نهم ربيع الاول سال 260 هجري قمري مصادف با آغاز امامت منجي عالم بشريت امام مهدي(عج) مي باشد. جهان پرتلاطم امروز براي ظهورش لحظه شماري مي كند تا طعم شيرين عدالت و امامت و حيات طيبه را تجربه كند. امروز بيش از هر زمان ديگري، نياز به منجي، احساس و درك مي شود.

قدرت هاي مسلط در جهان، علي رغم در اختيار گرفتن استعدادهاي انساني، ذخاير و منابع مادي از ساير كشورها، عاملي براي گسترش فقر، نابرابري و ناكارآمدي درداخل كشورهاي خود و ساير نقاط جهان شده اند و مانعي براي پيشرفت و تعالي جامعه بشري گرديده اند و در مقابل اعتراضات جهاني نه تنها پاسخگو نيستند بلكه با شيوه هاي گوناگون برخورد و سركوب مي كنند و براي كسب منافع مادي و سياسي خود از هر گونه جنگ افروزي رويگردان نيستند.- با ايجاد فضاي رسانه اي
    وهم آلود، آن چنان سيطره اي پيدا كرده اند كه شفافيت آگاهي و اطلاعات را مخدوش ساخته اند، شناخت حقيقت و درستي مفاهيم توام با ابهام شده است و ذره اي صداقت در رفتارشان نمي توان شاهد بود.
     به جاي اينكه مردم جهان، سرنوشت خود را با تدبير خود رقم بزنند، با ساز و كارهاي مختلف در شوراي امنيت و ساير مجامع بين المللي حاكميت مطلق خود را تحميل مي كنند به طوري كه يك جمعيت اقليت براي اكثريت جمعيت جهان تصميم مي گيرد و اجرا مي كند. فساد در تار و پود جامعه بشري گسترانيده شده است، نمودار فساد رو به افزايش دارد و عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را آلوده ساخته است به طوري كه قدرت پويايي و تعالي را از فرد و جامعه در جهان ستانده است. كارايي و اثربخشي دولت هاي پر مدعا، شعاري بيش نيست. آنها در سايه به دست آوردن و تاراج مواد اوليه خام از سراسر جهان، كالاهاي صنعتي خود را با گران ترين قيمت به فروش مي رسانند و بازارهاي جهاني را با تجارت يك طرفه به تسخير خود در آورده اند و اين ظلم اقتصادي را به بهانه در اختيار داشتن فناوري، بر جهان تحميل مي سازند. كارايي خود را اين گونه رقم زده اند كه با جذب بهترين استعدادهاي انساني جهان به جهت جاذبه هاي توسعه يافتگي، از نبوع آنها استفاده كرده در عوض كشورهاي ديگر جهان را سرگرم تئوري ها و فناوري هايي مي سازند كه سال ها از عمر آنها سپري و بي مصرف شده است. اما بي عدالتي در عرصه هاي مختلف بويژه در عرصه اقتصادي از هر مقطع زماني آشكارتر است. در وضعيت امروز جهان، 8/2 ميليارد نفر از 6 ميليارد جمعيت جهان (45درصد) با كمتر از 2 دلار و1/2 ميليارد نفر (20درصد) با يك دلار كمتر در روز زندگي مي كنند. اگردر سال 2002 خط فقر در آمريكا 12/6 دلار بوده است در بسياري از كشورهاي جهان خط فقر كمتر از يك دلار بوده است. آمريكا با جمعيت سيصد ميليوني، بزرگترين اقتصاد را در خود جا داده است. درآمد ناخالص اين كشور بالغ بر 13500 ميليارد دلار مي باشد. بودجه نظامي آمريكا به رقم 900 ميليارد دلار در سال مي رسد. اتحاديه اروپا با جمعيتي در حدود 493 ميليون نفر داراي 8000 ميليارد دلار درآمد ناخالص مي باشد و بودجه نظامي آن بالغ بر 285 ميليارد دلار است. درآمد ناخالص جهان كه بالغ بر 48000 ميليارد دلاردر سال مي باشد، 27000ميليارد دلار آن هنوز متعلق به آمريكا، اروپا و كشورهاي همپيمان آنها است. اما آفريقا با جمعيت 900 ميليون نفري داراي كمترين درآمد سرانه اقتصادي مي باشد. هيچ گاه از ذهن تاريخ نخواهد رفت كه در همين يك قرن و نيم گذشته، كشورهاي اروپايي،
    80 ميليون جوانان سياه پوست را به عنوان برده به آمريكا انتقال داده و آنها را در معرض فروش قرار دادند. هنوز كشورهاي آفريقايي علي رغم به دست آوردن استقلال خود نتوانسته حتي زبان خود را بازسازي نمايند.
    در چنين شرايط ناهنجار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حاكم بر جهان، نجات جهان مي تواند با حضور رهبري الهي امام عصر(عج) اتفاق بيفتد. امام مهدي(عج) با تكيه بر قوانين و سنت هاي الهي بر همه موانع و قدرت هاي مسلط كه بر خلاف سنت هاي الهي عمل مي كنند فائق آمده و مستضعفين را وارثان بحق در زمين قرار خواهدداد. انقلاب اسلامي ايران، پيروزي مردم لبنان، مقاومت مردم غزه، بيداري اسلامي در عراق، تركيه و ساير كشورهاي اسلامي از جمله مصر، تونس، اردن، يمن، الجزاير و افزايش جمعيت بي سابقه مسلمانان كشورهاي انگليس، آمريكا، فرانسه، آلمان و بلژيك بارقه هاي اميدي است كه جهان ظلماني امروز خودش را براي ظهور در فردايي كه بسيار نزديك است آماده مي كند.

 تاريخ نگارش مطلب : 26/11/89