دهه فجر انقلاب شكوهمند اسلامي ، فرصتي است تا دستاوردهاي گران سنگ انقلاب اسلامي را يادآور شويم.
انقلاب اسلامي در شرايطي با رهبري امام راحل به پيروزي رسيد، كه رژيم سفاك شاه بر جان و مال و ناموس مردم سيطره اي جهنمي داشت و استبداد و خفقان بي داد مي كرد و استقلال ايران عزيز نيز در سيطره آمريكا بود.

ادامه مطلب ...

 

حادثه اي كه در «منا» روي داد و جهان اسلام را سوگوار نمود، ابعادي فراتر از يك حادثه دربر دارد كه در آن چند هزار انسان بي گناه و در لباس احرام جان باختند و تعداد كثيري مصدوم و مفقود شدند. امروز استكبار براي رويارويي با اسلام اين امكان را دارد كه به هر اقدامي دست بزند. اگر براي تخريب چهره تابناك و رحمانيت اسلام، جريان هاي مسلح تكفيري مورد حمايت همه جانبه دولت عربستان به نيابت از آمريكا و صهيونيسم قرار مي گيرند تا منطقه خاورميانه را ناآمن و به آتش بكشند و موجي از خشم و نفرت ايجاد كنند، حوادث امسال در مكه معظمه و در حرم امن الهي و در صحراي منا نيز مي تواند در اين امتداد باشد و توطئه اي سعودي - صهيونيستي قلمداد گردد، چراكه اين فاجعه در اذهان جهانيان ابهامات و سئوالات زيادي ايجاد خواهد كرد. سئوال بدون پاسخي كه چگونه است مسلمانان در يك مراسم مذهبي بالغ بر چندهزار نفر در يك ازدحام جان خود را از دست مي دهند، و از سوي ديگر، دولت اسلامي كه برگزاركننده مراسم بوده است، پاسخگو نمي باشد و حاضر نيست مسئوليت چنين فاجعه بزرگي كه در كشورش اتفاق افتاده را بپذيرد و به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل كند. به نظر مي رسد براي اسلام ستيزي برنامه اي بهتر از چنين اقداماتي نتوان تدارك ديد.

ادامه مطلب ...

 

مقام معظم رهبري، در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، با توجه به گشوده شدن فصل جديدي در سياست خارجي جمهوري اسلامي، بار ديگر ضمن ترسيم افق بلندمدت نظام، راهبردهاي علمي و دقيقي را اعلام نمودند. راهبردهايي كه عدم اجراي آن مي‌تواند مخاطرات سهمگيني براي آينده انقلاب اسلامي و حركت‌هاي آزادي‌بخش و مقاومت در منطقه و جهان اسلام و جهان معاصر دربرداشته باشد.

ادامه مطلب ...

 

اين روزها در محافل مختلف مباحث زيادي پيرامون مديريت اقتصاد كشور پس از امضاء توافقنامه ايران با كشورهاي 1+5 مطرح است و شرايط پيش روي مبتني بر نگاه هاي متفاوت تحليل مي شود. همه دلسوزان نظام و صاحب نظران در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از اينكه شرايط كاملاجديدي پيش آمده است اتفاق نظر دارند. پس از سه دهه فراز و نشيب در عرصه سياست خارجي، 6 قدرت مسلط جهاني به اين نتيجه رسيدند كه ايران اسلامي به عنوان يك پديده نوظهور و تاثيرگذار در جهان معاصر يك حقيقت غيرقابل انكار است و بايد به هر نحو ممكن با او كنار آمده و از طريق مذاكرات در مداري قرارداد كه امكان تعامل ميسر گردد و در تنظيم روابط في مابين جاده دو طرفه اي را ترسيم نمود.

ادامه مطلب ...

 

مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري در خصوص نظم شكل گرفته در جهان، به نكات قابل تاملي اشاره فرمودند. با توجه به عمق اين مباحث و اهميت آن، لازم است صاحب‌نظران به مسئله ورود پيدا كرده، به تجزيه و تحليل و واكاوي آن بپردازند تا در سايه معرفت و بصيرت نسبت به جهان پيرامون، جايگاه ايران را در عرصه جهاني بهتر شناخته و نقشه راه آينده با درايت فراگيرتر ترسيم شود.
ايشان در نگاهي كلان و روشنگرايانه و با استدلال، نظم كنوني جهان و منطقه را در تفسيري در حال تغيير و تبديل دانستند، و اينكه بدون ترديد نطفه نظم جديدي در حال شكل‌گيري است.

ادامه مطلب ...

 
مطالب بیشتر...