زیانبارترین نوع مدیریت در هر شرایطی به‌ویژه شرایط خاص و بحرانی، مدیریت سینوسی است. در این شیوه مدیریت، به نظریات كارشناسی و نمودارهای آماری توجه نمی‌شود، تصمیمات باری به هر جهت گرفته شده و همواره در سعی و خطا به سر برده می‌شود. حاصل مدیریت سینوسی، خیلی خوشبینانه صفر می‌باشد؛ در حالی كه با توجه به محدودیت منابع، همواره منفی است و نه‌تنها پیشرفتی صورت نمی‌پذیرد، بلكه بازگشت به عقب هم صورت می‌‌گیرد. حركت‌های سینوسی به سمت میرائی رفته و در نتیجه انسان و جامعه از تعالی و كمال بازمی‌ماند.

ادامه مطلب ...

 

اتفاقی که پیش آمد نموده است و روز به روز ابعاد آن گسترده تر می‌شود، آنچنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اثر گذاشته است، بطوریکه همه منطق های اداره جهان را تحت شعاع خود قرار داده و زیر سوال برده است.

ادامه مطلب ...

 

این روزها همه آن‌هایی که دل در گروی جبهه مقاومت دارند، در سوگ از دست دادن سربازی فداکار و کم‌نظیر در این وادی نشسته‌اند. برادری عزیز و انقلابی که در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نماد مقاومت بود و بدون اغراق می‌توان او را قهرمان دیپلماسی مقاومت نامید.

ادامه مطلب ...

 

بالغ بر یک قرن است ملت بزرگ ایران با دو جریان انقلابی و غربگرا مواجه است. از صدور مشروطیت تا  ملی شدن صنعت نفت و امروز پس از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی.

تاریخ مبارزات و مجاهدت های دوران گذشته نشان می دهد که جریان غربگرا لطمات جبران ناپذیری به حرکت های انقلابی وارد نموده و نگذاشته تا اهداف متعالی و انقلابی مردم محقق گردد. این جریان پس از قدرت گرفتن در هر مقطع تاریخی با منزوی کردن و یا به شهادت رساندن رهبران و نیروهای انقلاب، مسیر آرمانخواهی و به تعالی رسیدن را به انحراف و شکست کشانده است.

ادامه مطلب ...

 

در شرایط حساس کنونی، مردم انتظار دارند که مجلس یازدهم در مسیر منویات مقام معظم رهبری، سیاست های کلی ابلاغی و مطالباتی که از سوی حضرت ایشان در سخنرانی های مختلف عنوان می شود، حرکت کند.

ادامه مطلب ...

 
مطالب بیشتر...