رهبر معظم انقلاب اسلامي، سال 1390 را سال جهاد اقتصادي اعلام نمودند. بيش از سه دهه از تاريخ پر فراز و نشيب جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد. دشمنان انقلاب اسلامي در خارج و داخل، انواع دسيسه‌ و ترفندهاي تجربه شده را از ابتداي پيروزي تا به امروز به كار گرفتند تا شايد بتوانند اين انقلاب الهام بخش را در نطفه خفه سازند و از گسترش آن جلوگيري نمايند. حمايت و تحريك گروه‌ها و جريان‌هاي وابسته در مقابل حركت اصيل و پرخروش امام راحل(ره) در اوان پيروزي انقلاب و سپس راه‌اندازي جنگ تحميلي به مدت هشت سال و پس از آن تحريم و تهديدهاي مختلف نظامي و غيرنظامي در جبهه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از جمله ترفندهاي دشمن براي فروپاشي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده است.

اما اركاني چون اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسي و مردمسالاري ديني كه شالوده‌اي مستحكم براي اين حركت نوين در عرصه جهاني است همه اين توطئه‌ها را نقش بر آب ساخته است. از طرف ديگر علي‌رغم همه اين محدوديت‌ها و تهاجمات و متحمل شدن و تحميل هزينه‌هاي سنگين، جمهوري اسلامي ايران در تمامي عرصه‌ها، بالنده و پيشرو گام برداشته است و دستاوردهايي شگفت‌انگيز ارائه نموده است. دستاوردهايي كه بسياري از آنها الهام بخش براي ملت‌ها و كشورها در جهان شده است.
امروز جريان استكبار ستيزي و مقابله با جريان فرهنگ زدايي غرب كه توسط ايران اسلامي رهبري مي‌شود مورد شناخت و توجه عام و خاص در جهان كنوني است. دفاع از مردم مظلوم فلسطين و مردم مستضعف در جهان از جمله سياست‌هاي راهبردي ولاينفك ايران اسلامي مي‌باشد. دستيابي به علوم و فناوري‌هاي جديد و توليد علم و ايفاي نقش در عرصه علمي از ديگر سياست‌هاي راهبردي است كه طي دهه اخير بارها شكوفايي آن را جشن گرفته‌ايم. پيشرفت در اين عرصه تا جايي حاصل شده است كه خشم دشمن به اندازه‌اي برانگيخته شد كه روي به ترور كور دانشمندان هسته‌اي ايران آورد. در عرصه اجتماعي بالاترين حضور مردم در عرصه‌هاي مختلف تجربه شده است و اتحاد و اتفاق في ما بين آحاد جامعه و اعتماد في ما بين ملت و حاكميت كم نظير است. در عرصه اقتصادي علي‌رغم همه محدوديت‌ها وتحريم‌ها، در بخش‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و زير ساخت‌هاي عمراني گام‌هاي بلندي برداشته شده است،‌ به طوري كه استقلال اقتصادي و عدم اتكا به اقتصاد جهاني كه محور آن غرب و قدرت‌هاي مسلط مي‌باشد از مهمترين و كليدي‌ترين دستاوردها در اين عرصه مي‌باشد. اما اين دستاورد با توجه به ابعاد و فضاي جهاني كفايت نمي‌كند. چرا كه همچنان آسيب‌پذيري در زمينه اقتصاد وجود دارد و دشمن تلاش مي‌كند با فشار تحريم‌هاي گسترده و ايجاد نارضايتي عمومي، زمينه‌هاي دخالت و سلطه را فراهم سازد. از طرفي، اگر ايران در عرصه‌هاي سياسي، علمي، اجتماعي و فرهنگي الهام بخش براي مردم منطقه و جهان بوده است در عرصه اقتصادي نيز مي‌بايستي الهام بخش شود تا الگوسازي از نظام جمهوري اسلامي ايران بتواند محقق گردد. موضوعي كه دشمن همواره تلاش مي‌كند تا با تبليغات گسترده و جنگ نرم چنين اتفاقي جامه عمل به خود نگيرد. فلذا سال جديد توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال "جهاد اقتصادي" نامگذاري مي‌شود تا ملت بزرگ ايران با همه توان و ظرفيت و با نيروي ايمان و اتكا به تفكر الهي به صحنه آمده و با وحدت و يكپارچگي، علاوه بر خنثي كردن توطئه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي در اين عرصه، الگو شدن و الگوسازي را نيز وجه همت خود قرار دهد، اما چگونه؟اگر جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و دفاعي توانسته است در سه دهه گذشته دستاوردهاي مورد توجهي داشته باشد و آسيب‌پذير نشود و همچنان بالنده و پيشرو حركت نموده و ايده و روش‌هاي بديع در عرصه‌هاي داخلي و جهاني ارائه نمايد به جهت اين است كه در اين عرصه‌ها همواره تحليل و نظريه مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي داشته است اما در عرصه اقتصادي يك نظريه و تئوري مدون و متقن مبتني بر احكام اسلامي وجود نداشته است تا اين نظريه راهنماي عمل او قرار گيرد. به طور قطع و يقين فراز و فرودهايي كه از ابتداي پيروزي انقلاب در عرصه اقتصادي تجربه كرده‌ايم ناشي از چنين خلاء‌اي مي‌باشد.                  
بديهي است نظريه اسلام نسبت به اقتصاد با نظريات رايج نظام‌هاي سوسياليستي و سرمايه‌داري كاملا متفاوت است وليكن متاسفانه به صورت خودآگاه و يا ناخودآگاه بعضا از چنين نظرياتي پيروي كرده‌ايم و در تعارض با مباني اسلامي دچار سردرگمي شده‌ايم. بنابراين اولين اقدام داشتن نظريه‌اي عميق و متقن اقتصادي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي است. بديهي است كه اسلام شناسان حوزه و دانشگاه مي‌توانند بيشترين نقش را در اين زمينه ايفا كنند.
نظريه‌اي كه بتواند جهاد اقتصادي را طرح‌ريزي نمايد و مفاد قانون اساسي در رابطه با اقتصاد و سياست‌هاي كلي اصل 44 را اجرايي كند. نظريه‌اي كه موضوع ثبات و تعادل در اقتصاد جامعه را پايه‌ريزي و رسيدن جامعه به اشتغال كامل را هدف قرار دهد و سلامت و نشاط و كارآمدي محيط كسب و كار را با پرهيز از سازوكارهاي بوروكراسي تضمين نموده تا فراينده‌هاي اقتصاد دانش محور و بهره‌ور شكل بگيرد. اقتصادي كه رشد پيش‌بيني شده را در برنامه‌هاي ميان مدت و در افق چشم‌انداز محقق سازد. رشدي كه همراه با عدالت باشد و بتواند الگوي جديدي از اقتصاد را ارائه نمايد و نه تنها آسيب‌پذير نبوده بلكه الهام بخش در منطقه و اقتصاد جهاني باشد. بررسي و تاسيس شوراي عالي اقتصاد، هم وزن شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند در اين راستا راهگشا باشد. شوراي عالي اقتصاد علاوه بر اينكه مطالعات اقتصاد مبتني بر اسلام را ساماندهي مي‌كند، راهبردهاي جهاد اقتصادي را در كوتاه مدت و ميان مدت مشخص كرده و ساز و كارهاي تحقق اهداف و برنامه‌هاي آن را فراهم مي‌سازد و مشاركت دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاون را در اقتصاد ملي وفق اصول قانون اساسي و سياست‌هاي كلي اصل 44 در اين جهاد اقتصادي سياستگذاري مي‌نمايد.

 تاريخ نگارش مطلب : 16/01/90