انقلاب زنده است ، چرا كه شعارهاي آن زنده و پوياست . حضور ميليوني مردم در روز چهارشنبه در تهران و شهرها و اقصي نقاط كشور اين را ثابت كرد . اوج عظمت حضور بي سابقه بود. حضوري هدفمند و هوشيارانه بود . از پير و جوان ، زن و مرد ، با كمترين اشاره دعوت به ميعادگاه ها آمدند تا شعارهاي آن و آرمانهاي امام راحل را فرياد كنند و به همه آنها كه در چند ماه گذشته به خيابانها آمدند و با روشهاي خشونت بار ، همه تلاش خود را به كارگرفتند تا گذشته انقلاب ، اصول و اهداف و آرمانهاي انقلاب را زير سوال ببرند ، بفهمانند و از خواب بيدار كنند كه انقلاب و اسلام زنده است و پوياتر از هر زمان ديگر در عرصه ملي و جهاني به پيش مي رود و موانع را به كنار مي زند و از هيچ قدرتي نمي هراسد بلكه اين قدرتهاي پوشالي و رجزخوان دنيا هستند كه از قدرت توفنده ملت بزرگ ايران واهمه دارند .

هنوز از شكست فصاحت بار اين قدرت ها در برابر حزب الله لبنان و مردم بي دفاع ولي مصمم و بيدار غزه زمان زيادي سپري نشده است. هنوز حضور جنايتكارانه و فضاحت بارشان در عرصه جهاني در عراق و افغانستان در حال رقم خوردن است و راه بدون بازگشت سراسر شكست خود را به نمايش گذاشته اند.امروز انقلاب اسلامي و آرمانهاي امام راحل (ره) و شهداي سرافراز ايران اسلامي راه خودش را پيدا كرده است و آنچنان پرتوان و عزتمند و هدفمند حركت مي كند كه دشمنان در سراسر جهان به عجز و درماندگي خود اعتراف مي كنند و يا دست به اقداماتي مي زنند كه با هيچ توجيه عملي، عقلي و منطقي سازگاري ندارد و صرفا اعتبار خود را زير سوال مي برند.پديده انقلاب اسلامي ، پديده ساده اي نيست، انقلاب اسلامي در واقع پاسخ به فرياد مظلوميت انسان معاصر در جهان سراسر ظلم امروز است. امام خميني(ره) به پاخاست و نجات بشريت را با زنده كردن «دين» فرياد كرد و جهان بيني الهي را كه فراموش شده بود ، به متن زندگي مادي آورد.
    معنويت را كه عالي ترين فراز حيات انسان براي رسيدن به كمال است بار ديگر به جامعه بازگرداند و عطشي را فرونشاند كه سراب ماديت انسان متمدن كه بزرگترين افتخارش دستيابي به فناوري هاي نوين بود او را خسته و بيچاره ساخته بود.امام خميني(ره) حركتي را آغاز و به سرانجام رساند كه نياز زمان و مطالبه سياسي ، فرهنگي و اجتماعي همه جوامع بشري بود و همين است كه او به عنوان يك حقيقت زنده و جاويد مانده است و امروز جانشين برحق او ، مقام معظم رهبري با همان ديدگاه ، اين حركت عظيم و عميق را تداوم بخشيده است و اين جز خواست خداوند متعال نيست چرا كه سنت هاي الهي همواره پشتيباني خواهد شد و بدون محبت نخواهد ماند و ديگر ياران و همراهان اين يار سفركرده هوشيارتر از هر زمان ديگر، روشنگر ابهاماتي هستند كه دشمنان انقلاب اسلامي در فضاي مجازي ابهام آلود رسانه اي با هزينه گزاف و سرسام آور به آن دامن مي زنند.به همين جهت است كه دشمنان قسم خورده داخلي و خارجي در چند ماه اخير ، در امواج خروشان انتخابات و پس از انتخابات در13 آبان و16 آذر، روز جهاني قدس و در عاشوراي حسيني نتوانستند علي رغم به ميدان آوردن بسياري از خواص از راه مانده و فريب خورده كه دنيا در چشمشان آراسته و در زير دندان هايشان مزه داده است ، ذره اي بر اراده پولادين مردم اثر بگذارند . حضور يكپارچه و شگفتانگيز مردم در روز چهارشنبه هفته گذشته كه يادآور اوج حضور در استقبال از امام راحل (ره) در بهمن ماه سال1357 بود به اين معني بود. درود بي پايان به او و آرمانهاي بلندش كه نجات انسان معاصر را كه در چنگال قدرت هاي استكباري و غاصب جهان به تنگ آمده است نويد مي دهد.

تاريخ نگارش مطلب : 12/10/88