رهبر عزيز و فرزانه انقلاب اسلامي در هفتمين روز ماه مبارك رمضان، در ديدار با كارگزاران نظام، تحليلي عميق، با نگاهي بلند از موقعيت ايران و ايالات متحده آمريكا و صهيونيسم در عرصه جهاني ارائه نمودند و راهبردهاي آينده را براي پايداري و بالندگي نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابله با دشمن روياروي ترسيم و اشاره فرمودند كه رويارويي امروز ايران با آمريكا به عنوان قدرت مسلط جهاني و نماد سلطه و ستم شرايط حساس و پيچيده اي را پشت سر مي گذارد؛

پس از31 سال تحريم و تهديد نظامي، نه تنها بنيه هاي دفاعي و سياسي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و عمراني ايران ضعيف تر نشده است، بلكه روز به روز تقويت شده و به شكوفايي هم رسيده است.
    هر روز كه سپري مي شود، جلوه اي بديع از موفقيت هاي ملت عزيز ايران اسلامي در عرصه هاي مختلف رقم مي خورد. خودباوري در عرصه هاي فرهنگي، خودكفايي و تامين كامل نيازهاي اقتصادي و گسترش اعتماد ملي في ما بين آحاد جامعه و كارگزاران نظام از جمله اين موفقيت هاي گرانسنگ است كه در عرصه هاي سياسي چه در داخل و چه در عرصه بين المللي خودنمايي مي كند. حضور يكپارچه مردم در تراز40 ميليوني در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، بيان زيباي اين واقعيت است. آمار و منحني رشد فرايند در خصوص برخي از فرايند ها و ابعاد پيشرفت و توسعه نيز آنچنان است كه بعضا عامل شگفتي شده تا آنجا كه مخالفين و معاندين كه اين پيشرفت هاي بزرگ را بر نمي تابند دولت و نظام را متهم به ارائه آمار دروغ مي نمايند.
    رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با ترسيم زيباي منحني پيشرفت و اقتدار ايران، افول موقعيت آمريكا را در عرصه جهاني، بر شمردند و تبيين و اشاره نمودند، سياست هاي آمريكا در خاورميانه براي تثبيت رژيم اشغالگر قدس شكست خورده است. جنگ پيروزمندانه33 روزه لبنان و22 روزه غزه آنچنان مقاومتي را ايجاد كرده است كه ديگر تهديدات آمريكا و اسرائيل غاصب مشت بر سندان كوبيدن است. حضور آمريكا در افغانستان و عراق كاملاشكست خورده است و هزينه هاي سنگين متحمل شده برايش غير قابل جبران مي باشد.
    به طوري كه مجبورند پس از چند سال اشغال، به تدريج از اين دو كشور بدون هيچ گونه دستاوردي خارج شوند، در حالي كه نفرت جهاني همواره بدرقه راه آنها خواهد بود. امروز، سردمداران آمريكا و صهيونيسم به هر كجاي دنيا سفر مي كنند با نفرت و تظاهرات مردمي عليه مواجه خود مي شوند اما اين واقعه براي مسئولين جمهوري اسلامي ايران بالعكس مي باشد چرا كه به هر كجا وارد مي شوند مورد استقبال قرار گرفته و هر روز كه از تاريخ انقلاب اسلامي ايران مي گذرد اين استقبال شكوهمندتر مي شود.
    بنابراين از يك طرف شاهد رشد منحني پيشرفت هاي ايران در عرصه هاي داخلي و بين المللي هستيم و از طرف ديگر شاهد نزول منحني سلطه و اقتدار آمريكا در جهان مي باشيم. برآيند چنين وضعيتي راهبردهايي پيش روي ملت بزرگ ايران و مسئولين قرار مي دهد كه مي تواند تحقق اهداف نظام را تضمين كند. در مطلع اين راهبردها، مذاكره با آمريكا مي باشد. مسئولين نظام نبايد در شرايطي پاي ميز مذاكره حاضر شوند كه دشمن با دامن زدن به تحريم و تهديد نظامي حاضر نيست از موقعيت استكباري خود قدمي عقب نشيني كند.
     مانند شير پيري كه قواي خود را از دست داده است اما همچنان زوزه مي كشد و شكار مي طلبد. در چنين شرايطي مذاكره بي مفهوم است. چرا كه دشمن هدف خود را بدون كم و كاست و يك طرفه دنبال مي كند. ايران زماني پاي ميز مذاكره مي تواند حاضر شود كه آمريكا از نردبان استكباري و سلطه انگاري خود پايين آمده و در يك شرايط برابر، گفتگو را بپذيرد و به نتايج اين گفتگو تن دهد در غير اين صورت ملت بزرگ ايران راه روشني را كه در پيش گرفته است با قوت و قدرت ادامه خواهد داد. راهي كه عزت و تعالي اسلام و ايران در آن رقم مي خورد و اسلام ناب، منشا تحولاتي بزرگتر از امروز در عرصه جهاني خواهد شد و با افول قدرت هاي جهاني، بيشتر خواهد درخشيد و راهبري مطمئن براي ديگر ملت هاي تحت ستم و مستضعف جهان خواهد شد.
    اما ضامن تحقق پايداري چنين راهبردي وحدت ملي حول محور اصول و ارزش هاي انقلاب اسلامي است. اتحاد و انسجام ملي و پرهيز از تفرقه و تشتت مهمترين رمز و راز پايداري و حركت تعالي بخش ملت بزرگ ايران مي باشد. آتش فتنه و تفرقه در آنجا شعله خواهد كشيد كه دشمن براي ايجاد شكاف بين صفوف مستحكم ملت، طرح ريزي و هزينه كرده باشد كه نمونه هايي از آن را پس از انتخابات كم نظير دهمين دوره رياست جمهوري شاهد بوديم و اين تجربه گرانسنگ را نيز به دست آورديم كه علي رغم هزينه بسيار گزاف دشمن از طريق جنگ نرم، به مجرد اينكه صفوف يكپارچه و مستحكم مردم و عزم و اراده خلل ناپذير آنها را در نهم دي ماه و22 بهمن هشتاد و هشت نظاره گر شد، آنچنان عقب نشيني كرد كه دنباله هاي داخليش امن ترين سنگر خود را در پايگاه هاي اصلي دشمن و در مراكز اصلي رسانه اي آنها يافتند.
    اميد است اين تحليل عميق و گرانسنگ رهبر عزيز و فرزانه انقلاب اسلامي نقطه آغاز و مباركي باشد براي برداشتن گام هاي مستحكم و بلند ديگر در عرصه هاي موفقيت آميز داخلي و بين المللي و نقطه پاياني بر تفرقه و تشتت بين صفوف متحد و يكپارچه ملت بزرگ و افتخار آفرين ايران عزيز.

 تاريخ نگارش مطلب : 30/05/89