عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی کشورگفت: براساس آسیب شناسی انجام شده سند فعالیت جمنا تدوین شده و بر اساس هماهنگی های صورت گرفته در آینده ای نزدیک منتشر می شود.

 

محمد ناظمی اردکانی دوشنبه شب در جلسه عمومی اعضای شورای مرکزی جبهه نیروی های انقلاب اسلامی کردستان در سنندج گفت: جمنا در مقطعی ایجاد شد که با هم گسیختگی نیروهای انقلاب مواجه بودیم و تبلور آن هم در انتخابات سال ۹۲ بروز یافت.

وی عنوان کرد: در انتخابات سال ذکر شده افرادی کاندید شدند و با هم قرار گذاشتند در مرحله ای از انتخابات به یک نفر برسند تا موفقیت آنها تضمین شود.

وی اظهارداشت: با جریان غرب گرا در کشور هم مواجه شدیم که بعد از پیروزی در انتخابات این جریان در بحث مذاکرات و نزدیک شدن به غرب و آمریکا خود را نشان دادند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی کشور ادامه  داد: نگاه رهبری مبنی بر اینکه منش، رفتار و عملکرد انقلابی راهگشای مشکلات کشور و مواجه با دشمنانی که همواره در کمین نشسته اند است، و ما هم همواره این مسیر را تجربه کرده ایم.

ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ شاهد شکل گیری دو جریان انقلابی و غرب گرا در کشور هستیم، افزود: جریان انقلابی، نقطه آسیب آن در واگرایی و انشقاق و تفرقه و عدم انسجام است.

وی اضافه کرد:  جمنا تشکیل شد که  آسیب های مذکور را از بین ببرد و جریان انقلاب به قدرت برسد و پیروز شود.

وی ادامه داد: جبهه مردمی نیروی های انقلاب در انتخابات رسالت خود را انجام داد و علی رغم دو قطبی شدن انتخابات  به کاندید واحد هم رسید.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی کشورگفت: رقیب ما در انتخابات در قدرت بود و امکانات زیادی هم در اختیار داشت و با این وجود کاندیدای جریان انقلاب ۱۶ میلیون رای آورد که بی سابقه بود.

ناظمی اردکانی ادامه داد: بعد از انتخابات لازم بود که جریان وحدت و همگرایی بین تشکل ها و جریان های سیاسی اصولگرایی ایجاد و ارزیابی و آسیب شناسی از کارکرد وعملکرد خود داشته باشند.

وی اضافه کرد: آسیب شناسی و تحلیل شرایط محیطی ظرف مدت چند ماه انجام شد و براساس این اقدام ۱۵ راهبرد برای آینده جمنا تعیین شد.

وی اظهارداشت: این تحلیل برآمده از ارزیابی انجام شده تبدیل به سندی شده است که اکنون مصلحت انتشار آن وجود ندارد و در آینده این کار انجام خواهد شد.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: تمامی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در سند مذکور بیان شده است.

ناظمی اردکانی بیان کرد: براساس ۱۵ راهبرد تعیین شده مسیر اجرایی و راه های اصلی که ما را به هدف می رساند مشخص شده است.

وی با اشاره به ترسیم ساختاری برای حرکت آینده جمنا گفت: براساس ساختار جدید حرکت می کنیم که هم در برگیرنده ساختار مرکز، استان ها و هم شهرستان ها است.

تشکیل شورای مشورتی در جمنا

وی با بیان اینکه در ساختار قبلی هیات امنای جبهه مردمی متشکل از سه نفر بود، بیان کرد: در ساختار جدید هیات امنای مشورتی شکل گرفته که متشکل از دبیران کل جبهه های اصولگرایی هم چون پیروان خط امام، تحول گرا، جریان ایستادگی است.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: شورای مشورتی برای شورای مرکزی تصمیم سازی می کند و در اساسنامه جمنا پیش بینی شده اگر شورای مرکزی بخواهد نظر شورای مشورتی را رد کند بای دو سوم آنها با تصمیم شورا مخالف باشند.

ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه در ساختار جدید سه کارگروه پیش بینی شده است، عنوان کرد: کارگروه های دولت، مجلس و شورا در ساختار جدید تشکیل شده تا اینگونه بتوانیم ظرفیت های بالقوه ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: برای اینکه این جریان سیاسی پیروزی میدان باشد باید ظرفیت های بالقوه را هم در سطح ملی و هم استانی تبدیل به بالفعل کند.

رویکرد جدید دیگر جمنا ایجاد مجالس مردمی است

وی رویکرد دیگر جمنا در ساختار جدید را ایجاد مجالس مردمی یا محلی خواند و بیان کرد: این مجالس رویکرد آنها سیاسی نیست و صرفا اجتماعی است و در مراکز استان ها وشهرستان ها با اهداف مشخصی تشکیل می شوند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه نگاه بخش زیادی از جامعه اجتماعی است، اظهارداشت: این دسته از مردم دغدغه مشکلات اجتماعی را دارند که وقتی هم در انتخابات وارد می شوند رای آنها سرنوشت ساز است.

ناظمی اردکانی اضافه کرد: آراء قشر مذکور را آراء شناور یا خاکستری می نامند که در برخی استان ها گاهی ۴۰،۵۰ درصد و در برخی هم تا ۶۰ درصد آراء از این نوع هستند.

وی با اشاره به اینکه رقیبی که آراء شناور را داشته باشد پیروز انتخابات خواهد بود، عنوان کرد: مجالس مردمی  محل انتقادات و شکایت ها هم می تواند باشد.

وی یادآورشد: اگر چنین مجالس محلی و مردمی شکل گرفته بود و مدیریت و سازماندهی می شد بی شک دشمن نمی توانست از اعتراضات اخیر مردم ما سوء استفاده کند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی کشور بیان کرد: علت تجدید ساختار و تغییرات اعمال شده این بود که  در مرکز جریان های انقلابی که همراه با رهبر هستند به زیر یک چتر بیایند.