران همچنان در عرصه هاي بين المللي نقش آفرين باشد و در قبال فشارهاي قدرت هاي مسلط استكباري مقاومت نمايد و ذره اي ترديد به خود راه ندهد.
    2- ايران نه تنها بر جنگ نرم و رسانه اي كه دشمن عليه اسلام تدارك ديده است فائق آمده بلكه اين ابزار و سلاح قدرتمند را از دست او خارج ساخته و بايد با استفاده از فضاي مجازي و رسانه اي نسبت به مواضع دشمن تهاجم شود. در اين راستا بر همه متفكرين و صاحب نظران اسلامي در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي فرض است تا در يك جبهه واحد و متحد با درك موقعيتي كه پيش روي جهان اسلام و بشريت قرار گرفته است نسبت به تبيين مواضع حق عليه باطل كه در واقع تبيين وضع موجود جهان گرفتار و در بند قدرت هاي مسلط است اقدام نمايند و از فضاي مجازي حداكثر بهره برداري را داشته باشند. تا خلايي براي استفاده دشمن باقي نماند.

تاريخ نگارش مطلب : 04/11/89