با فرا رسيدن دهه فجر انقلاب اسلامي، فرصتي است تا دستاوردهاي اين انقلاب بزرگ مورد ارزيابي قرار گيرد. انقلابي كه بدون اغراق مي‌توان بزرگ‌ترين پديده قرن از آن ياد كرد.

ادامه مطلب ...

 

پس از شهادت امام حسن عسكري (ع) امامت امام عصر (عج) آغاز مي‌گردد و تا زماني كه شرايط حضور فراهم نگردد، امام ظهور نخواهد كرد. از زمان غيبت حضرت تاكنون روايات متعدد و مباحث مختلفي در خصوص شرايط و علائم ظهور بيان شده است. اما با نگاه تحليلي و نگرش سياسي به اين موضوع كمتر پرداخته شده است.

ادامه مطلب ...

 

يکي از مهمترين اهداف در ايران، به ويژه پس از انقلاب اسلامي تمرکز بر موضوعات و مسائل فکري است. هدف مورد نظر باعث شده تا دانشمندان و مديران درصدد برگزاري رخدادهاي  بين المللي از جمله همايش فعلي گردند بهره مندي خود را افزون بخشيد و در پي اتخاذ رويکردهاي مديريتي سرمايه فکري برآيند. رويکردي که در صدد تأمين زيرساخت هاي فکري اقتصاد  مدرن است.

ادامه مطلب ...

 

حضور گسترده مردم عزيز و فداكار ايران در 24 خردادماه در پاي صندوق‌هاي راي حماسه سياسي موردانتظار تحقق يافت. اما تحقق حماسه اقتصادي همچنان مورد بحث و چالش رسانه‌ها، مسئولين و صاحب‌نظران است. قطعاً دولت يازدهم و تيم اقتصادي شكل‌گرفته، مطالبات مربوطه به رفع موانع و تنگناهاي اقتصادي در اولويت‌هاي كاري خود قرار خواهند داد و كارشناسان اقتصادي را براي مطالعه و ارائه راه‌كارهاي مناسب دعوت خواهند نمود.

ادامه مطلب ...

 

انتقال قدرت در هر نظام حاكميتي فراز بسيار پر اهميتي است . اين فراز مي‌تواند عاملي تعالي بخش و مايه پيشرفت باشد و بر عكس مي تواند عاملي براي تخريب و صدمه به اقتدار و امنيت ملي بشود.
تجربه مردم سالاري ديني در ايران ، تجربه جديد و موفقي است كه با مستند سازي و پرداخت و تئوريزه كردن آن ؛ مي توان از آن الگو ساخت . چنين تجربه‌اي هر چند با فراز و نشيب همراه بوده است وليكن همواره در جهت اهداف و نظام مند نمودن آرمانهاي انقلاب اسلامي ، جمهوريت و اسلاميت بوده است و به سمت نهادينه شدن پيش رفته است. در هر دوره اي از انتخابات شاهد برگزاري بهتر و با شكوه تر آن بوده ايم.

ادامه مطلب ...

 

هر انتخاباتي فراز و فرودهايي را به دنبال دارد. به هر ميزان شرايط داخلي و محيط بين‌المللي كشور حساس‌تر و پيچيده‌تر باشد اين فراز و فرودها نقش‌آفرين‌تر است.انتخابات يازدهم از جمله انتخابات پر اهميت و سرنوشت‌ساز در كشور است.

ادامه مطلب ...