آمریکا همواره در مسیری گام برداشته است تا بتواند ابرقدرتی خود را حفظ کند و در برخی مولفه ها به ویژه تسلیحات نظامی و دفاعی، قدرت منحصر به فرد باشد و از این طریق نسبت به سایر کشورها و قدرت های جهانی «برتر» بماند.

امروزه در عرصه نظامی و قدرت دفاعی، کشورهایی که به سلاح هسته ای، شیمیایی و میکروبی دست پیدا کرده اند و خود را مجاز به استفاده از آنان می دانند درواقع از لحاظ نظامی دست برتر داشته و می توانند در رویارویی نظامی با به کارگیری چنین سلاح های کشتار دسته جمعی بر طرف مقابل غلبه کنند.

 

آمریکا برای این که چنین قدرت نظامی را در انحصار خود گرفته و سایر کشورهای جهان را محدود کند، چهار مرحله را طرح ریزی و گام به گام پیش برده است:

۱- تنظیم و امضای معاهده نامه

در ابتدا با کشورهایی که به چنین سلاح هایی دست پیدا کرده اند، طی مذاکرات بسیار طولانی معاهده نامه ای را تنظیم و امضا نمودند که از یک طرف سلاح های تولیدشده را منهدم و از طرف دیگر در اختیار سایر کشورها قرار ندهند. به عنوان مثال درخصوص سلاح میکروبی به مدت هفت سال و هر سال، سه ماه مذاکره فی مابین آمریکا و روسیه و دیگر کشورهایی که سلاح میکروبی داشتند، طول کشید و مجموعه مذاکرات که در ۲۰۰ صفحه تنظیم و امضا شده بود، آمریکا با بهانه هایی عملا اجرا نکرد و معاهده نامه را زیر پا گذاشت.

۲- تاسیس سازمان بین المللی

پس از این که معاهده نامه ها نتوانست آن طور که شاید و باید انحصار قدرت و ابرقدرتی آمریکا و هم پیمانان او را حفظ کند، تلاش نمودند با تاسیس سازمان های بین المللی ازجمله سازمان بین المللی انرژی اتمی و به عضویت درآوردن سایر کشورهای جهان، دستیابی به سلاح های کشتارجمعی را محدود و ممنوع سازند. در این سازمان ها با وضع، تنظیم و تصویب مقررات یک سویه توانستند ورود کشورهای مختلف جهان را به قدرت هسته ای بازدارند.

۳- جلوگیری از انتقال دانش فنی

آمریکا علی رغم تحمیل معاهده نامه و استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی شاهد انتقال تکنولوژی هسته ای به کشورها بود. فلذا درصدد اعمال تحریم های فنی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری به کشورهایی مانند ایران برآمد و در سال های گذشته شاهد بودیم که چگونه محدودیت های سختی را  به کشورمان روا داشتند، به طوری که در مبادلات تجاری بین ایران و اروپا به ویژه در زمینه اقلام صنعتی تا زمانی که مجوز از سوی مراکز تعیین شده صادر نمی شد، سیستم بانکی اروپا عمل نمی کرد.

۴- FATF، آخرین حلقه فشار

کنترل مالی، آخرین حلقه فشار است که از سوی آمریکا طرح ریزی شده است. مانیفست FATF راسا توسط آمریکا تهیه شده و همه باید قبول کنند. اهدافی مانند پولشویی و مبارزه با تروریسم در آن آمده است تا هیچ کشوری جرئت مخالفت با آن را نداشته باشد. لازم است بدانیم با امضای چنین معاهده نامه ای که به هیچ کشوری اجازه کوچک ترین تغییر در آن داده نمی شود، حتی نقل و انتقال چمدانی پول و ارز  و  یا  از طریق صرافی هم ممنوع اعلام شده است.