با نگاهي هرچند کوتاه و گذرا به دوران پس از انقلاب و31  سال گذشته، شاهد پيشرفت هاي قابل توجهي در عرصه هاي سياسي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي کشور عزيزمان بوده ايم. پيشرفت هايي که بعضي مثال زدني و جاودانه است. پيروزي هاي پي در پي در دوران هشت سال دفاع مقدس و پس از آن موفقيت هاي بزرگ در عرصه هاي ساختن و آباداني کشور هيچگاه از ذهن ها نخواهد رفت.

اما در سالهاي اخير شور و شوق و شعف کار و تلاش و خستگي ناپذيري مديران دستگاهها و نهادهاي اداري و اجرايي باعث شده است تا جاي جاي کشور از دور افتاده ترين روستاها تا کلانشهرها به کارگاه عمراني تبديل شود. پروژه هاي عمراني نيمه تمام و سرمايه گذاري در عرصه هاي اقتصادي و خدماتي يکي بعد  از ديگري به اتمام رسيده و به ثمر مي نشيند. در صدهاي رشد آماري گاهي آن قدر بالا است که برخي از مديران دولت هاي قبل چون در زمان مديريت خود نتوانسته اند چنين رشدي را تجربه کنند آنها را ناصحيح مي دانند.
در چنين فضايي کار و تلاش و مجاهدت، اعلام سال1389  به عنوان سال همت و کار مضاعف نويد بخش دستاوردهايي صد چندان در عرصه هاي مختلف مي باشد.
ملت بزرگ ايران براي رسيدن و فتح قله هاي پيشرفت و تعالي فاصله زيادي ندارد. همه زمينه ها مساعد است. حضور يکپارچه مردم در انتخابات رياست جمهوري، درهم شکستن قدرت پوشالي دشمنان انقلاب و جمهوري اسلامي ايران که براي مقابله همه توان سخت افزاري و نرم افزاري خود را به ميدان آورده بودند و حضور مردمي19  دي و22  بهمن همه و همه بيانگر آمادگي و دفاع از آرمانهاي بلند انقلاب و حضور براي ساختن کشور بزرگ ايران است.
بنابراين ايجاب مي کند تا در چنين شرايط بي نظيري، بذرهاي همت و کار و تلاش افشانده شود و در اين راستا هيچ ظرفيتي بلااستفاده نماند. همه ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل در عرصه هاي علمي، فني، اقتصادي، خدمت و عمراني کشور به کار گرفته شود.
ظرفيت هاي بي پاياني که خداوند بر ملت عزيز و قدرشناس ايران منت نهاده و ارزاني داشته است، قدر شناسي بيشتر اين است که با علم و درايت، عقل و تدبير و مديريت سرشار از خود گذشتگي وتلاش، ذره اي از چنين ظرفيت هاي خدادادي معطل و بي بهره نماند.
امروز تجربيات گرانسنگي در پيش رو داريم. در هر عرصه اي که همت و کار مضاعف بوده است، دستاوردهاي شگرفي به دنبال داشته است. نشان داد در  تحصيل فناوري انرژي هسته اي، پرتاب ماهواره اميد، سلول هاي بنيادي، عرصه صنايع دفاعي، خودکفايي و حتي صادرات در گندم، جشن برق دار کردن کليه روستاهاي بالاي بيست خانوار کشور، خودکفايي در بسياري از محصولات صنعتي چون عزم و اراده و همت و تلاش وجود داشت ،دستاوردها آنقدر گسترده و عميق بود که مثال زدني شد.
بديهي است در صورتي که در همه عرصه ها اعم از صنعت، کشاورزي، خدمات بازرگاني و همه بخشها اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني با همت و کار مضاعف،دستاوردها صد چندان خواهد شد، بويژه اينکه در اين سالها، روحيه کار و تلاش خستگي ناپذير حاکم است و فرازهاي بلندي براي پيشرفت و تعالي کشور رقم زده است.
حمايت و هدايت هاي مقام معظم رهبري، پشتوانه بزرگ معنوي براي حرکت پرشتاب است. سرمايه اجتماعي که حاصل اعتماد بين مردم و ارکان نظام مي باشد و خودباوري مردم در عرصه هاي مختلف نيز،
 قوي ترين موتور پيش برنده عرصه هاي کار و تلاش هستند بويژه عطش خدمت در دولتمردان که در مقايسه با دولت هاي قبل کم نظير مي باشد به خواست خداوند متعال تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف را عملياتي خواهد ساخت و سال1389  را سالي سرشار از دستاوردهاي گرانسنگ خواهد نمود و بويژه اينکه از تجربه سال گذشته در زمينه صرفه جويي آموخته ايم و سالي که در پيش است. طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه ها و تحول در بخش کشاورزي و تامين شغل و مسکن از مهمترين برنامه هاي دولت کار و تلاش دهم مي باشد.

 تاريخ نگارش مطلب : 14/01/89