مشاركت گسترده ملت بزرگ ايران در انتخابات مجلس،‌برگ زرين ديگري بر تاريخ پر حماسه انقلاب اسلامي ايران افزود. اين حضور پر شور، پيام‌هاي زيادي در بر داشت. هرچند مردم مومن و انقلابي به وظيفه خود عمل كردند و به تبعيت از رهبر فرزانه با عزم و اراده‌اي وصف‌ناپذير به پاي صندوق‌هاي راي شتافتند، اما به خواست الهي اين حضور ارزشمند، راهگشاي مسيري خواهد شد كه درجه خلوص نظام و انقلاب را ارتقا بخشيده و با پشت سر گذاشتن ناخالصي‌ها، جريان پيش روي انقلاب را شفاف‌تر از گذشته رقم خواهد زد. مردم، آگاهانه و هوشمندانه راي دادند. تركيب برخي از آرا، در تهران و شهرستان‌ها اين موضوع را اثبات مي‌كند.

 به هر ميزان در خصوص حضور باشكوه و نوع انتخاب و راي مردم تحليل شود به عمق درك مردم و وجدان عمومي جامعه بيشتر پي برده مي‌شود. فرصت بسيار خوبي براي صاحب‌نظران در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي است كه با بررسي موشكافانه،‌جهت‌گيري و مطالبات مردم را بشناسند و با آنها همراهي نمايند. در نظرسنجي‌ها وشايد هيچ‌كدام از جريانات سياسي چنين حضوري را پيش‌بيني نمي‌كردند. جريانات مخالف و معاند و دشمنان انقلاب اسلامي،‌عدم حضور مردم را براي خود نويد مي‌دادند و پيش‌بيني نمي‌كردند كه حضور ملت بزرگ ايران براي آنها كابوسي تلخ خواهد ساخت. اين حضور پر معني و با شكوه چند پيام اساسي به دنبال داشت؛
1- ملت بزرگ ايران،‌راه عزت و سرافرازي خود را يافته است. استقلال،‌ آزادي و جمهوري اسلامي را تجربه كرده است و آمادگي آن را دارد كه براي حفظ آن، سنگين‌ترين هزينه‌ها را تحمل كند. هر فرد و جرياني كه بخواهد از اين شعار فاصله بگيرد و ياآن را تحت شعاع قرار دهد از او فاصله مي‌گيرد و يا كنار مي‌زند. براي حفظ استقلال و پافشاري بر آرمان‌ها، در مقابل سخت‌ترين  فشارهاي خارجي مانند تحريم اقتصادي و تهديد نظامي مقاومت و پايداري از خود نشان مي‌دهد. با مقاومت و «نه» گفتن دشمن را وادار به عقب‌نشيني مي‌كند.
2- انتخابات مجلس نهم نشان داد كه مردم بزرگوار ايران با عمق وجود به نظام و رهبر فرزانه‌اش، اعتماد دارند. در سايه چنين نظامي احساس آرامش و امنيت مي‌كنند و آخرت خود را آباد مي‌بينند. هرچند شاهد فراز و نشيب‌هايي در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي فرهنگي و اقتصادي هستند و بعضا دچار آسيب‌هاي جدي مي‌شوند اما از اين جهت كه اهداف نظام اسلامي را متعالي تشخيص مي‌دهند و مسئولين نظام را پاك و صادق مي‌شناسند، آ‌سيب‌هاي وارده را تحمل‌پذير مي‌بينند و دم فرو مي‌بندند و موضوع بزرگتر و حياتي ديگري را مانند انتخابات فداي آن نمي‌كنند.
3- اين انتخابات نشان داد كه مردم آگاه‌تر و بصيرتر از آن هستند كه تحت تاثير القائات دشمن و جرياناتي قرار بگيرند كه قصد ايجاد انحراف در مسير تابناك امام راحل (ره) دارند و يا فروپاشي نظام را تحت پوشش‌هاي دروغين دنبال مي‌كنند. مردم با حضور پرشكوه خود، آخرين تلخي‌هاي فتنه 88 را به شهد شيرين مبدل ساختند و نشان دادند كه همدل و يك زبان براي تحقق آرمان‌هاي نظام در سايه وحدت ملي آماده هستند.
4- حضور يكپارچه و تحسين‌برانگيز مردم در انتخابات مجلس نهم، اقتدار ملي را به نمايش گذاشت. اقتدار ملي دشمن شكن است و
نويد دهنده پيروزي است. اقتدار ملي زمينه‌ساز ‌تصميم‌گيري‌هاي بزرگ است. با تكيه بر اقتدار ملي مي‌توان از بزرگترين موانع عبور كرد، در سايه اقتدار ملي «توانستن» در عرصه‌هاي سياسي اجتماعي، اقتصادي، ‌فرهنگي و بين‌المللي را مي‌توان تجربه كرد. اقتدار ملي عامل عزت و سربلندي يك ملت است و گران سنگ‌ترين ارزش براي پيشرفت و تعالي جامعه مي‌باشد.
5-انتخابات مجلس نهم، نشان داد كه ملت بزرگ ايران خستگي‌ناپذير است و براي تعيين سرنوشت خويش بسيار حساس است. آنهايي كه قبل از بازشدن صندوق آرا و آنهايي كه در آخرين لحظات راي‌گيري در ساعات 11 شب خود را به پاي صندوق رساندند، اين تعبير را اثبات كردند. اين خستگي‌ناپذيري در تمامي دوران‌هاي حساس انقلاب جلوه خاص خودش را داشته است و درسي است كه ملت ما از دوران دفاع مقدس فرا گرفته است و به شكرانه الهي اين درس فراموش نشده و نخواهد شد. خستگي‌ناپذير بودن مردم،‌ پشتوانه بزرگي براي پيشرفت و تعالي كشور است. با اين پشتوانه مردمي مي‌توان گام‌هاي بلند و استوار براي ساختن و سربلندي كشور برداشت.

 تاريخ نگارش مطلب : 15/12/90