در 12 اسفند،‌ ملت بزرگ ايران بار ديگر گامي استوار و بلند براي تحقق آرمان‌هاي انقلابي‌اش بر خواهد داشت و با حضور و راي خود، سرنوشت مجلسي را رقم خواهد زد كه در شرايط حساس كنوني نقش تعيين كننده در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي عهده‌دار مي‌شود.
ملت با بصيرت ايران علي‌رغم همه كاستي‌ها و نارضايتي از برخي ناكارآمدي‌ها، با همه توان و علاقه در ساخت مجلس نهم مشاركت خواهد نمود.

چرا كه رفع همه نارسايي‌ها و موانع پيشرفت را در وجود مجلسي مقتدر و كارآمد مي‌توان يافت. مطالبات مردم از مجلس نهم، قطعا سنگين‌تر از مجلس هفتم و هشتم خواهد بود. از اين جهت كه از يك طرف  دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران يكي بعد از ديگري در عرصه‌هاي مختلف به بار نشسته و شاهد الگوشدن آن در نگاه ساير ملت‌ها هستيم و از طرف ديگر، تهديدات دشمن خارجي به نهايت خود نزديك مي‌شود. آمريكا و غرب براي پيشبرد رويه استعماري و غارت منابع و ذخاير ساير كشورها، انقلاب اسلامي را بزرگترين مانع مي‌دانند و براي از ميان برداشتن آن، سهمگين‌ترين هزينه‌ها را متحمل شده و مي‌شوند.
در اين شرايط شكل‌گيري مجلس نهم بسيار پر اهميت است. مجلس نهم بايد بتواند مطالبات مردمي را پاسخگو باشد و مسير پيشرفت كشور مبتني بر الگوي اسلامي- ايراني را هموار سازد و در چارچوب استراتژي مقابله با تهديدات دشمن، رفتار خودش در قبال مسائل مختلف را تنظيم كند. در اين راستا به مهمترين موضوعات مورد توجه به صورت موجز اشاره مي‌كنيم؛
- جهان در آستانه تحول بزرگي است، فروپاشي بلوك شرق و جهان دو قطبي و جايگزيني آن با نظريات جهاني‌سازي، نظم نوين جهاني توسط نظام سرمايه‌داري غرب و سپس عدم كارآمدي اين نظريات و به وجود آمدن موج اسلامگرايي، آمريكا وغرب را به هراس انداخته است و از طرفي بحران اقتصادي و نارضايتي در جوامع غربي اين نظام‌ها را در سراشيبي سقوط قرار داده است. مجلس نهم مي‌بايستي با درك عميق چنين شرايطي، براي اسلام، انقلاب اسلامي و ايران فرصت‌هايي را ساخته تا اهداف و آرمان‌هاي بلند امام راحل (ره) و رهبر فرزانه و ملت بزرگ ايران درخشش مجدد يافته و به عنوان داعيه‌دار نظم جديد در جهان طرح گردد.
- براي مقابله با تهديدات دشمن خارجي و تضمين پيشرفت و تعالي كشور، همگرايي قواي سه گانه و وحدت ملي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. به هر ميزان مجلس نهم مقيد به تبعيت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري باشد و از انشقاق در جامعه جلوگيري نمايد و منافع ملي را بر منافع حزبي و گروهي ترجيح دهد، در تامين وحدت و انسجام ملي توفيقات بيشتري خواهد داشت. بنابراين يكپارچگي در ميان نمايندگان مجلس نهم و هم آوايي آنها با يكديگر و اتخاذ مواضع يكسان و مشترك در عرصه‌هاي مختلف بسيار كارساز و پر اهميت است. بديهي است مردم در اين خصوص براي انتخاب نمايندگان آ‌گاهانه و همراه با بصيرت تصميم خواهند گرفت تا همگرايي در درون مجلس را تامين نمايند.
- رمز پايداري و تداوم انقلاب اسلامي،‌عدالتخواهي، مبارزه با فقر و فسادستيزي است از طرفي جامعه اسلامي به دنبال رفاه و آسايش بدون اتكا به اقتصاد قدرت‌هاي مسلط و استعمارگر مي‌باشد و ارتقاي سطح دانايي و فناوري و تكيه بر اقتصاد ملي از جمله خط مشي پذيرفته شده و لايتغير خواهد بود. انتظار مي‌رود مجلس نهم به نحوي شكل گيرد تا قوانيني كه به تصويب مي‌رسد زمينه را براي استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي ملي فراهم سازد، اقتصاد ملي را از وابستگي به درآمد حاصل از فروش نفت خام رهايي بخشيده و تحريم‌هاي اقتصادي دشمن را نه تنها بي‌اثر بلكه به ضد خودش تبديل سازد.
در خاتمه ياد آور مي‌شود شناخت دقيق انتظارات پيش روي مجلس نهم، مي‌تواند رمز موفقيت نامزدهاي انتخاباتي مجلس نهم نيز باشد. اقبال مردم انقلابي و شهيد پرور ايران به كانديداهايي خواهد بود كه ضمن درك صحيح و عميق شرايط محيطي و داخلي، داراي اراده و عزم جزم بوده تا مجلسي تشكيل دهند كه در راس امور بوده و عاملي براي ارتقاي شان جمهوري اسلامي ايران در انظار جامعه جهاني شود.

 تاريخ نگارش مطلب : 06/12/90