محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با بیان نکاتی، بزرگترین معضل کشور را وضعیت نامطلوب مدیریت در جامعه برشمرد و افزود: منابع کشور در کمال تاسف در ساختار مدیریت رنج آور فعلی از بین می‌رود، در کشور ما با توجه به وسعت اختیارات قوه مجریه، در صورت کارآمد نبودن آن، تمامی قسمت‌های مدیریتی زیر سوال می‌رود، لذا ایجاد تحول در دولت به ضروری‌ترین مساله امروز تبدیل شده.

به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در ادامه سلسله نشست‌های جامعه اسلامی مدیران در جهت تدوین برنامه برای دولت سیزدهم موسوم به دولت مردمی و تحول گرا، کمیسیون تلفیق این برنامه تشکیل جلسه داد.

همزمان با پایان کار کمیته‌های ۲۲ گانه و ارائه برنامه‌های بخشی، کمیسیون تلفیق دولت مردمی و تحول گرا فعالیت‌های خود را آغاز کرده است.

در ابتدا، گزارشی از نتایج کار کمیته‌ها ارائه شد و در ادامه این نشست نخبگانی، مقرر شد با نگاه کلان نگر نسبت به تدوین برنامه‌ای با ویژگی بارز "ایجاد هم افزائی ملی" اقدام شود، این کمیسیون مقید به تعیین نقشه راه چهار ساله برای دولت آینده شده است.

در همین راستا محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با بیان نکاتی، بزرگترین معضل کشور را وضعیت نامطلوب مدیریت در جامعه برشمرد و افزود: منابع کشور در کمال تاسف در ساختار مدیریت رنج آور فعلی از بین می‌رود، در کشور ما با توجه به وسعت اختیارات قوه مجریه، در صورت کارآمد نبودن آن، تمامی قسمت‌های مدیریتی زیر سوال می‌رود، لذا ایجاد تحول در دولت به ضروری‌ترین مساله امروز تبدیل شده.

او خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم محکوم به تلاش شبانه روزی در چارچوب برنامه‌ای مشخص بوده و ما این مطالبه را در سطح آحاد جامعه نیز متوجه شده ایم. در کارگروه‌ها خوشبختانه به این جمع بندی رسیده ایم که برای ایجاد تحول مثبت در جامعه باید جوانان را پای کار بیاوریم. در همین راستا باید به جوانان اعلام کنیم که برای خدمت به جامعه و تحقق پیشرفت به حالت آماده باش در بیایند.

ادامه این جلسه نخبگانی به اظهارنظر روسای کارگروه‌ها اختصاص یافت. نشست‌های تخصصی تدوین برنامه برای دولت سیزدهم به ابتکار جامعه اسلامی مدیران از ابتدای سال جاری در حال برگزاری است.