قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین گفت: یکی از دغدغه‌های جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، طرح مطالبات مردم و پیگیری آن تا حصول نتیجه است و امیدواریم تمام نیروهای ارزشی زیر چتر این گفتمان قرار بگیرند.

 

به گزارش پارس نیوز، محمد ناظمی اردکانی قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به تشکیل نخستین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، گفت: به یاری خدا مجمع ملی جبهه مردمی برگزار شد و ادامه مسیر این جبهه همانطور که پیش‌بینی شده ادامه می‌یابد و تصمیمی که در بدنه جریان ارزشی و انقلابی در مجمع ملی گرفته شد، دموکراتیک‌ترین تصمیم بود.

وی با بیان اینکه پیروزی جریان انقلابی و ارزشی در گروی وحدت است، خاطرنشان کرد: اگر وحدت خدشه‌دار شود نمی‌توان پیروزی را ضمانت کرد و امید است جریان‌های انقلابی و ارزشی و همچنین اشخاص حقیقی سرشناس در جبهه انقلاب که هنوز به این جریان نپیوسته‌اند، به این اردوگاه بپیوندند.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: عمده شکست‌هایی که در گذشته تحمیل شده از عدم وحدت و انسجام بوده و اگر زیر چتر وحدت قرار بگیریم می‌توان پیروزی آینده را رقم زد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، طرح مطالبات مردم و پیگیری آن تا حصول نتیجه است. همه به این گفتمان تکیه دارند و امیدواریم تمام نیروهای ارزشی زیر چتر این گفتمان قرار بگیرند.