رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، در مقاطع مختلف زماني با تشخيص شرايط خاص دروني و محيطي كه پيش روي نظام مي‌باشد به رهنمود‌هايي از عمق نگاه به مسائل اشاره مي‌نمايند. اما متاسفانه به جهت نوعي عمل زدگي و روز مره‌گي در فرايندهاي سياستگذاري و اجرايي در كشور، عزمي براي هدف گذاري و تدوين برنامه راهبردي در راستاي آن رهنمود وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

 

مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس نهم به موضوع استقلال مجلس اشاره فرمودند با اين بيان كه: در همه دولت هاي گذشته و همه دوره هاي مجلس اين تذكر داده شده است كه نبايد به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله اي به دولت معترض شد. مجلس اگر نظر مخالفي دارد مي تواند با پرهيز از اين گونه برخوردهاي غير مفيد در آن زمينه قانون بگذارد.اثربخش بودن و كارآمدي هر نظامي، بدون ترديد مديون يكپارچگي، انسجام، وحدت نظري و كاركرد اركان آن مي باشد.

ادامه مطلب ...

 

مجلس نهم در مقطعي از تاريخ انقلاب اسلامي شكل مي‌گيرد كه شاهد تحولات بزرگي در جهان پيراموني هستيم. از يك طرف نسيم بيداري اسلامي در كشورهاي مسلمان وزيدن گرفته است و هر روز شاهد پيروزي ملت‌هاي مسلمان عليه دولت‌هاي دست نشانده آنها هستيم و از طرف ديگر نظام سرمايه‌داري در سراشيبي سقوط قرار گرفته است و بحران اقتصادي، قدرت‌هاي مسلط بر جهان را فرا گرفته است.

ادامه مطلب ...

 

همه صاحب‌نظران براين موضوع اتفاق نظر دارند كه پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يك پديده شگرف در جهان امروز، حاصل «وحدت ملي» بوده است.
 و همچنين دستاورد‌هاي گران سنگ اين انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نيز برگرفته از « وحدت ملي» است. فائق آمدن بر هشت سال جنگ تحميلي ، رقم خوردن پيشرفت‌هاي بزرگ علمي، فني و اقتصادي‌، همه و همه در گرو وحدت و انسجام ملي است. بديهي است خدشه و انشقاق بين صفوف ملت مي‌تواند نه تنها پيشرفت و تعالي نظام و انقلاب را متوقف سازد بلكه دستاوردهاي بزرگ ملت ايران را تحت شعاع قرار دهد و آسيب‌پذير سازد.

ادامه مطلب ...

 

امروز، جهان در فرآیند تحولات بزرگی قرار گرفته است. رخداد این تحولات در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی می باشد. این تحولات که ناشی از پیشرفت های شگرف در علم و فن اوری می باشد ، رويکردهاي جدیدی را پیش روی جوامع قرار داده است. پیشرفت های حاصل شده در زمینه ارتباطات و رسانه های جمعی، جوامع مختلف را بسیار به هم نزدیک نموده تا جائیکه تعبیر "دهکده جهانی" براي جهان بکار می رود. تغییر در روابط اجتماعی و بوجود امدن سازمانهای مردم نهاد، تعاملات فرهنگی، تسهیل در اقتصاد بين المللي  وشکل های جدید در برخوردهای نظامی ، می طلبد که نگاه جدیدی نسبت به حکمرانی  مطرح شود.

ادامه مطلب ...

 
مطالب بیشتر...