رهبر معظم انقلاب در ديدار مردمي 22 مرداد، فرمودند: عامل اصلي گراني و كاهش ارزش پول ملي، مسائل مديريتي است نه تحريم! در اين ارتباط نكاتي را يادآورمي‌شوم:
- مديريت علاوه بر جنبه ذاتي، جنبه اكتسابي داشته و برگرفته از دانش و تجربه فرد مدير مي‌باشد.
- مديران ارشد مي‌بايستي نگاه بلندمدت و راهبردي داشته باشند در غير اين صورت نخواهند توانست تا اهداف بلند و متعالي را محقق سازند.
- مديران موفق در تدوين راهبرد، اشتباه نمي‌كنند، چرا كه با شناخت صحيح و دقيق ضعف‌ها و قوت‌هاي دروني بر تهديدات محيطي فائق آمده و از فرصت‌ها حداكثر بهره‌برداري را به عمل مي‌آورند و از جمله الزامات براي اجراي راهبردهاي تعيين شده ، برنامه‌ريزي راهبردي، داشتن اراده‌اي مستحكم، تلاش و پشتكاري خستگي ناپذير است.
- كشور، امروز فرصت‌هاي بي‌نظيري براي عبور از تحريم‌ها و شكوفايي اقتصاد دارد، اگر از آن استفاده نكنيم فردا خيلي دير است. برخي فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي پيش‌رو را به اجمال يادآور مي‌شوم:
- ذخاير عظيم نفت و گاز كه خداوند منان آن را در اين سرزمين به وديعه گذاشته است تا درست از آن استفاده كنيم.
- موقعيت سرزميني و منابع سرشار طبيعي.
- جمعيت جوان، تحصيلكرده و با اراده و آماده براي كار و تلاش جهادي.
- سرمايه‌گذاري گسترده در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي بويژه در بخش صنعت.
- حجم بالاي نقدينگي را اگر به سمت توليد هدايت كنيم معجزه مي‌شود.
- غيرت و حمّيت‌ ملي و انگيزه‌هاي انقلابي و آرمان طلبي.
-روحيه استكبار ستيزي و مقابله با دشمن خارجي.
در چنين شرايطي در صورتي كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي كشور با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني وخط مشي‌هاي تعيين شده، بتوانند از اين فرصت‌ها  استفاده نمايند به‌طور قطع و يقين بر همه معضلات فائق آمده، اقتصاد ملي را به شكوفايي و رونق رسانده و بيكاري در جامعه به صفر سوق پيدا خواهد كرد . در غير اين صورت با مديريت ضعيف و ناكارآمد كه قادر به تصميم‌گيري در سطح ملي نباشد، فرصت‌هاي برشمرده شده تبديل به تهديدهاي زير خواهد شد:
- درآمدهاي نفتي زمينه‌هاي رانت‌خواري را در اقتصاد ملي به وجود آورده و فساد در جاي جاي نظام اقتصادي كشور نهادينه مي‌شود به‌طوري كه مبارزه با آن، مبارزه با اژد‌هاي هفت سر خواهد شد.
- جمعيت جوان كشور كه بيكار و به سختي معيشت دچار شده است و به خواست‌هاي دوره جواني خود نمي‌رسد توسط دشمن تحريك شده و براي اعتراض به كف خيابان مي‌آيد.
- طبيعت مواجه با آفت‌هاي محيط‌زيست شده به طوري كه احياي مجدد آن بعضا ناممكن مي‌شود مانند آنچه كه در رابطه با درياچه اروميه رخ داده است.
- كارخانجات يكي بعد از ديگري به تعطيلي كشانده مي‌شود، ماشين آلات و تجهيزات سخت افزاري آن زنگ زده و از رده خارج خواهد شد و نيروهاي شاغل در آن به خيل بيكاران خواهند پيوست، اتفاقي كه در سال‌هاي اخير شاهد آن هستيم.
- حجم عظيم نقدينگي با كوچك‌ترين روزنه‌اي تبديل به سيل بنيان كن شده و اقتصاد ملي را به يك باره تخريب و ارزش پول ملي را به سقوط مي كشاند.
- در نهايت حميّت ملي و غيرت انقلابي و آرمان‌خواهي و تضعيف نمودن و زمينه‌هاي تسليم در برابر دشمن و بدخواهان نظام مقدس جمهوري اسلامي را فراهم مي‌سازد كه متاسفانه امروز شبح آن توسط دشمن ترسيم مي‌شود.
آمريكايي‌ها با تشديد تحريم‌ها در انتظار چنين روزي نشسته‌اند. آنها با اخلال در نظام اقتصادي كشور و اميدواري به نفوذي‌ها مي‌خواهند به اهداف شوم خود برسند. اما به حول و قوه الهي ضعف مديريت‌ها ان‌شاء الله برطرف و مشكلات اقتصادي دولت حل مي‌شود. در آستانه هفته دولت كافي است رئيس دولت با بازخواني رهنمودهاي رهبري به آن عمل تا به زودي از اين مرحله پرمشغله عبور كنند.